Stikkordarkiv: Kynningsrud Fundamentering

TIL LANDS OG TIL VANNS OG I LUFTA MED!

MUNCHMUSEETS VRI PÅ «ASKELADDEN OG DE GODE HJELPERNE»

Da Askeladden skulle til kongsgården og friste lykken, hadde han sju gode hjelpere. Når Munchmuseet bygges, er det også gode hjelpere, men heldigvis flere enn sju. I dag arbeider rundt 60 personer med det som skal bli Oslos nye kulturbygg. Her er noen glimt fra de utallige oppgavene og timene som utføres for tida. Og det er arbeider både til lands, og til vanns, og i lufta med!

TIL LANDS…

IMG_1990Kai Vest klargjøres for støp av Fred Ottesen i den bortre enden

IMG_2077Ferdig støpt. F.v. Chris Olstad, Gregorz Spalony, Leszek Ordon og Patrik Caldersparr.

IMG_2090Betongdragerelementer til kaia gjøres klar for støp av f.v. lærling Kim Eriksen, Fridtjof Daatland og bas Jan Ole Nilsen

IMG_2041God innsats med «Sammen bygger vi det nye Munchmuseet» på brystet. Romerike Armering utfører armeringsarbeidet.

IMG_2092Framtidige ingeniører er viktig å ha. I sommer har vi god hjelp av student Karine Gjersø. Hun deltar blant annet på betongarbeidene sammen med driftsleder Jan Einar Skindalen og prosjektingeniør Naim Khattak.

Kjeller under bygging

IMG_1801Før betongarbeidene kan starte er det mye jobb med å etablere og støpe ut peler. Her er Alf Egil Mathisen fra Veidekkes V-teknikk og Lars Helge Mølslett fra Kynningsrud i gang med injisering av peler.

IMG_1989Grunnarbeider i kjelleren der fundamenter rundt pelene etableres før bunnplata skal armeres og støpes. Patrik Caldersparr og Chris Jones sammen med maskinfører Andre Myrvold.

IMG_8447

På bildet over er armeringa av bunnplata i kjelleren i startgropa. Bildet nedenfor er tatt noen dager senere, fredag 15. juli, og støpen av bunnplata er i gang.

FullSizeRender

IMG_1988Hallingdal Bergboring er i gang med å bore skråpeler som skal ta jordskjelvlaster. Her gjennomgår Kjell Ove Herstad og Mads Rudsberggaard i Hallingdal Bergboring arbeidet med Lars Marius Holestøl i Veidekke (i midten).

TIL VANNS…

IMG_8532Det nye Munchmuseet skal fordele sin vekt på 311 peler som går 50 meter ned og inn i grunnfjellet. Arbeidet med å etablere disse krever lektere, borerigger, rammeutstyr, hjullastere, men viktigst av alt dyktige fagarbeidere. 

IMG_1653Kynningsrud Fundamentering er en viktig aktør i prosjektet, og bas Frode Siira er en av dem som styrer arbeidet med pelene på sjø

IMG_8322Jon Solvang i Hallingdal Bergboring har vært med på å bore mange av pelene

IMG_8495Rundt hele byggeplassen er det etablert en siltgardin for å hindre spredning av partikler til sjøen utenfor. Fra krana ser en tydelig at siltgardina fungerer.

IMG_1905Med sjøarbeider følger også båtkjøring. Her fører Driftsleder for grunnarbeidene Jostein Bakka båten på vei ut til lekterne sammen med Marius Østberg Olsen fra Kynningsrud.

…OG I LUFTA MED!

IMG_8509

Til lands og i lufta med! Lars Aas er en av våre stødige kranførere. Han trives nok aller best i tårnkrana 60 meter over bakken (bildet over), men styrer også vår «lille» kran fra bakken (bildet under).

IMG_1605 (2)

IMG_8529Fredag 15. juli var det sol, vindstille og en god anledning for et besøk i tårnkrana 60 meter over bakken. Byggetomta på land ligger mellom Akerselva til venstre og Bispevika til høyre, og med Barcode i bakgrunnen.

IMG_8512Selfie med en dyktig gjeng! Luftig, men fint 60 meter over bakken, og skrekkblandet fryd for undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl.

