Stikkordarkiv: hms-uka

HMS-uka Dag 4 – Fra lapp til App!

HMS-UKA ER FULLFØRT, MEN HMS-ARBEIDET FORTSETTER –  HVER ENESTE DAG!

Temaet for årets HMS-uke er «Bry deg – si ifra!». Mye av det vi har arbeidet med i HMS-uka er å bli enda bedre på å både se og håndtere risiko, for eget arbeid og sammen med dem som arbeider rundt oss.

For å utvikle oss og bli bedre, må vi lære av det vi gjør, både det som er bra og det som er mindre bra. SYLVE, som står for «Systematisk Læring i Veidekke» er Veidekkes database hvor vi samler alle hendelser innenfor HMS, KS og miljø. Dette gir oss muligheten til å lære av hendelsene våre. Tradisjonelt har vi skrevet såkalte «Grønnlapper» når vi har sett avvik og gjort tiltak. For å lette arbeidet med dette, og ikke minst kunne illustrere avviket med bilder, introduseres en felles App.

IMG_7598

Torkil Kynningsrud fra Kynningsrud Fundamentering informerte om erfaring og fordeler med bruk av App for å registrere uønskede hendelser. Spesielt framhevet han effekten av å ta bilde som legges rett i rapporten.

Helse og arbeidsmiljø var tema da vi øvde på å legge helseavvik vi kan lære av inn i App´en.

IMG_5767

Testing av App. «Dette var enklere enn jeg trodde» var konklusjonen.

___________________________________________________________________________

DAGENS VERNERUNDE MED TEMA ARBEID I KJELLER Driftsleder Jostein Bakka

Utfordringene ved å arbeide i kjeller kan være mange i og med at det er mange forskjellige aktører som skal utføre ting på samme tid.

IMG_7631

Byggherrens Halvor Narvestad til høyre i snakk med Driftsleder Grunn Jostein Bakka før vernerunden

Det var mange fokusområder som ble tatt med på den ekstra vernerunden som vi hadde i kjeller. Blant de tingene som ble nevnt var at for øyeblikket er det flere maskiner i sving, støynivået er høyt, det er også mye last i tårnkran som blir løftet over kjellergrube, rømningsveier, slam- og  vannhåndtering, sperring rundt gruber og ryddighet.

IMG_3496

 

IMG_3488

Det ble bestemt at vi sikrer gravegroper med en gang, tårnkran svinger overhengende last på utside av kjeller, alle har fokus på maskiner/klemfare, ekstra trappetårn blir ryddet plass til og satt opp umiddelbart, alle er flinke til å bruke hørselvern og alle har fokus på ryddighet.

IMG_3486 (2)

IMG_3486

 

 

 

 

 

 

Aktive deltakere på vernerunden var f.v. Naim Khattak, Ismet Skoko og Tommy Grundvik fra Veidekke. Samt f.v. under Jørgen Larsson fra Alf Johansen, Johan Halldèn Workshop, Oddgeir Mølslett Kynningsrud og Kirsti Finsal fra Nordic Crane.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

Lunsj med grillmat i sommervarmen

Da Munchmuseet har mange arbeidere som reiser og bor hjemmefra, jobber en del lengre dager i starten av uka og reiser hjem torsdag. Vi valgte derfor å gjennomføre evaluering og avslutning av HMS-uka nå i dag. Etter å ha minnet oss på hva vi har jobba med denne uka, og ikke minst hva vi skal følge opp framover, var det klart for lunsj med grillmat i sola.

IMG_7619

IMG_7623

Riggmann Johan Halldèn er fornøyde med grillmaten som prosjektsekretær Marit Lie har stått i bresjen for å ordne.

IMG_7627Godt samarbeid og godt måltid. F.v. Mads Rustberggard fra Hallingdal Bergboring sammen med bvggeledelsen fra ÅF Advansia, f.v. Jard Bringedal, Halvor Narvestad og Bjørn H. Madsen

I neste innlegg vil prosjektingeniør og trainee Naim Khattak fortelle om sin HMS-uke.

