Stikkordarkiv: munchmuseet

Stemningsbilder fra Grunnarbeidene på Munchmuseet

Fra nye Munch-museet i Bjørvika.

Tre av Veidekkes fagarbeidere, f.v. Tommy Grundvik, Fridtjof Daatland og Iver Johan Grini

Fra nye Munch-museet i Bjørvika.

Audun Strand fra Kynningsrud Fundamentering sammen med Fridtjof Daatland fra Veidekke foran noen av pelene som skal bores ned som fundament for kaia bygget skal hvile på

Fra nye Much-museet i Bjørvika

Maskinfører Andre Myrvold i samtale med Veidekkes Patrik Caldersparr

IMG_0567

En del av de som er med på Veidekkes byggearbeider for Nytt Munchmuseum sammen med kulturbyråd  Hallstein Bjercke, styreleder i Veidekke ASA og Kultur og Idrett Martin Mæland  og byråd Stian Berger Røsland under første spadetak i september 2015. Veidekke f.v. Hans Christian Andersen, Lars Marius Holestøl, Bente Lillestøl, Vidar Flatekval, Lars Andersen, Ole Alexander Vanebo, Naim Khattak, Erling Omre i Kynningsrud og Geir Veslegard i Hallingdal Bergboring.

IMG_5705

Nytt bygg i ny bydel er under bygging. Munchmuseet får omtrent samme høyde som tårnkrana på byggetomta har.

IMG_5697

Peler bores ned til fjell ca. 40-50 meter under bakkenivå av Hallingdal Bergboring

Neste innlegg vil fortelle mer fra Naims arbeid, og om bruk av skumbetong på prosjektet.

Veidekkes kontrakt M002 Grunnarbeider

8. september 2015 ble endelig første spadestikk for det Nye Munchmuseet i Bjørvika tatt. En mengde mennesker var kommet for å overvære denne seansen som fant sted i sol og under blå himmel, både politikere, byggherre Oslo kommune, arkitekt, planleggere, rådgivere, kulturarbeidere, byggeledelse og mange flere.

Og midt blant disse, var det også en gjeng orangekledde og forventningsfulle byggere som var så heldig å skulle få være med på den første delen av det som blir et av Oslo nye markante bygg, anleggsarbeidere fra Veidekke, Kynningsrud Fundamentering og Hallingdal Bergboring.

Første spadestikk, 8. oktober 2015
Første spadestikk, 8. oktober 2015

Sola skinte fra blå himmel, det var spennende innslag, gode ord og første spadestikk ble tatt. Fra denne dagen tok det enda noen uker før maskinene rullet inn på plassen i starten av oktober 2015. Og i denne perioden ble planene som allerede var lagt for byggestarten gjennomgått og detaljert, og komplettert med nye opplysninger. Innkjøp av de varer og tjenester vi hadde behov for ble iverksatt.

Planer ble lagt, noen planer ble endret, noen planer ble snudd på, noen planer ble fornyet og noen planer gikk tilbake til sin opprinnelig optimale løsning. Hver dag ble mailboksen saumfart, «Har Igangsettingstillatelsen kommet? Kan vi starte å bygge?». Og endelig, torsdag 8. oktober, en drøy uke etter rivetillatelsen kom, lå den der, og vi var klare til den virkelige starten.

Kaiarbeider
Kaiarbeider

Da skjedde det raskt, vi flyttet inn i brakkeriggen, gjerde ble montert rundt byggetomta, for å hindre eventuelle forurensninger utover i sjøen ble en slitgardin, en tettvevd stoffduk som går fra sjøoverflata til bunnen, trukket rundt hele byggetomta ute i sjøen. Og så kunne vi starte å rive de delene av de gamle kaianleggene som ikke skal være med videre på tomta. Da dette var gjort var det klart for å starte oppbygginga av fundamentet for selve bygget.

Det 13 etasjer høye museet skal stå fjellstøtt på litt over 300 peler som alle går ned gjennom leira og inn i fjellet som ligger 40-50 meter under bakkenivå. I dag er vi i full gang med å bore, vibrere og sette de ulike peletypene. Det er etablert en spunt for det som skal bli framtidig kjeller/teknisk kulvert. Halve bygget skal stå ute i sjøen, og vi er akkurat i gang med de første arbeidene med å støpe kaiene deler av bygget skal stå på.

Gravearbeidenei full gang på nye Munchmuseet
Gravearbeidene i full gang

På bloggen vil du møte flere av oss som er med på dette prosjektet, og som har ulike roller og oppgaver. Neste innlegg vil komme fra trainee Naim Khattak som startet å jobbe i Veidekke høsten 2015, og som vil fortelle om sine oppgaver og noen av sine opplevelser så langt.

Bjørvika vannspeil Munchmuseet

Fra nye Munchmuseet i Bjørvika

Fra nye Munchmuseet i Bjørvika

Fra nye Munchmuseet i Bjørvika