Stikkordarkiv: trainee

Fra Trainee til Lederassistent

Da er Veidekkes to kontrakter på prosjekt nytt Munchmuseeum snart over. Veidekke har både hatt grunnentreprisen, og råbyggentreprisen og jeg har vært så heldig å ha vært en del av det helt fra starten av. Prosjekt nytt Munchmuseeum var mitt første prosjekt da jeg startet i Veidekke som Trainee. Det har siden oppstart vært en lærerik og spennende reise. Jeg har utviklet meg sterkt faglig, og lært mye om samspill og prosjektarbeid. I grunnentreprisen jobbet jeg med betong, men også en del med HMS og kvalitetssikring.

Bilde fra grunnentreprisen. Her er jeg i ferd med å kvalitetssikre at betongen holder gitt kvalitet. Det var et prosjekt hvor jeg lærte mye samtidig som jeg utviklet meg innen flere fag.

Etter et godt år i grunnentreprisen fikk jeg ansvaret for logistikken i råbyggentreprisen. I denne rollen ventet det tøffe oppgaver, og det første som ventet meg var planleggingen av logistikken til en av Norges mest komplekse glidestøper. Logistikk er nøkkelen til flyt i produksjonen, og man er avhengig av at logistikken går på gli for at man skal kunne produsere så effektivt som mulig. Når det gjelder glidestøper så er man avhengig av at man har «alt på plass» før man starter, og det er nettopp dette vi forsikret oss om at vi hadde.

Bilde fra råbyggentreprisen. Her står jeg sammen med Andreas i Securitas som hjalp stort med koordineringen av all trafikk inn og ut av plassen. På et prosjekt som dette har man flere leveranser hver dag, og i forkant må det planlegges og ikke minst passes på materialene handler på rett plass. I denne entreprisen handlet det mye om samhandling og kommunikasjon. Det er flere fag som skulle koordineres og det var viktig med tverrfaglig samarbeid.

Under råbyggentreprisen var samspill mellom de ulike fagene nøkkelen til en jevn produksjon, og kommunikasjonen var noe av det viktigste. Erfaringene jeg tok med meg fra grunnentreprisen hjalp veldig i denne rollen hvor jeg bygget videre på samspill og samarbeid. Jeg har også lært en god del av mine ledere deriblant Bente. Mot slutten av prosjektet fikk jeg tilbud om å bli lederassistenten til Direktøren i region Anlegg. Denne stillingen er lokalisert på hovedkontoret til Veidekke, og er en tidsbegrenset stilling hvor jeg får være med å bestemme og bidra til videre vekst i regionen.

Tidlig i den nye stillingen min hadde vi torsdag 19.04.18 et såkalt «brakkemøte» hvor noen av representantene ifra ledergruppen i region Anlegg holdt innlegg. Jeg var en av de.

Naim Khattak. Fra Hovedkontoret til Veidekke. Her ønsker jeg velkommen til «brakkemøte» som er en månedlig presentasjon som går ut til både kollegaer på hovedkontoret, men også via Skype til alle anlegg i Veidekke.

Regiondirektøren Øivind Larsen pleier som vanlig å runde av hele presentasjonen med et innlegg. Denne gangen snakket han om hvor viktig det er at Veidekke fortsetter med det gode arbeidet innen HMS. Han brukte byggingen av det nye Munch-museet som eksempel på et prosjekt med null alvorlige skader.

Sjefen sjøl rundet av brakkemøte.

For meg er den nye stillingen en fin mulighet til å utvikle meg og jeg får verdifull kunnskap og masse lærdom som jeg tar med meg videre i karriereløpet. I løpet av 2,5 år i Veidekke har jeg fått en hel del prosjekterfaring som jeg tar med meg inn i en ny og spennende stilling som lederassistent.

På hovedkontoret sitter jeg med resten av ledergruppen i åpent landskap. Vi er 10 stykker i ledergruppen, og ved siden av meg sitter økonomisjefen Vidar S. Torgersen.

