Stikkordarkiv: Kongsberg

TRAINEESAMLING NUMMER 3 AV 4

Når man starter som Trainee i Veidekke får man en egen mentor som kan svare på ting man lurer eller er usikker på. Mentoren fungerer som en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer. På samlinger som denne kan man utveksle erfaringer samt bygge nettverk med de andre traineene som er like ferske som enn selv i resten av Veidekke-Norge 🙂 Samlingene er en felles arena for trening, læring og erfaringsutveksling.

Som trainee har man 4 samlinger i løpet av 2 år. Første samling vi hadde var på Mastemyr rett utenfor Oslo i september 2015. Målet for samlingen var å bli kjent med traineeordningen, Veidekke og de andre. Vi hadde ulike gruppeoppgaver, og lærte om kommunikasjon.

Andre samling var på Leangkollen i Asker i mars, og hadde tema HMS og ledelse i Veidekke. Vi fortsatte også med kommunikasjons biten fra første samling, og alle i hver gruppe evaluerte hvordan de andre i gruppen kommuniserte. Tilbakemeldingene var overraskende og morsomme siden man aldri helt ser seg selv og måten man selv kommuniserer på. Det kom fram mye positivt, men det ble også pekt på ting som kunne forbedres.

Tredje samling som jeg skal fortelle nærmere om var på Kongsberg i forrige uke og handlet om Ledelse og Involverende Planlegging (IP). Som nevnt i mitt første innlegg skrev jeg masteroppgaven min om Lean Construction som er grunnlaget for IP. Det er gøy å se at Veidekke har jobbet og utviklet Involverende Planlegging i mange år, og at de bruker IP som deres arbeidsmetode.

I «2015-kullet» som jeg er en del av er det totalt 50 traineer fra hele Norge.

bilde-1-fremhevet-bilde
Bilde av alle traineene, og staben som leder traineeordningen.

Siden det under denne samlingen var IP og ledelse som var hovedfokus, fikk vi besøk av Sigmund Aslesen og Jan Erik Lauritzen som begge driver med strategi og forbedringsarbeid i Veidekke. De holdt foredrag om hvorfor Involverende Planlegging er så viktig som den er.

bilde-2-jan-erik-lautizsen
Jan Erik Laurizten forteller om historien til Involverende Planlegging, og om hvorfor det er så nyttig. Han sammen med mange andre i Veidekke har utviklet og jobbet med IP i mange år.

 

bilde-3-busstur
Traineer ute på tur!

 

I tillegg til god mat og gode presentasjoner tok vi turen til sølvgruvene i Kongsberg. Bussturen fra hoteller tok omtrent 15 minutter før vi var fremme.

 

 

 

 

 

Toget som brakte oss inn i gruven var liten, og trang. Det var plass til ca. 5 stk i hver vogn.

Togturen tok omtrent like langt tid som bussturen, og førte oss 2,3 km inn i tunnelen som en ser på bildet til høyre. Gruven vi besøkte var så dyp som 1000m! Før vi satte  oss i toget fikk vi utdelt ørepropper siden toget bråkte veldig på vei innover.

 

 

 

Flere steder i gruven var det lite plass og trange passasjer. Bildet som ble tatt nedenfor er ett av få steder hvor vi fikk plass til alle sammen i ett bilde. Helt utrolig at det var så få ulykker blant alle gruvearbeiderne som holdte på inni der.

bilde-5-i-gruven-felles
I passasjen vi står på i bildet, ble berget drevet ut med fyrsetting i tillegg til fysisk uthakking med hammer. Det er grunnen til at passasjen er så stor som den er.

Omvisningen til fots rundt i gruva som er 800 meter lang tok ca. 1 time, og innebærer vandring opp trapper tilsvarende fem etasjer (ca. 16 meter).

bilde-10-gruver-google
Tunnel med flere løp.

På slutten av dag 2 fikk alle gruppene i oppgave å presentere ett case hvor man gir eksempler på hvilke av de 7 forutsetningene som ikke lå til grunn for en aktivitet. Gruppa mi valgte å presentere ett case fra prosjekt nytt Munchmuseet som jeg er på.

bilde-6-gruppearbeid-seriost
Vi begynte å få dårlig tid, her fra midt i planleggingen av presentasjonen.

Et litt mindre seriøst bilde av gruppa…

bilde-7-gruppearbeid-2
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.

På tampen av dagen holdt alle gruppene en presentasjon hvor de  gjennomgikk hvilke forutsetninger som ikke var tilstede i deres case, og hvordan/hvor tidlig mangelen kunne vært fanget opp. Nedenfor ser du bilde av gruppepresentasjonen vår 🙂

Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak. Helt til høyre ser vi leder for traineeordningen Ida Cecilie Brynildsrud, Jan Erik Lauritzen og en av traineene Henrik Fluge Iden.

 

På lerretet bakerst på bildet over står det «presentasjon av grisen i plenum». Det som skal forestille grisen (mener noen) er denne:

skjermbilde
Figuren over viser de 7 forutsetningene for at en aktivitet kan kalles en «sunn aktivitet».

Jeg synes ikke det ligner…  🙂

Neste samling er i mai, og er den siste samlingen. Da skal vi besøke ett Veidekke prosjekt i Norden. Sted er ikke helt bestemt enda, men det blir sannsynligvis Sverige eller Danmark.