Stikkordarkiv: peling

Foto: Adria Goula

Munchmuseet åpner! Se byggingen i bilder

Se byggingen av det nye Munchmuseet i bilder. Fredag 22. oktober 2021 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika. Da er det akkurat 6 år siden første spadetak ble tatt, og Veidekke satte i gang grunnarbeidene. Og 29 måneder senere kunne vi overlevere et ferdig råbygg til byggherre Oslo kommune. Takk og gratulerer til alle som har gjort en innsats i dette spennende arbeidet!

Bilder fra 2015 – 2018:


Står støtt

I løpet av denne perioden ble tomta hvor det 13 etasjer høye bygget står, endret fra en asfaltert grunnflate og åpen sjø, til å være fundament for et 60 meter høyt bygg i betong og stål. Kaier ble revet, og kjeller ble utgravd. Det ble satt 311 peler som går til fjell 30-60 meter under bakken, og som bærer hele bygget.

Glidestøp på 33 dager

I rask rekkefølge fulgte arbeider med å prefabrikkere betongelementer på plassen, før de ble montert sammen til kaia som halve bygget står på. Rør og isolasjon ble lagt, før en tykk betongplate ble armert og støpt over hele grunnflata. Så ble glideformer montert, og råbygget i betong vokste fra 0 til 40 meters høyde på 33 døgn med arbeider dag og natt.

Glidestøpen mellom 16. november – 19. desember, 33 dagers byggetid.

Ett år med dekkestøp og innvendige arbeider

Da kunne arbeidene med stålfagverket på forsiden av bygget starte, og rulletrappene til hver etasje ble heist på plass dirigert med millimeters presisjon fra stikkerne, etter hvert som fagverket vokste oppover.

Et smykke av en rømningstrapp ble montert i sør, og inne i betongkonstruksjonen ble det armert og støpt dekker og vegger oppover i etasjene. Og ett år etter at gliden var ferdig, nådde vi toppen på nytt med dekkene i den skrå delen.

TIL LANDS OG TIL VANNS OG I LUFTA MED!

MUNCHMUSEETS VRI PÅ «ASKELADDEN OG DE GODE HJELPERNE»

Da Askeladden skulle til kongsgården og friste lykken, hadde han sju gode hjelpere. Når Munchmuseet bygges, er det også gode hjelpere, men heldigvis flere enn sju. I dag arbeider rundt 60 personer med det som skal bli Oslos nye kulturbygg. Her er noen glimt fra de utallige oppgavene og timene som utføres for tida. Og det er arbeider både til lands, og til vanns, og i lufta med!

TIL LANDS…

IMG_1990Kai Vest klargjøres for støp av Fred Ottesen i den bortre enden

IMG_2077Ferdig støpt. F.v. Chris Olstad, Gregorz Spalony, Leszek Ordon og Patrik Caldersparr.

IMG_2090Betongdragerelementer til kaia gjøres klar for støp av f.v. lærling Kim Eriksen, Fridtjof Daatland og bas Jan Ole Nilsen

IMG_2041God innsats med «Sammen bygger vi det nye Munchmuseet» på brystet. Romerike Armering utfører armeringsarbeidet.

IMG_2092Framtidige ingeniører er viktig å ha. I sommer har vi god hjelp av student Karine Gjersø. Hun deltar blant annet på betongarbeidene sammen med driftsleder Jan Einar Skindalen og prosjektingeniør Naim Khattak.

Kjeller under bygging

IMG_1801Før betongarbeidene kan starte er det mye jobb med å etablere og støpe ut peler. Her er Alf Egil Mathisen fra Veidekkes V-teknikk og Lars Helge Mølslett fra Kynningsrud i gang med injisering av peler.

IMG_1989Grunnarbeider i kjelleren der fundamenter rundt pelene etableres før bunnplata skal armeres og støpes. Patrik Caldersparr og Chris Jones sammen med maskinfører Andre Myrvold.