HMS-uka dag 3 – Tema ekstrem ryddighet, sikkerhetstilstand og riggforhold

RYDDIGHET EN FORUTSETNING FOR SIKKER OG EFFEKTIV DRIFT

På HMS-ukas tredje dag har vi arbeidet med et tema vi allerede har hatt godt bekjentskap til her på Munchmuseet. Med vann på tre kanter av byggetomta, mange maskiner i form av borerigger, kraner, hjullastere, gravemaskiner og annet utstyr, er dette en utfordring vi arbeider med hver dag.

IMG_7564

Veidekke valgte for noen år tilbake å innføre begrepet Ekstrem ryddighet. Prosjektleder Bente Lillestøl innledet til gruppearbeidet sammen med verneombud Tommy Grundvik med å gjennomgå bakgrunnen for Veidekkes krav om blant annet ekstrem ryddighet, som var Neste generasjon HMS-arbeid med tydelige mål om Skadefritt Veidekke og Flere gode arbeidsår for alle, risikovurderinger og kompetansekrav til alle på byggeplassene.

7 forutsetningerSammen med verneombud Tommy Grundvik gjennomgikk Lillestøl gruppeoppgaven, der 7 bilder fra ulike byggeplasser skulle vurderes ift. ryddighet og sikkerhetstilstand. Det ble diskutert godt rundt bordene, som ga gode vurderinger og nyttige innspill fra gruppene. Deretter ble tiltak som er igangsatt på byggeplassen gjennomgått med status og videre arbeid; ryddig riggplass med tydelige gangsoner og arbeidssoner, egen riggmann og faste anhukere.

___________________________________________________________________________

DAGENS VERNERUNDE MED TEMA GANGVEIER OG ADKOMSTER Driftsleder pel/spunt Kenneth Fredriksson

Vernerunde med betong basar och basar før fundamentering.

Diskuterade igenom gångvägar och adkomst till respektive arbetsområde. Det fungerar tillfredställande per i dag. Beslutade att spärra av bakom beltekran før all gång trafik, och leda gång trafiken runt tornkran och in mellan sjön och tornkran.

IMG_0996

Sperring bak beltekran

IMG_0993

Området ryddes for gangvei

Kom överens om att hålla båtar och flåter ryddiga, och lyfta utstyr på land når vi er klara för dagen. Vi fyller ut med stenmassor i sjön och etablerar en ny plats för båtar, med en liten flytbrygga framför tornkran, och en trapp upp på land.

___________________________________________________________________________

Byggherren deltar aktivt i vårt HMS-arbeid på prosjektet, noe som er med på å bringe oss framover. Byggeledelsen var tilstede på morgenmøtet, i dag med prosjektsjef Jard Bringedal og byggeleder Bjørn Heyerdahl Madsen. Bringedal understreket det viktige arbeidet med god planlegging og koordinering av de ulike aktiviteter på anlegget.

IMG_7567

I dag hadde vi besøk fra regionledelsen i Region Anlegg, samt to av våre hovedtillitsvalgte. Regionleder Nils Hæstad understreket viktigheten av å bruke plansystemet vårt, og risikovurdere i alle faser, helt til en siste sjekk før man starter med arbeidet.

IMG_7574

Regionsdirektør Nils Hæstad poengterte at HMS er så viktig fordi det først og fremst handler om verdier og respekten for individet. Ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert.

HMS-leder Odd Inge Aaheim var tydelig på at vi må håndtere både å jobbe med sikkerhet, men også ha med helseaspektet, og viktigheten av et godt arbeidsmiljø.

IMG_7566 Her er HMS-sjef Odd Inge Aaheim til venstre under gruppearbeidet med vurdering av ryddighet på ulike bilder.

Etter fellesmøtet på morgenen, deltok regionledelsen på de ulike morgenmøter hvor dagens arbeid ble gjennomgått. Deretter gjennomgikk de prosjektets spesifikke HMS-kurs «Modul 2», anført av HMS-leder Geir Boman. Dette er et kurs som omhandler byggeplassen og alle krav og forhold her, og som alle som skal arbeid på byggeplassen må ta før start.

