Stikkordarkiv: involverende planlegging

TRAINEESAMLING NUMMER 3 AV 4

Når man starter som Trainee i Veidekke får man en egen mentor som kan svare på ting man lurer eller er usikker på. Mentoren fungerer som en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer. På samlinger som denne kan man utveksle erfaringer samt bygge nettverk med de andre traineene som er like ferske som enn selv i resten av Veidekke-Norge 🙂 Samlingene er en felles arena for trening, læring og erfaringsutveksling.

Som trainee har man 4 samlinger i løpet av 2 år. Første samling vi hadde var på Mastemyr rett utenfor Oslo i september 2015. Målet for samlingen var å bli kjent med traineeordningen, Veidekke og de andre. Vi hadde ulike gruppeoppgaver, og lærte om kommunikasjon.

Andre samling var på Leangkollen i Asker i mars, og hadde tema HMS og ledelse i Veidekke. Vi fortsatte også med kommunikasjons biten fra første samling, og alle i hver gruppe evaluerte hvordan de andre i gruppen kommuniserte. Tilbakemeldingene var overraskende og morsomme siden man aldri helt ser seg selv og måten man selv kommuniserer på. Det kom fram mye positivt, men det ble også pekt på ting som kunne forbedres.

Tredje samling som jeg skal fortelle nærmere om var på Kongsberg i forrige uke og handlet om Ledelse og Involverende Planlegging (IP). Som nevnt i mitt første innlegg skrev jeg masteroppgaven min om Lean Construction som er grunnlaget for IP. Det er gøy å se at Veidekke har jobbet og utviklet Involverende Planlegging i mange år, og at de bruker IP som deres arbeidsmetode.

I «2015-kullet» som jeg er en del av er det totalt 50 traineer fra hele Norge.

bilde-1-fremhevet-bilde
Bilde av alle traineene, og staben som leder traineeordningen.

Siden det under denne samlingen var IP og ledelse som var hovedfokus, fikk vi besøk av Sigmund Aslesen og Jan Erik Lauritzen som begge driver med strategi og forbedringsarbeid i Veidekke. De holdt foredrag om hvorfor Involverende Planlegging er så viktig som den er.

bilde-2-jan-erik-lautizsen
Jan Erik Laurizten forteller om historien til Involverende Planlegging, og om hvorfor det er så nyttig. Han sammen med mange andre i Veidekke har utviklet og jobbet med IP i mange år.

 

bilde-3-busstur
Traineer ute på tur!

 

I tillegg til god mat og gode presentasjoner tok vi turen til sølvgruvene i Kongsberg. Bussturen fra hoteller tok omtrent 15 minutter før vi var fremme.

 

 

 

 

 

Toget som brakte oss inn i gruven var liten, og trang. Det var plass til ca. 5 stk i hver vogn.

Togturen tok omtrent like langt tid som bussturen, og førte oss 2,3 km inn i tunnelen som en ser på bildet til høyre. Gruven vi besøkte var så dyp som 1000m! Før vi satte  oss i toget fikk vi utdelt ørepropper siden toget bråkte veldig på vei innover.

 

 

 

Flere steder i gruven var det lite plass og trange passasjer. Bildet som ble tatt nedenfor er ett av få steder hvor vi fikk plass til alle sammen i ett bilde. Helt utrolig at det var så få ulykker blant alle gruvearbeiderne som holdte på inni der.

bilde-5-i-gruven-felles
I passasjen vi står på i bildet, ble berget drevet ut med fyrsetting i tillegg til fysisk uthakking med hammer. Det er grunnen til at passasjen er så stor som den er.

Omvisningen til fots rundt i gruva som er 800 meter lang tok ca. 1 time, og innebærer vandring opp trapper tilsvarende fem etasjer (ca. 16 meter).

bilde-10-gruver-google
Tunnel med flere løp.

På slutten av dag 2 fikk alle gruppene i oppgave å presentere ett case hvor man gir eksempler på hvilke av de 7 forutsetningene som ikke lå til grunn for en aktivitet. Gruppa mi valgte å presentere ett case fra prosjekt nytt Munchmuseet som jeg er på.

bilde-6-gruppearbeid-seriost
Vi begynte å få dårlig tid, her fra midt i planleggingen av presentasjonen.