IMG_8447

På bildet over er armeringa av bunnplata i kjelleren i startgropa. Bildet nedenfor er tatt noen dager senere, fredag 15. juli, og støpen av bunnplata er i gang.

FullSizeRender

IMG_1988Hallingdal Bergboring er i gang med å bore skråpeler som skal ta jordskjelvlaster. Her gjennomgår Kjell Ove Herstad og Mads Rudsberggaard i Hallingdal Bergboring arbeidet med Lars Marius Holestøl i Veidekke (i midten).

TIL VANNS…

IMG_8532Det nye Munchmuseet skal fordele sin vekt på 311 peler som går 50 meter ned og inn i grunnfjellet. Arbeidet med å etablere disse krever lektere, borerigger, rammeutstyr, hjullastere, men viktigst av alt dyktige fagarbeidere. 

IMG_1653Kynningsrud Fundamentering er en viktig aktør i prosjektet, og bas Frode Siira er en av dem som styrer arbeidet med pelene på sjø

IMG_8322Jon Solvang i Hallingdal Bergboring har vært med på å bore mange av pelene

IMG_8495Rundt hele byggeplassen er det etablert en siltgardin for å hindre spredning av partikler til sjøen utenfor. Fra krana ser en tydelig at siltgardina fungerer.

IMG_1905Med sjøarbeider følger også båtkjøring. Her fører Driftsleder for grunnarbeidene Jostein Bakka båten på vei ut til lekterne sammen med Marius Østberg Olsen fra Kynningsrud.

…OG I LUFTA MED!

IMG_8509

Til lands og i lufta med! Lars Aas er en av våre stødige kranførere. Han trives nok aller best i tårnkrana 60 meter over bakken (bildet over), men styrer også vår «lille» kran fra bakken (bildet under).

IMG_1605 (2)

IMG_8529Fredag 15. juli var det sol, vindstille og en god anledning for et besøk i tårnkrana 60 meter over bakken. Byggetomta på land ligger mellom Akerselva til venstre og Bispevika til høyre, og med Barcode i bakgrunnen.

IMG_8512Selfie med en dyktig gjeng! Luftig, men fint 60 meter over bakken, og skrekkblandet fryd for undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl.

IMG_8516Fin utsikt til Barcode og ned på byggeplassen. F.v. Driftsleder pel og spunt Kenneth Fredriksson fra Kynningsrud, Driftsleder betong Jan Einar Skindalen og kranfører Lars Aas.

IMG_8496Driftsleder betong Jan Einar Skindalen skuer utover Operaen og den store byggeaktiviteten i Bjørvika

MAT MÅ MAN HA! VELFORTJENT GRILLUNSJ TORSDAG 7. JULI

IMG_8362Fridtjof Daatland og Chris Olstad fra Veidekke er klar for lunsj i sola

IMG_8361Mat og drikke gjør godt etter mange timers arbeid

IMG_8363Avdelingsleder Hans Christian Andersen på besøk på anlegget

IMG_8367Godt samarbeid er viktig, og noe vi setter pris på. F.v. Lars Marius Holestøl sammen med byggherrens byggeledelse Jard Bringedal, Bjørn H. Madsen, Anders Fjeld og Kristoffer Brandtzæg Eileraas som har sommerjobb hos byggeleder ÅF Advansia.

IMG_6886Ikke all tid går med til ren bygging. Det bygges også både kunnskap og samarbeid, så både planlegging og kompetansebygging er en viktig del av hverdagen. Å være trygg på alle valg vi tar i hverdagen er avgjørende. Alle medarbeidere i Veidekke har derfor gjennomgått e-læringskurset «Kloke valg». Vi valgte å gjennomføre dette sammen i grupper, og fikk dermed gode diskusjoner rundt de ulike tema. Her er en del av oss samlet for å se på og diskutere eksemplene i kurset.

IMG_8457

Og sånn ser det ut fra veien til Sørenga. Flott skue!

IMG_8458