Stikkordarkiv: glid

Foto: Adria Goula

Munchmuseet åpner! Se byggingen i bilder

Se byggingen av det nye Munchmuseet i bilder. Fredag 22. oktober 2021 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika. Da er det akkurat 6 år siden første spadetak ble tatt, og Veidekke satte i gang grunnarbeidene. Og 29 måneder senere kunne vi overlevere et ferdig råbygg til byggherre Oslo kommune. Takk og gratulerer til alle som har gjort en innsats i dette spennende arbeidet!

Bilder fra 2015 – 2018:


Står støtt

I løpet av denne perioden ble tomta hvor det 13 etasjer høye bygget står, endret fra en asfaltert grunnflate og åpen sjø, til å være fundament for et 60 meter høyt bygg i betong og stål. Kaier ble revet, og kjeller ble utgravd. Det ble satt 311 peler som går til fjell 30-60 meter under bakken, og som bærer hele bygget.

Glidestøp på 33 dager

I rask rekkefølge fulgte arbeider med å prefabrikkere betongelementer på plassen, før de ble montert sammen til kaia som halve bygget står på. Rør og isolasjon ble lagt, før en tykk betongplate ble armert og støpt over hele grunnflata. Så ble glideformer montert, og råbygget i betong vokste fra 0 til 40 meters høyde på 33 døgn med arbeider dag og natt.

Glidestøpen mellom 16. november – 19. desember, 33 dagers byggetid.

Ett år med dekkestøp og innvendige arbeider

Da kunne arbeidene med stålfagverket på forsiden av bygget starte, og rulletrappene til hver etasje ble heist på plass dirigert med millimeters presisjon fra stikkerne, etter hvert som fagverket vokste oppover.

Et smykke av en rømningstrapp ble montert i sør, og inne i betongkonstruksjonen ble det armert og støpt dekker og vegger oppover i etasjene. Og ett år etter at gliden var ferdig, nådde vi toppen på nytt med dekkene i den skrå delen.

Kontrakt for råbygget signert!

VEIDEKKE SKAL OGSÅ BYGGE RÅBYGGET PÅ MUNCHMUSEET

I dag signerte vi i Veidekke Entreprenør kontrakt med Oslo kommune ved Kultur og Idrett for bygginga av Råbygg-entreprisen for det nye Munchmuseet.

IMG_7224

Direktør Eli Grimsby i Kultur og Idrett i Oslo kommune og Adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør signerte 20.05.16 kontrakten på Råbygget for Munchmuseet

Vi er nå midtveis i bygginga av fundamentet for det nye Munchmuseet . Dette er et spennende prosjekt med mange interessante fag, og et godt samarbeid med alle aktører, og vi er derfor veldig glade for å få fortsette med å føre opp også selve bygget i betong og stål.

I pågående arbeider med grunnarbeidene arbeider vi et år med å jobbe oss over 50 meter ned i bakken. Det neste året skal vi bygge oss like langt opp over bakkenivå!

Munch%20fra%20Akerselvaallmenningen_jpg%20(1400x701)

munch-museet-peler

Nå holder vi på å jobbe oss nedover i bakke for å lage et godt fundament for neste jobb, som blir å bygge oss like langt oppover. Det nye Munchmuseet som skal stå ferdig i 2019.

IMG_7216

Klare for videre bygging av Munchmuseet, fra venstre anleggsleder Lars Marius Holestøl, prosjektleder Bente Lillestøl, driftsleder betong Jan Einar Skindalen og adm. dir. Veidekke Entreprenør Dag Andresen

Vi er allerede i startgropa med planleggingsarbeidet for de videre arbeidene med råbygget. De fysiske arbeidene starter med tilrigging på tomta i slutten av august, og oppstart av byggearbeidene midt i oktober. Hele råbygget skal være ferdig 1. desember 2017. Kontrakten er på 200 millioner kroner.

Det første som skal gjennomføres er en glid av hele høyhusdelen i betong. I løpet av en måneds tid på senhøsten vil ytterveggene i Munchmuseet reise seg fra bakkenivå til over 50 meter over bakken. Vi vil komme tilbake med flere detaljer etter hvert.

IMG_7243

Slik vil råbygget se ut når gliden er fullført på senhøsten. Det gule bygget er ytterveggene og sentralkjernen med heiser og trapper i betong.

IMG_7229

En fornøyd gjeng ved signeringa av ny kontrakt, fra venstre byggeleder Bjørn Heyerdahl Madsen og prosjektsjef Jard Bringedal, begge ÅF Advansia, driftsleder Betong Jan Einar Skindalen i Veidekke, direktør for Kultur og Idrett i Oslo kommune Eli Grimsby, adm. dir. i Veidekke Entreprenør Dag Andresen, prosjektdirektør Kultur og Idrett i Oslo kommune Per Egil Steen, prosjektleder Bente Lillestøl og anleggsleder Lars Marius Holestøl i Veidekke

IMG_7235

Dag Andresen og Eli Grimsby var fornøyd med å signere den andre felles kontrakten for det nye Munchmuseet

Fra dagens pressemelding ifm. signeringa

– Vi har gjennom de krevende grunnarbeidene for nytt Munchmuseum allerede etablert et godt samarbeid med Veidekke, og ser frem til å videreføre det inn i den neste og viktige fasen for bygget. Arbeidet med nytt Munchmuseum i Bjørvika er et byggeprosjekt med stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, så vi er glade for å ha med oss en god samarbeidspartner, en som kjenner Bjørvika, og som vi kjenner fra før, sa administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Eli Grimsby (KID) ved kontraktsigneringen.

– Vi gleder oss over å ha fått oppdraget og takker for tilliten. Vi har spesialkompetanse på betongkonstruksjoner og miljøprosjekter, så dette passer oss godt. Vi er godt kjent i området; siden årtusenskiftet har vi fått ni byggeoppdrag i Bjørvika for ca. fire milliarder kroner. Vi er i god rute med grunnarbeidene til museet, og nå gleder vi oss til å komme i gang med oppføring av råbygget, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør da kontrakten ble signert.