IMG_7589

Besøk av regionsledelsen i Anlegg, f.v. Regionsdirektør Nils Hæstad, HMS-leder Geir Boman, konserntillitsvalgt Odd Olsen, Strategisjef Per Haugen, HMS-sjef Odd Inge Aaheim, hovedtillitsvalgt for Entreprenør Inge Ramsdal, anleggsleder Børge Vold Iversen og avdelingsleder Hans Christian Andersen

HMS-uka dag 2 – Lær av hendelser

LÆRING AV GODE EKSEMPLER OG HENDELSER

På HMS-ukas andre dag, hadde vi morgenmøte med gjennomgang av gode eksempler og hendelser for å lære av disse, og samtidig øke forståelsen av å si fra.

Dagens verter for morgenmøtet, HMS-leder Geir Boman (til høyre) og verneombud Tommy Grundvik, hadde forberedt en del eksempler fra prosjektet, der gruppene skulle kommentere hva som var bra, og hva som skulle vært gjort bedre.

IMG_7519

Dette skapte gode diskusjoner  rundt bordene, og mange gode innspill til vurdering og læring som hver enkelt tar med seg i videre arbeid.

IMG_7507

IMG_7517

___________________________________________________________________________

DAGENS EKSTRA VERNERUNDE MED TEMA JOBBE TETT PÅ HVERANDRE av Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen

Temaet var hvordan jobbe veldig tett på andre aktører når det rammes stålrør som er 711 med mer med kran og fallodd, og kranen kommer nær der det forskales og støpes på kaia som bygges på anleggets vestside, Kai Vest.

20160531_124738

De som var med på dagens ekstra vernerunde

Det er viktig å ha en ryddig arbeidsplass når det er trangt om plassen, og utstyr som ikke er i bruk må derfor kjøres vekk på lager. Dette ble gjennomgått på vernerunden.

20160531_125741

Her er det tatt bilde av ting som må flyttes for å etablere ny gangvei

Det blir også laget ny gangvei til Kai Vest for å slippe å gå forbi kranen.

___________________________________________________________________________

Ordinær vernerunde også gjennomført i HMS-uka

All oppførelse av bygg og anlegg er prosjekter hvor det er mange ulike aktiviteter som utføres på samme område og til samme tid. Det er ofte store maskiner, kraner, mye utstyr og mange mennesker. Slike aktiviteter vil da være forbundet med risiko. Hver eneste dag arbeider med er å redusere denne risikoen så mye som mulig.

Vi arbeider med å redusere risiko i

  • prosjekteringsfasen; ved å konstruere bygget så «byggbart» som mulig
  • planleggingsfasen; ved å planlegge de ulike aktiviteter isolert sett, men ikke minst i forhold til hverandre, slik at de kan utføres på en sikkert og effektiv måte
  • utførelsesfasen; der vi gjennomgår aktivitetene sammen før de starter, og hver enkelt person har sin spesielle aktivitet som skal utføres og tilpasses de andre

Vi har blant annet morgenmøter hver dag for å planlegge dagen og gode tiltak for å jobbe sikkert, ukentlige HMS-kvarter, sikker jobb analyser og ukentlige vernerunder der vi gjennomgår hele anlegget med spesielt blikk på sikkerhet, miljø og helse.

Og i dag var dagen for vår ukentlige vernerunde, og ettersom vi var heldige og hadde en del besøk, ble det ekstra mange som deltok.

IMG_7520

IMG_7526

HMS-leder Geir Boman orienterer før vernerunden. Til venstre driftsleder Jan Einar Skindalen og til høyre anleggsleder Børge Vold Iversen. I tillegg hadde vi besøk fra Kynningsrud Fundamentering.

IMG_7529Da vi har sjø på tre sider av anlegget, inngår båtbruk som en dagligdags del av jobben. Her er det hovedverneombud Oddgeir Mølslett som fører båten på vernerunde sammen med Driftsleder Grunn Jostein Bakka

I HMS-uka er vi også glade for å få besøk av både kolleger fra Veidekke og våre samarbeidspartnere.

IMG_7537

Mange fra Kynningsrud Fundamentering som har grunnentreprisen sammen med Veidekke deltok på dagens vernerunde

I dag var Direktør Forretningsutvikling Trond Bølviken fra Veidekke Entreprenør på besøk, og var med Lars Marius Holestøl og undertegnede på en runde ute på byggeplassen i sola.

IMG_7541

På fredag vil prosjektingeniør og trainee Naim Khattak oppsummer sin HMS-uke

Veidekkes HMS-uke er i gang!