IMG_8516Fin utsikt til Barcode og ned på byggeplassen. F.v. Driftsleder pel og spunt Kenneth Fredriksson fra Kynningsrud, Driftsleder betong Jan Einar Skindalen og kranfører Lars Aas.

IMG_8496Driftsleder betong Jan Einar Skindalen skuer utover Operaen og den store byggeaktiviteten i Bjørvika

MAT MÅ MAN HA! VELFORTJENT GRILLUNSJ TORSDAG 7. JULI

IMG_8362Fridtjof Daatland og Chris Olstad fra Veidekke er klar for lunsj i sola

IMG_8361Mat og drikke gjør godt etter mange timers arbeid

IMG_8363Avdelingsleder Hans Christian Andersen på besøk på anlegget

IMG_8367Godt samarbeid er viktig, og noe vi setter pris på. F.v. Lars Marius Holestøl sammen med byggherrens byggeledelse Jard Bringedal, Bjørn H. Madsen, Anders Fjeld og Kristoffer Brandtzæg Eileraas som har sommerjobb hos byggeleder ÅF Advansia.

IMG_6886Ikke all tid går med til ren bygging. Det bygges også både kunnskap og samarbeid, så både planlegging og kompetansebygging er en viktig del av hverdagen. Å være trygg på alle valg vi tar i hverdagen er avgjørende. Alle medarbeidere i Veidekke har derfor gjennomgått e-læringskurset «Kloke valg». Vi valgte å gjennomføre dette sammen i grupper, og fikk dermed gode diskusjoner rundt de ulike tema. Her er en del av oss samlet for å se på og diskutere eksemplene i kurset.

IMG_8457

Og sånn ser det ut fra veien til Sørenga. Flott skue!

IMG_8458

 

Ny kai tar form!

BETONGELEMENTMONTASJEN ER I GANG! av Prosjektingeniør Naim Khattak

Onsdag 6. april ble det første prefabrikkerte betongelementet montert, og siden er det blitt montert enda flere. Før monteringen av disse kunne starte, har det foregått en del forutgående aktiviteter. Hallingdal Bergboring har boret ned omstøpningsrør, så har Kynningsrud Fundamentering montert stålkjerner i omstøpningsrørene, før Veidekke til slutt har armert og støpt ut selve rørene. Først etter dette kunne elementmontasjen starte.

IMG_6847

Driftsleder Jan Einar Skindalen og prosjektingeniør Naim Khattak er foran de første betongelementene som er montert

IMG_6858

Tre av mange viktige bidragsytere med betongarbeidene, f.v. fagarbeider Fridtjof Daatland, bas Fritz Beuchel og driftsleder Jan Einar Skindalen

Det prefabrikkeres både bjelke- og dekkeelementer på anlegget. Samt elementer til gruber i kaia. Sånn sett er det en liten elementfabrikk på prosjektet, som produserer elementer etter skreddersøm. Elementene monteres så raskt som mulig etter produksjon. Elementene støpes sammen når elementene i et område er ferdig montert.

IMG_1130

Fra betongelementproduksjonen på prosjektet

Bilde 1

Fra produksjonen av de prefabrikkerte elementene; «Prefab-området»

Betongelementene har ulik vekt, og veier fra 7,5 tonn og opptil 36 tonn. Siden elementene er så tunge, byr det på utfordringer når de skal løftes på plass. For å kunne løfte elementene støpes det inn «kroker» som løfteanordninger festes i. Før et element skal monteres løftes det først ut fra «prefabrikk-området» ved hjelp av en 100 tonns mobilkran. Deretter fraktes det videre til det er innenfor rekkevidden til tårnkranen. Deretter løfter tårnkranen elementet på plass.

Bilde 2

Betongelementene fraktes fra lager til tårnkrana med en 100 tonns fagverkskran

Til sammen er det 125 prefabrikkerte betongelementer som skal produseres og monteres oppå peler. Til sammen utgjør disse den såkalte arbeidsplattformen, dvs. underlaget for bunnplata som kommer oppå, og som danner kaia som halve bygget skal hvile på.

Bilde 5

IMG_6867

Under montasje er det viktig med høy presisjon og god nøyaktighet. Det ivaretas av Veidekkes fagarbeidere.

Bilde 6

Montasje av bjelkene er i gang

IMG_6853

Bjelker og dekker er montert, og skal senere støpes sammen