Vidar er en opptatt kar, men alltid blid 🙂

Viktig med godt humør på jobb 😉

Fornøyd med dagens innsats 🙂

 

 

 

TRAINEESAMLING NUMMER 3 AV 4

Når man starter som Trainee i Veidekke får man en egen mentor som kan svare på ting man lurer eller er usikker på. Mentoren fungerer som en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer. På samlinger som denne kan man utveksle erfaringer samt bygge nettverk med de andre traineene som er like ferske som enn selv i resten av Veidekke-Norge 🙂 Samlingene er en felles arena for trening, læring og erfaringsutveksling.

Som trainee har man 4 samlinger i løpet av 2 år. Første samling vi hadde var på Mastemyr rett utenfor Oslo i september 2015. Målet for samlingen var å bli kjent med traineeordningen, Veidekke og de andre. Vi hadde ulike gruppeoppgaver, og lærte om kommunikasjon.

Andre samling var på Leangkollen i Asker i mars, og hadde tema HMS og ledelse i Veidekke. Vi fortsatte også med kommunikasjons biten fra første samling, og alle i hver gruppe evaluerte hvordan de andre i gruppen kommuniserte. Tilbakemeldingene var overraskende og morsomme siden man aldri helt ser seg selv og måten man selv kommuniserer på. Det kom fram mye positivt, men det ble også pekt på ting som kunne forbedres.

Tredje samling som jeg skal fortelle nærmere om var på Kongsberg i forrige uke og handlet om Ledelse og Involverende Planlegging (IP). Som nevnt i mitt første innlegg skrev jeg masteroppgaven min om Lean Construction som er grunnlaget for IP. Det er gøy å se at Veidekke har jobbet og utviklet Involverende Planlegging i mange år, og at de bruker IP som deres arbeidsmetode.

I «2015-kullet» som jeg er en del av er det totalt 50 traineer fra hele Norge.

bilde-1-fremhevet-bilde
Bilde av alle traineene, og staben som leder traineeordningen.

Siden det under denne samlingen var IP og ledelse som var hovedfokus, fikk vi besøk av Sigmund Aslesen og Jan Erik Lauritzen som begge driver med strategi og forbedringsarbeid i Veidekke. De holdt foredrag om hvorfor Involverende Planlegging er så viktig som den er.

bilde-2-jan-erik-lautizsen
Jan Erik Laurizten forteller om historien til Involverende Planlegging, og om hvorfor det er så nyttig. Han sammen med mange andre i Veidekke har utviklet og jobbet med IP i mange år.

 

bilde-3-busstur
Traineer ute på tur!

 

I tillegg til god mat og gode presentasjoner tok vi turen til sølvgruvene i Kongsberg. Bussturen fra hoteller tok omtrent 15 minutter før vi var fremme.

 

 

 

 

 

Toget som brakte oss inn i gruven var liten, og trang. Det var plass til ca. 5 stk i hver vogn.

Togturen tok omtrent like langt tid som bussturen, og førte oss 2,3 km inn i tunnelen som en ser på bildet til høyre. Gruven vi besøkte var så dyp som 1000m! Før vi satte  oss i toget fikk vi utdelt ørepropper siden toget bråkte veldig på vei innover.

 

 

 

Flere steder i gruven var det lite plass og trange passasjer. Bildet som ble tatt nedenfor er ett av få steder hvor vi fikk plass til alle sammen i ett bilde. Helt utrolig at det var så få ulykker blant alle gruvearbeiderne som holdte på inni der.

bilde-5-i-gruven-felles
I passasjen vi står på i bildet, ble berget drevet ut med fyrsetting i tillegg til fysisk uthakking med hammer. Det er grunnen til at passasjen er så stor som den er.

Omvisningen til fots rundt i gruva som er 800 meter lang tok ca. 1 time, og innebærer vandring opp trapper tilsvarende fem etasjer (ca. 16 meter).

bilde-10-gruver-google
Tunnel med flere løp.

På slutten av dag 2 fikk alle gruppene i oppgave å presentere ett case hvor man gir eksempler på hvilke av de 7 forutsetningene som ikke lå til grunn for en aktivitet. Gruppa mi valgte å presentere ett case fra prosjekt nytt Munchmuseet som jeg er på.

bilde-6-gruppearbeid-seriost
Vi begynte å få dårlig tid, her fra midt i planleggingen av presentasjonen.

