Stikkordarkiv: sja

Veidekkes HMS-uke er i gang!

VEIDEKKES HMS-UKE ER I GANG!

Da er Veidekkes årlige HMS-uke i gang, så også på Munchmuseet. Hver dag gjennom hele denne uka har vi et ekstra fokus og engasjement rundt arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hovedtema i år er hvordan vi i fellesskap skal unngå de alvorligste ulykkene.

IMG_7464

Våre mål er skadefritt Veidekke og flere gode arbeidsår for alle.

Hver dag hele uka møtes alle på prosjektet kl. 7.00 og har en times samling rundt ulike tema. I tillegg har vi en vernerunde hver dag med utvalgte tema som ledes av driftslederne.

Målet for HMS-uka og dagens tema

IMG_7466

Anleggsleder Børge Vold Iversen åpner HMS-uka, sammen med verneombud Oddgeir Mølslett fra Kynningsrud Fundamentering og Tommy Grundvik fra Veidekke stående bak

I dag var temaet for morgenmøtet «Bry deg – si ifra!». Anleggsleder Børge Vold Iversen åpnet HMS-uka med å orientere om Veidekkes viktigste prioritet innen HMS, målet om null alvorlige skader, i tillegg til vårt delmål at 4 av 5 skader skal bort. Skal vi greie dette, er vi avhengige av at vi alle sier ifra når vi oppdager situasjoner som kan medføre skade. Børge fortalte at det er dette vi skal fokusere på denne uka. Målet for HMS-uka 2016 er å

  • senke terskelen for å si ifra
  • øke forståelsen for hvorfor vi skal si ifra
  • øke forståelsen for når og hvor vi sier ifra og
  • trene på hvordan vi responderer når andre sier fra til oss

Etter åpningsfilmen «Bry deg – si ifra!» diskuterte alle som arbeider på prosjektet fra Veidekke, Kynningsrud, Hallingdal Bergboring, Romerike Armering og våre øvrige samarbeidspartnere samt byggherren viktige spørsmål knyttet til temaet.

IMG_7472

F.v. Frode Siira fra Kynningsrud Fundamentering, Naim Khattak fra Veidekke og Lars Helge Mølslett, Kynningsrud, jobber med gruppearbeidet

IMG_7471

DAGENS VERNERUNDE MED TEMA SIKKERHETSAVSTANDER Driftsleder Sverre Bjella

På dagens runde var temaet sikkerhetsavstander og hva som er mest risikabelt med boring av stålrør. Dette spesielt med tanke på annen aktivitet som foregår like i nærheten. Etter en felles gjennomgang med de ulike fag som arbeider på anlegget, var konklusjonen at vi bør prøve å informere hverandre enda bedre, slik at aktørene vet om faremomentene bedre. Dette kan inkluderes med 5 minutter i de allerede etablerte morgenmøte ute på anlegget, og også gjennomgå hverandres Sikker Jobb Analyser (SJA).

Med på denne vernerunden som ble ledet av driftsleder for boring, Sverre Bjella, Hallingdal Bergboring, fra Veidekke verneombud og fagarbeider betong Tommy Grundvik, bas betong Dag Rune Stykket og storbas betong Geir Ølstad, verneombud og bas pelearbeider Oddgeir Mølslett fra Kynningsrud, og bas boring Kjell Ove Herstad og Nils Veslegard, begge fra Hallingdal Bergboring.

IMG_0287

På bildet ser vi fra venstre Nils Veslegard og Kjell Ove Herstad fra Hallingdal Bergboring og Geir Ølstad fra Veidekke

Grunnarbeidene på Munchmuseet

Grunnarbeidene på Munchmuseet er et prosjekt med mye aktivitet på et relativt lite område; tomta er omgitt av vann på tre sider og har mange store maskiner som kraner, borerigger, gravere med tilhørende sikkerhetsavstander og sjøarbeider på lektere. Det er derfor stor fokus på HMS og det å ha et ryddig og framkommelig riggområde slik at arbeidet kan gjennomføre sikkert og effektivt. Vi har i dag totalt rundt 50 fagarbeidere i sving med ulike arbeider på anlegget, i tillegg er det 13 funksjonærer her.

IMG_7461Klokka 7.00 var alle på prosjektet med på starten av årets HMS-uke

IMG_7477

I løpet av uka skal tavla bli full av “si fra ord”