Et litt mindre seriøst bilde av gruppa…

bilde-7-gruppearbeid-2
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.

På tampen av dagen holdt alle gruppene en presentasjon hvor de  gjennomgikk hvilke forutsetninger som ikke var tilstede i deres case, og hvordan/hvor tidlig mangelen kunne vært fanget opp. Nedenfor ser du bilde av gruppepresentasjonen vår 🙂

Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak. Helt til høyre ser vi leder for traineeordningen Ida Cecilie Brynildsrud, Jan Erik Lauritzen og en av traineene Henrik Fluge Iden.

 

På lerretet bakerst på bildet over står det «presentasjon av grisen i plenum». Det som skal forestille grisen (mener noen) er denne:

skjermbilde
Figuren over viser de 7 forutsetningene for at en aktivitet kan kalles en «sunn aktivitet».

Jeg synes ikke det ligner…  🙂

Neste samling er i mai, og er den siste samlingen. Da skal vi besøke ett Veidekke prosjekt i Norden. Sted er ikke helt bestemt enda, men det blir sannsynligvis Sverige eller Danmark.

En plan for alt

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PRAKSIS av Anleggsleder Børge Vold Iversen

Noe av det viktigste på ethvert byggeprosjekt er å ha en tydelig og gjennomarbeidet plan for hvordan og når de ulike arbeider skal utføres. På ethvert prosjekt er det mange ulike aktiviteter som skal utføres. Og det aller meste som skal utføres har avhengigheter til noe som må være ferdig før man kan sette i gang, og også til etterfølgende aktivitet.

Faseplanmøter er en viktig del for å håndtere dette.

På Veidekkes prosjekter er det krav til utarbeidelse av faseplan, der man ser 5-8 uker frem i tid. I ansvarsmatrisen er det anleggsleder som har ansvaret for denne planen i samarbeid med prosjektleder og driftsledere eller formenn. Som et ledd i strategien om økt fokus på Involverende Planlegging (IP), så man at det er mer hensiktsmessig å samle alle funksjonærene og basene for en felles utarbeidelse av planen.

IMG_6344

Anleggsleder Børge Vold Iversen styrer gjennomføringa av faseplanmøtet. Til høyre følger Marius Østberg Olsen med på opphenging av lapper med aktiviteter.

FD-01.04 IP plakat- sikker og effektiv driftVeidekkes IP-plakat for Involverende planlegging for sikker og effektiv drift

For at alle skal føle eierskap og involvere seg i planen bruker vi den såkalte «lappeteknikken». Den går ut på at alle skal skrive sine aktiviteter på lapper som henges opp på veggen inndelt i ukenummer. Hvert fag (betong, grunn, boring etc.) får utdelt hver sin farge på lappene slik at disse blir lett gjenkjennelig når alle lapper er på plass. Vi merker også alle aktivitetene som krever Sikker Jobb Analyser (SJA) før oppstart med et utropstegn.

Ifølge Veidekkes IP-plakat illustrert ovenfor er det viktig å få inkludert basene i fremdriftsplanleggingen. På bilde under ser vi bas Kjell-Ove Herstad fra Hallingdal bergboring henger opp første lapp på prosjektets fjerde faseplanmøte.

IMG_5356

IMG_6343Kjell-Ove Herstad fra Hallingdal Bergboring orienterer om sine aktiviteter. Anleggsleder Børge Vold Iversen stående til høyre.

For hver lapp som blir hengt opp må den som «eier» aktivitetene si hva de har skrevet på lappen før de henger den opp. Når de har hengt opp alle går de igjennom hva de ser på som de mest kritiske aktivitetene. Når alle lappene er oppe, blir aktivitetene lagt inn i MS Project for oppfølging.

Eks project

Eksempel på printscreen fra MS project

Utvidet faseplanmøte blir avholdt ca. hver 8. uke. der vi lager nye faseplaner, mens vi ukentlig har framdriftsmøte der vi avstemmer den planen vi har laget. Planen blir løpende oppdatert og de aktivitetene vi ikke blir ferdige med i løpet av inneværende periode tar vi med oss inn i neste periode. På hver lapp blir det påført hvor lenge den respektive aktiviteten varer og hvilke avhengigheter den har. Dette er en god måte å avdekke eventuelle avhengigheter som ikke er fanget opp på anbudsstadiet, og som gir utslag på kritisk linje. Kritisk linje er den rekken av aktiviteter som direkte påvirker sluttdatoen for prosjektet.

