Stikkordarkiv: Logistikk

Logistikk – Nøkkelen til flyt i produksjonen

Rett før jul gikk vi inn i råbyggentreprisen hvor glidestøp var vår første og viktigste fokus. Vi hadde lagt tusenvis av timeverk, og en knallinnsats fra hver og en på grunnentreprisen bak oss. Nå sto en av Norges mest kompliserte glidestøper for tur, og planleggingen gikk for fullt. Før glidstart skulle 650 000 kg armering, 300 utsparinger og masse innstøpningsgods transporteres til byggeplassen. Siden 650 tonn med armering hadde ført til mange lastebiler og lang leveringstid valgte prosjektledelsen å spare tid ved å få inn armeringen til sjøs. All armeringen kom til plassen ved hjelp av en stor lekter (flåte), og ble løftet over til en lekter som vi allerede har på plassen ved hjelp av en mobilkran før armeringsflåten reiste igjen! Dessuten trengte glidestøpen ca. 3 300 m3 med betong som ble levert ved at 1-2 biler i timen leverte betong, 24 timer i døgnet i 33 dager! En ting var å få alt det over levert i tide, men viktigere var det å planlegge hvor det skulle lagres samtidig som at man hadde kontroll på hvor alt lå til enhver tid. Før glidstart hadde vi systematisert all armering på lekteren slik at vi hadde kontroll over hvor alt lå, se bilde nedenfor. Mobilkranen hjalp til levering av jern til gliden. Heldigvis var planleggingen god, alle hadde stått på, og gliden ble som planlagt ferdig rett før jul. Mer info om gliden er beskrevet av prosjektleder Bente Lillestøl i et tidligere innlegg.

Ovenfor ser man et bilde av lekteren hvor vi blant annet lagret armering til glidstøpen. Den er ca. 120 m lang og 20 m bred!

Rett over jul og på nyåret, var det etter hvert klart for å gå løs på resten av bygget. I forbindelse med dette skulle massevis av forskaling, dekkereis, stillas, stål og mye mer inn på plassen. For å ha kontroll på alt som kommer inn og ut av byggeplassen har vi et skjema som alle skriver seg i. Dette er et skjema hvor alle som forventer å motta noe skriver seg inn. Her skriver man inn hva som kommer, når det kommer, og hvor det skal plasseres. I tillegg har vi engasjert en vekter som har kontroll på skjemaet og som følger leveransene dit det skal. 

Naim Khattak fra Veidekke er ansvarlig for logistikken på plassen, og har god støtte av  Andreas Nybø fra Securitas.
Et lass med biaksiale hulldekker er klar til å losses fra bil og rett på plass,  senere støpes det med vanlig betong!

På prosjektet etterstreber vi Just In Time (JIT) leveranser, og selv om vi ikke har JIT på alle leveranser, er det en del vi får det til på. På en stort prosjekt som dette er logistikken nøkkelen til flyt i produksjonen. Logistikken er blant annet det jeg har ansvar for. Det viktigste med akkurat det er at leveranser komme til rett tid med rett kvalitet.

Et nærmere bilde av de biaksiale hulldekkene.