Stikkordarkiv: Lean

Fra Trainee til Lederassistent

Da er Veidekkes to kontrakter på prosjekt nytt Munchmuseeum snart over. Veidekke har både hatt grunnentreprisen, og råbyggentreprisen og jeg har vært så heldig å ha vært en del av det helt fra starten av. Prosjekt nytt Munchmuseeum var mitt første prosjekt da jeg startet i Veidekke som Trainee. Det har siden oppstart vært en lærerik og spennende reise. Jeg har utviklet meg sterkt faglig, og lært mye om samspill og prosjektarbeid. I grunnentreprisen jobbet jeg med betong, men også en del med HMS og kvalitetssikring.

Bilde fra grunnentreprisen. Her er jeg i ferd med å kvalitetssikre at betongen holder gitt kvalitet. Det var et prosjekt hvor jeg lærte mye samtidig som jeg utviklet meg innen flere fag.

Etter et godt år i grunnentreprisen fikk jeg ansvaret for logistikken i råbyggentreprisen. I denne rollen ventet det tøffe oppgaver, og det første som ventet meg var planleggingen av logistikken til en av Norges mest komplekse glidestøper. Logistikk er nøkkelen til flyt i produksjonen, og man er avhengig av at logistikken går på gli for at man skal kunne produsere så effektivt som mulig. Når det gjelder glidestøper så er man avhengig av at man har «alt på plass» før man starter, og det er nettopp dette vi forsikret oss om at vi hadde.

Bilde fra råbyggentreprisen. Her står jeg sammen med Andreas i Securitas som hjalp stort med koordineringen av all trafikk inn og ut av plassen. På et prosjekt som dette har man flere leveranser hver dag, og i forkant må det planlegges og ikke minst passes på materialene handler på rett plass. I denne entreprisen handlet det mye om samhandling og kommunikasjon. Det er flere fag som skulle koordineres og det var viktig med tverrfaglig samarbeid.

Under råbyggentreprisen var samspill mellom de ulike fagene nøkkelen til en jevn produksjon, og kommunikasjonen var noe av det viktigste. Erfaringene jeg tok med meg fra grunnentreprisen hjalp veldig i denne rollen hvor jeg bygget videre på samspill og samarbeid. Jeg har også lært en god del av mine ledere deriblant Bente. Mot slutten av prosjektet fikk jeg tilbud om å bli lederassistenten til Direktøren i region Anlegg. Denne stillingen er lokalisert på hovedkontoret til Veidekke, og er en tidsbegrenset stilling hvor jeg får være med å bestemme og bidra til videre vekst i regionen.

Tidlig i den nye stillingen min hadde vi torsdag 19.04.18 et såkalt «brakkemøte» hvor noen av representantene ifra ledergruppen i region Anlegg holdt innlegg. Jeg var en av de.

Naim Khattak. Fra Hovedkontoret til Veidekke. Her ønsker jeg velkommen til «brakkemøte» som er en månedlig presentasjon som går ut til både kollegaer på hovedkontoret, men også via Skype til alle anlegg i Veidekke.

Regiondirektøren Øivind Larsen pleier som vanlig å runde av hele presentasjonen med et innlegg. Denne gangen snakket han om hvor viktig det er at Veidekke fortsetter med det gode arbeidet innen HMS. Han brukte byggingen av det nye Munch-museet som eksempel på et prosjekt med null alvorlige skader.

Sjefen sjøl rundet av brakkemøte.

For meg er den nye stillingen en fin mulighet til å utvikle meg og jeg får verdifull kunnskap og masse lærdom som jeg tar med meg videre i karriereløpet. I løpet av 2,5 år i Veidekke har jeg fått en hel del prosjekterfaring som jeg tar med meg inn i en ny og spennende stilling som lederassistent.

På hovedkontoret sitter jeg med resten av ledergruppen i åpent landskap. Vi er 10 stykker i ledergruppen, og ved siden av meg sitter økonomisjefen Vidar S. Torgersen.

Vidar er en opptatt kar, men alltid blid 🙂

Viktig med godt humør på jobb 😉

Fornøyd med dagens innsats 🙂