IMG_6348

Driftsleder for betong Jan Einar Skindalen henger opp lappene med betongaktivitetene

IMG_5351

Faseplanmøtet skaper mange gode diskusjoner mellom de ulike fagene om best mulig gjennomføring

Det er enighet om at dette er en bra og informativ måte å jobbe på som gir et bra bilde av hva som skal utføres i neste periode. På bildet under står en stolt gjeng foran den nye plan som skal følges til punkt og prikke de neste 9 ukene.

IMG_5380

Viktige aktører i planlegging og oppfølging av drifta, fra venstre: Driftsleder Pel og spunt Kenneth Fredriksson, Prosjektingeniør Marius Østberg Olsen, Stikningsleder Ole Alexander Vanebo, Prosjektingeniør Naim Gul Khattak, Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen, Bas boring Kjell-Ove Herstad og Driftsleder Grunn Jostein Bakka

En viktig forutsetning for å ha en sikker og effektiv framdrift, er et godt organisert anleggsområde. Her revideres riggplanen som følge av nye faser og aktiviteter på byggeplassen.

IMG_6551

Lars Andersen, til venstre, og Jan Einar Skindalen i ferd med å reorganisere riggplanen for prosjektet

8.Mars støpte vi et prefabrikkert betongelement som jeg testet betongen på. Betongen tilfredsstilte kravene og kan dermed brukes.

Trainee på Munch

Bildet over viser peler som skal støpes før de prefabrikkerte elementene monteres oppå.
Bildet over viser peler som skal støpes før de prefabrikkerte elementene monteres oppå.

Jeg ble kjent med Veidekke gjennom en sommerjobb og senere i studiet i forbindelse med hovedoppgaven min innen Lean Construction, som er utgangspunktet til Veidekkes arbeidsmetode: «Involverende Planlegging».

Her er det flere elementer klare til montering.
Her er det flere elementer klare til montering.

Inntrykket mitt av Veidekke er at man får ansvar tidlig samtidig som at man får frihet under ansvar. Arbeidsoppgavene mine har vært morsomme og utfordrende, og man får god hjelp hvis man står fast eller lurer på noe. Som trainee i Veidekke blir man involvert, og man blir satset på gjennom ulike kurs og arrangementer (trainee-samlinger). På disse samlingene møter man andre traineer. Det er en fin måte å bygge nettverk på i organisasjonen, og det utveksles også erfaringer. I tillegg til det har man en egen mentor som man har dialog med i trainee-perioden.

Her ser vi «kai øst» med Barcode i bakgrunnen. Dekke som en ser på bildet, støttes av bjelker som igjen står oppå peler.
Her ser vi «kai øst» med Barcode i bakgrunnen. Dekke som en ser på bildet, støttes av bjelker som igjen står oppå peler.

På dette prosjektet jobber jeg som Prosjektingeniør, og har hatt varierte arbeidsoppgaver siden første spadestikk 8.September. I tidlig periode satt jeg og resten av prosjektteamet på hovedkontoret til Veidekke, og planla en mest mulig effektiv oppstart. Etter noen uker på hovedkontoret flyttet vi ut til prosjektet. Her ute har jeg gjort alt fra å bestille vernetøy til samtlige på prosjektet til det å teste betong for luft og trykkfasthet. Jeg jobber mest innen betong, og tar daglige runder på byggeplassen hvor jeg snakker med og lærer av de flinke fagarbeiderne ute. I tillegg til betongen hjelper jeg til med kvalitetssystemet på prosjektet, og jeg bidrar også litt til månedsrapportering til Byggherren.

Det er spennende å få være med på å bygge fundamentet til det nye Munchmuseet. Det er mye oppmerksomhet rundt bygget, og det er morsomt å få være med på et slikt «spesialprosjekt».

Her er jeg på besøk hos betongleverandøren hvor jeg trykk-tester terninger. Kommer tilbake med mer om min hverdag etter hvert.
Her er jeg på besøk hos betongleverandøren hvor jeg trykk-tester terninger. Kommer tilbake med mer om min hverdag etter hvert.