Stikkordarkiv: vernerunde

HMS-uka dag 2 – Lær av hendelser

LÆRING AV GODE EKSEMPLER OG HENDELSER

På HMS-ukas andre dag, hadde vi morgenmøte med gjennomgang av gode eksempler og hendelser for å lære av disse, og samtidig øke forståelsen av å si fra.

Dagens verter for morgenmøtet, HMS-leder Geir Boman (til høyre) og verneombud Tommy Grundvik, hadde forberedt en del eksempler fra prosjektet, der gruppene skulle kommentere hva som var bra, og hva som skulle vært gjort bedre.

IMG_7519

Dette skapte gode diskusjoner  rundt bordene, og mange gode innspill til vurdering og læring som hver enkelt tar med seg i videre arbeid.

IMG_7507

IMG_7517

___________________________________________________________________________

DAGENS EKSTRA VERNERUNDE MED TEMA JOBBE TETT PÅ HVERANDRE av Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen

Temaet var hvordan jobbe veldig tett på andre aktører når det rammes stålrør som er 711 med mer med kran og fallodd, og kranen kommer nær der det forskales og støpes på kaia som bygges på anleggets vestside, Kai Vest.

20160531_124738

De som var med på dagens ekstra vernerunde

Det er viktig å ha en ryddig arbeidsplass når det er trangt om plassen, og utstyr som ikke er i bruk må derfor kjøres vekk på lager. Dette ble gjennomgått på vernerunden.

20160531_125741

Her er det tatt bilde av ting som må flyttes for å etablere ny gangvei

Det blir også laget ny gangvei til Kai Vest for å slippe å gå forbi kranen.

___________________________________________________________________________

Ordinær vernerunde også gjennomført i HMS-uka

All oppførelse av bygg og anlegg er prosjekter hvor det er mange ulike aktiviteter som utføres på samme område og til samme tid. Det er ofte store maskiner, kraner, mye utstyr og mange mennesker. Slike aktiviteter vil da være forbundet med risiko. Hver eneste dag arbeider med er å redusere denne risikoen så mye som mulig.

Vi arbeider med å redusere risiko i

  • prosjekteringsfasen; ved å konstruere bygget så «byggbart» som mulig
  • planleggingsfasen; ved å planlegge de ulike aktiviteter isolert sett, men ikke minst i forhold til hverandre, slik at de kan utføres på en sikkert og effektiv måte
  • utførelsesfasen; der vi gjennomgår aktivitetene sammen før de starter, og hver enkelt person har sin spesielle aktivitet som skal utføres og tilpasses de andre

Vi har blant annet morgenmøter hver dag for å planlegge dagen og gode tiltak for å jobbe sikkert, ukentlige HMS-kvarter, sikker jobb analyser og ukentlige vernerunder der vi gjennomgår hele anlegget med spesielt blikk på sikkerhet, miljø og helse.

Og i dag var dagen for vår ukentlige vernerunde, og ettersom vi var heldige og hadde en del besøk, ble det ekstra mange som deltok.

IMG_7520

IMG_7526

HMS-leder Geir Boman orienterer før vernerunden. Til venstre driftsleder Jan Einar Skindalen og til høyre anleggsleder Børge Vold Iversen. I tillegg hadde vi besøk fra Kynningsrud Fundamentering.

IMG_7529Da vi har sjø på tre sider av anlegget, inngår båtbruk som en dagligdags del av jobben. Her er det hovedverneombud Oddgeir Mølslett som fører båten på vernerunde sammen med Driftsleder Grunn Jostein Bakka

I HMS-uka er vi også glade for å få besøk av både kolleger fra Veidekke og våre samarbeidspartnere.

IMG_7537

Mange fra Kynningsrud Fundamentering som har grunnentreprisen sammen med Veidekke deltok på dagens vernerunde

I dag var Direktør Forretningsutvikling Trond Bølviken fra Veidekke Entreprenør på besøk, og var med Lars Marius Holestøl og undertegnede på en runde ute på byggeplassen i sola.

IMG_7541

På fredag vil prosjektingeniør og trainee Naim Khattak oppsummer sin HMS-uke

Veidekkes HMS-uke er i gang!

VEIDEKKES HMS-UKE ER I GANG!

