Stikkordarkiv: munch

Logistikk – Nøkkelen til flyt i produksjonen

Rett før jul gikk vi inn i råbyggentreprisen hvor glidestøp var vår første og viktigste fokus. Vi hadde lagt tusenvis av timeverk, og en knallinnsats fra hver og en på grunnentreprisen bak oss. Nå sto en av Norges mest kompliserte glidestøper for tur, og planleggingen gikk for fullt. Før glidstart skulle 650 000 kg armering, 300 utsparinger og masse innstøpningsgods transporteres til byggeplassen. Siden 650 tonn med armering hadde ført til mange lastebiler og lang leveringstid valgte prosjektledelsen å spare tid ved å få inn armeringen til sjøs. All armeringen kom til plassen ved hjelp av en stor lekter (flåte), og ble løftet over til en lekter som vi allerede har på plassen ved hjelp av en mobilkran før armeringsflåten reiste igjen! Dessuten trengte glidestøpen ca. 3 300 m3 med betong som ble levert ved at 1-2 biler i timen leverte betong, 24 timer i døgnet i 33 dager! En ting var å få alt det over levert i tide, men viktigere var det å planlegge hvor det skulle lagres samtidig som at man hadde kontroll på hvor alt lå til enhver tid. Før glidstart hadde vi systematisert all armering på lekteren slik at vi hadde kontroll over hvor alt lå, se bilde nedenfor. Mobilkranen hjalp til levering av jern til gliden. Heldigvis var planleggingen god, alle hadde stått på, og gliden ble som planlagt ferdig rett før jul. Mer info om gliden er beskrevet av prosjektleder Bente Lillestøl i et tidligere innlegg.

Ovenfor ser man et bilde av lekteren hvor vi blant annet lagret armering til glidstøpen. Den er ca. 120 m lang og 20 m bred!

Rett over jul og på nyåret, var det etter hvert klart for å gå løs på resten av bygget. I forbindelse med dette skulle massevis av forskaling, dekkereis, stillas, stål og mye mer inn på plassen. For å ha kontroll på alt som kommer inn og ut av byggeplassen har vi et skjema som alle skriver seg i. Dette er et skjema hvor alle som forventer å motta noe skriver seg inn. Her skriver man inn hva som kommer, når det kommer, og hvor det skal plasseres. I tillegg har vi engasjert en vekter som har kontroll på skjemaet og som følger leveransene dit det skal. 

Naim Khattak fra Veidekke er ansvarlig for logistikken på plassen, og har god støtte av  Andreas Nybø fra Securitas.
Et lass med biaksiale hulldekker er klar til å losses fra bil og rett på plass,  senere støpes det med vanlig betong!

På prosjektet etterstreber vi Just In Time (JIT) leveranser, og selv om vi ikke har JIT på alle leveranser, er det en del vi får det til på. På en stort prosjekt som dette er logistikken nøkkelen til flyt i produksjonen. Logistikken er blant annet det jeg har ansvar for. Det viktigste med akkurat det er at leveranser komme til rett tid med rett kvalitet.

Et nærmere bilde av de biaksiale hulldekkene.

 

Veidekkes kontrakt M002 Grunnarbeider

8. september 2015 ble endelig første spadestikk for det Nye Munchmuseet i Bjørvika tatt. En mengde mennesker var kommet for å overvære denne seansen som fant sted i sol og under blå himmel, både politikere, byggherre Oslo kommune, arkitekt, planleggere, rådgivere, kulturarbeidere, byggeledelse og mange flere.

Og midt blant disse, var det også en gjeng orangekledde og forventningsfulle byggere som var så heldig å skulle få være med på den første delen av det som blir et av Oslo nye markante bygg, anleggsarbeidere fra Veidekke, Kynningsrud Fundamentering og Hallingdal Bergboring.

Første spadestikk, 8. oktober 2015
Første spadestikk, 8. oktober 2015

Sola skinte fra blå himmel, det var spennende innslag, gode ord og første spadestikk ble tatt. Fra denne dagen tok det enda noen uker før maskinene rullet inn på plassen i starten av oktober 2015. Og i denne perioden ble planene som allerede var lagt for byggestarten gjennomgått og detaljert, og komplettert med nye opplysninger. Innkjøp av de varer og tjenester vi hadde behov for ble iverksatt.

Planer ble lagt, noen planer ble endret, noen planer ble snudd på, noen planer ble fornyet og noen planer gikk tilbake til sin opprinnelig optimale løsning. Hver dag ble mailboksen saumfart, «Har Igangsettingstillatelsen kommet? Kan vi starte å bygge?». Og endelig, torsdag 8. oktober, en drøy uke etter rivetillatelsen kom, lå den der, og vi var klare til den virkelige starten.

Kaiarbeider
Kaiarbeider

Da skjedde det raskt, vi flyttet inn i brakkeriggen, gjerde ble montert rundt byggetomta, for å hindre eventuelle forurensninger utover i sjøen ble en slitgardin, en tettvevd stoffduk som går fra sjøoverflata til bunnen, trukket rundt hele byggetomta ute i sjøen. Og så kunne vi starte å rive de delene av de gamle kaianleggene som ikke skal være med videre på tomta. Da dette var gjort var det klart for å starte oppbygginga av fundamentet for selve bygget.

Det 13 etasjer høye museet skal stå fjellstøtt på litt over 300 peler som alle går ned gjennom leira og inn i fjellet som ligger 40-50 meter under bakkenivå. I dag er vi i full gang med å bore, vibrere og sette de ulike peletypene. Det er etablert en spunt for det som skal bli framtidig kjeller/teknisk kulvert. Halve bygget skal stå ute i sjøen, og vi er akkurat i gang med de første arbeidene med å støpe kaiene deler av bygget skal stå på.

Gravearbeidenei full gang på nye Munchmuseet
Gravearbeidene i full gang

På bloggen vil du møte flere av oss som er med på dette prosjektet, og som har ulike roller og oppgaver. Neste innlegg vil komme fra trainee Naim Khattak som startet å jobbe i Veidekke høsten 2015, og som vil fortelle om sine oppgaver og noen av sine opplevelser så langt.

Bjørvika vannspeil Munchmuseet

Fra nye Munchmuseet i Bjørvika

Fra nye Munchmuseet i Bjørvika

Fra nye Munchmuseet i Bjørvika