VEIDEKKES HMS-UKE ER I GANG!

Da er Veidekkes årlige HMS-uke i gang, så også på Munchmuseet. Hver dag gjennom hele denne uka har vi et ekstra fokus og engasjement rundt arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hovedtema i år er hvordan vi i fellesskap skal unngå de alvorligste ulykkene.

IMG_7464

Våre mål er skadefritt Veidekke og flere gode arbeidsår for alle.

Hver dag hele uka møtes alle på prosjektet kl. 7.00 og har en times samling rundt ulike tema. I tillegg har vi en vernerunde hver dag med utvalgte tema som ledes av driftslederne.

Målet for HMS-uka og dagens tema

IMG_7466

Anleggsleder Børge Vold Iversen åpner HMS-uka, sammen med verneombud Oddgeir Mølslett fra Kynningsrud Fundamentering og Tommy Grundvik fra Veidekke stående bak

I dag var temaet for morgenmøtet «Bry deg – si ifra!». Anleggsleder Børge Vold Iversen åpnet HMS-uka med å orientere om Veidekkes viktigste prioritet innen HMS, målet om null alvorlige skader, i tillegg til vårt delmål at 4 av 5 skader skal bort. Skal vi greie dette, er vi avhengige av at vi alle sier ifra når vi oppdager situasjoner som kan medføre skade. Børge fortalte at det er dette vi skal fokusere på denne uka. Målet for HMS-uka 2016 er å

  • senke terskelen for å si ifra
  • øke forståelsen for hvorfor vi skal si ifra
  • øke forståelsen for når og hvor vi sier ifra og
  • trene på hvordan vi responderer når andre sier fra til oss

Etter åpningsfilmen «Bry deg – si ifra!» diskuterte alle som arbeider på prosjektet fra Veidekke, Kynningsrud, Hallingdal Bergboring, Romerike Armering og våre øvrige samarbeidspartnere samt byggherren viktige spørsmål knyttet til temaet.

IMG_7472

F.v. Frode Siira fra Kynningsrud Fundamentering, Naim Khattak fra Veidekke og Lars Helge Mølslett, Kynningsrud, jobber med gruppearbeidet

IMG_7471

DAGENS VERNERUNDE MED TEMA SIKKERHETSAVSTANDER Driftsleder Sverre Bjella

På dagens runde var temaet sikkerhetsavstander og hva som er mest risikabelt med boring av stålrør. Dette spesielt med tanke på annen aktivitet som foregår like i nærheten. Etter en felles gjennomgang med de ulike fag som arbeider på anlegget, var konklusjonen at vi bør prøve å informere hverandre enda bedre, slik at aktørene vet om faremomentene bedre. Dette kan inkluderes med 5 minutter i de allerede etablerte morgenmøte ute på anlegget, og også gjennomgå hverandres Sikker Jobb Analyser (SJA).

Med på denne vernerunden som ble ledet av driftsleder for boring, Sverre Bjella, Hallingdal Bergboring, fra Veidekke verneombud og fagarbeider betong Tommy Grundvik, bas betong Dag Rune Stykket og storbas betong Geir Ølstad, verneombud og bas pelearbeider Oddgeir Mølslett fra Kynningsrud, og bas boring Kjell Ove Herstad og Nils Veslegard, begge fra Hallingdal Bergboring.

IMG_0287

På bildet ser vi fra venstre Nils Veslegard og Kjell Ove Herstad fra Hallingdal Bergboring og Geir Ølstad fra Veidekke

Grunnarbeidene på Munchmuseet

Grunnarbeidene på Munchmuseet er et prosjekt med mye aktivitet på et relativt lite område; tomta er omgitt av vann på tre sider og har mange store maskiner som kraner, borerigger, gravere med tilhørende sikkerhetsavstander og sjøarbeider på lektere. Det er derfor stor fokus på HMS og det å ha et ryddig og framkommelig riggområde slik at arbeidet kan gjennomføre sikkert og effektivt. Vi har i dag totalt rundt 50 fagarbeidere i sving med ulike arbeider på anlegget, i tillegg er det 13 funksjonærer her.

IMG_7461Klokka 7.00 var alle på prosjektet med på starten av årets HMS-uke

IMG_7477

I løpet av uka skal tavla bli full av «si fra ord»