Da er Veidekkes årlige HMS-uke i gang, så også på Munchmuseet. Hver dag gjennom hele denne uka har vi et ekstra fokus og engasjement rundt arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hovedtema i år er hvordan vi i fellesskap skal unngå de alvorligste ulykkene.

IMG_7464

Våre mål er skadefritt Veidekke og flere gode arbeidsår for alle.

Hver dag hele uka møtes alle på prosjektet kl. 7.00 og har en times samling rundt ulike tema. I tillegg har vi en vernerunde hver dag med utvalgte tema som ledes av driftslederne.

Målet for HMS-uka og dagens tema

IMG_7466

Anleggsleder Børge Vold Iversen åpner HMS-uka, sammen med verneombud Oddgeir Mølslett fra Kynningsrud Fundamentering og Tommy Grundvik fra Veidekke stående bak

I dag var temaet for morgenmøtet «Bry deg – si ifra!». Anleggsleder Børge Vold Iversen åpnet HMS-uka med å orientere om Veidekkes viktigste prioritet innen HMS, målet om null alvorlige skader, i tillegg til vårt delmål at 4 av 5 skader skal bort. Skal vi greie dette, er vi avhengige av at vi alle sier ifra når vi oppdager situasjoner som kan medføre skade. Børge fortalte at det er dette vi skal fokusere på denne uka. Målet for HMS-uka 2016 er å

  • senke terskelen for å si ifra
  • øke forståelsen for hvorfor vi skal si ifra
  • øke forståelsen for når og hvor vi sier ifra og
  • trene på hvordan vi responderer når andre sier fra til oss

Etter åpningsfilmen «Bry deg – si ifra!» diskuterte alle som arbeider på prosjektet fra Veidekke, Kynningsrud, Hallingdal Bergboring, Romerike Armering og våre øvrige samarbeidspartnere samt byggherren viktige spørsmål knyttet til temaet.

IMG_7472

F.v. Frode Siira fra Kynningsrud Fundamentering, Naim Khattak fra Veidekke og Lars Helge Mølslett, Kynningsrud, jobber med gruppearbeidet

IMG_7471

DAGENS VERNERUNDE MED TEMA SIKKERHETSAVSTANDER Driftsleder Sverre Bjella

På dagens runde var temaet sikkerhetsavstander og hva som er mest risikabelt med boring av stålrør. Dette spesielt med tanke på annen aktivitet som foregår like i nærheten. Etter en felles gjennomgang med de ulike fag som arbeider på anlegget, var konklusjonen at vi bør prøve å informere hverandre enda bedre, slik at aktørene vet om faremomentene bedre. Dette kan inkluderes med 5 minutter i de allerede etablerte morgenmøte ute på anlegget, og også gjennomgå hverandres Sikker Jobb Analyser (SJA).

Med på denne vernerunden som ble ledet av driftsleder for boring, Sverre Bjella, Hallingdal Bergboring, fra Veidekke verneombud og fagarbeider betong Tommy Grundvik, bas betong Dag Rune Stykket og storbas betong Geir Ølstad, verneombud og bas pelearbeider Oddgeir Mølslett fra Kynningsrud, og bas boring Kjell Ove Herstad og Nils Veslegard, begge fra Hallingdal Bergboring.

IMG_0287

På bildet ser vi fra venstre Nils Veslegard og Kjell Ove Herstad fra Hallingdal Bergboring og Geir Ølstad fra Veidekke

Grunnarbeidene på Munchmuseet

Grunnarbeidene på Munchmuseet er et prosjekt med mye aktivitet på et relativt lite område; tomta er omgitt av vann på tre sider og har mange store maskiner som kraner, borerigger, gravere med tilhørende sikkerhetsavstander og sjøarbeider på lektere. Det er derfor stor fokus på HMS og det å ha et ryddig og framkommelig riggområde slik at arbeidet kan gjennomføre sikkert og effektivt. Vi har i dag totalt rundt 50 fagarbeidere i sving med ulike arbeider på anlegget, i tillegg er det 13 funksjonærer her.

IMG_7461Klokka 7.00 var alle på prosjektet med på starten av årets HMS-uke

IMG_7477

I løpet av uka skal tavla bli full av «si fra ord»