Et litt mindre seriøst bilde av gruppa…

bilde-7-gruppearbeid-2
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.

På tampen av dagen holdt alle gruppene en presentasjon hvor de  gjennomgikk hvilke forutsetninger som ikke var tilstede i deres case, og hvordan/hvor tidlig mangelen kunne vært fanget opp. Nedenfor ser du bilde av gruppepresentasjonen vår 🙂

Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak. Helt til høyre ser vi leder for traineeordningen Ida Cecilie Brynildsrud, Jan Erik Lauritzen og en av traineene Henrik Fluge Iden.

 

På lerretet bakerst på bildet over står det «presentasjon av grisen i plenum». Det som skal forestille grisen (mener noen) er denne:

skjermbilde
Figuren over viser de 7 forutsetningene for at en aktivitet kan kalles en «sunn aktivitet».

Jeg synes ikke det ligner…  🙂

Neste samling er i mai, og er den siste samlingen. Da skal vi besøke ett Veidekke prosjekt i Norden. Sted er ikke helt bestemt enda, men det blir sannsynligvis Sverige eller Danmark.

8.Mars støpte vi et prefabrikkert betongelement som jeg testet betongen på. Betongen tilfredsstilte kravene og kan dermed brukes.

Trainee på Munch

Bildet over viser peler som skal støpes før de prefabrikkerte elementene monteres oppå.
Bildet over viser peler som skal støpes før de prefabrikkerte elementene monteres oppå.

Jeg ble kjent med Veidekke gjennom en sommerjobb og senere i studiet i forbindelse med hovedoppgaven min innen Lean Construction, som er utgangspunktet til Veidekkes arbeidsmetode: «Involverende Planlegging».

Her er det flere elementer klare til montering.
Her er det flere elementer klare til montering.

Inntrykket mitt av Veidekke er at man får ansvar tidlig samtidig som at man får frihet under ansvar. Arbeidsoppgavene mine har vært morsomme og utfordrende, og man får god hjelp hvis man står fast eller lurer på noe. Som trainee i Veidekke blir man involvert, og man blir satset på gjennom ulike kurs og arrangementer (trainee-samlinger). På disse samlingene møter man andre traineer. Det er en fin måte å bygge nettverk på i organisasjonen, og det utveksles også erfaringer. I tillegg til det har man en egen mentor som man har dialog med i trainee-perioden.

Her ser vi «kai øst» med Barcode i bakgrunnen. Dekke som en ser på bildet, støttes av bjelker som igjen står oppå peler.
Her ser vi «kai øst» med Barcode i bakgrunnen. Dekke som en ser på bildet, støttes av bjelker som igjen står oppå peler.

På dette prosjektet jobber jeg som Prosjektingeniør, og har hatt varierte arbeidsoppgaver siden første spadestikk 8.September. I tidlig periode satt jeg og resten av prosjektteamet på hovedkontoret til Veidekke, og planla en mest mulig effektiv oppstart. Etter noen uker på hovedkontoret flyttet vi ut til prosjektet. Her ute har jeg gjort alt fra å bestille vernetøy til samtlige på prosjektet til det å teste betong for luft og trykkfasthet. Jeg jobber mest innen betong, og tar daglige runder på byggeplassen hvor jeg snakker med og lærer av de flinke fagarbeiderne ute. I tillegg til betongen hjelper jeg til med kvalitetssystemet på prosjektet, og jeg bidrar også litt til månedsrapportering til Byggherren.

Det er spennende å få være med på å bygge fundamentet til det nye Munchmuseet. Det er mye oppmerksomhet rundt bygget, og det er morsomt å få være med på et slikt «spesialprosjekt».

Her er jeg på besøk hos betongleverandøren hvor jeg trykk-tester terninger. Kommer tilbake med mer om min hverdag etter hvert.
Her er jeg på besøk hos betongleverandøren hvor jeg trykk-tester terninger. Kommer tilbake med mer om min hverdag etter hvert.