Stikkordarkiv: byggekran

Foto: Adria Goula

Munchmuseet åpner! Se byggingen i bilder

Se byggingen av det nye Munchmuseet i bilder. Fredag 22. oktober 2021 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika. Da er det akkurat 6 år siden første spadetak ble tatt, og Veidekke satte i gang grunnarbeidene. Og 29 måneder senere kunne vi overlevere et ferdig råbygg til byggherre Oslo kommune. Takk og gratulerer til alle som har gjort en innsats i dette spennende arbeidet!

Bilder fra 2015 – 2018:


Står støtt

I løpet av denne perioden ble tomta hvor det 13 etasjer høye bygget står, endret fra en asfaltert grunnflate og åpen sjø, til å være fundament for et 60 meter høyt bygg i betong og stål. Kaier ble revet, og kjeller ble utgravd. Det ble satt 311 peler som går til fjell 30-60 meter under bakken, og som bærer hele bygget.

Glidestøp på 33 dager

I rask rekkefølge fulgte arbeider med å prefabrikkere betongelementer på plassen, før de ble montert sammen til kaia som halve bygget står på. Rør og isolasjon ble lagt, før en tykk betongplate ble armert og støpt over hele grunnflata. Så ble glideformer montert, og råbygget i betong vokste fra 0 til 40 meters høyde på 33 døgn med arbeider dag og natt.

Glidestøpen mellom 16. november – 19. desember, 33 dagers byggetid.

Ett år med dekkestøp og innvendige arbeider

Da kunne arbeidene med stålfagverket på forsiden av bygget starte, og rulletrappene til hver etasje ble heist på plass dirigert med millimeters presisjon fra stikkerne, etter hvert som fagverket vokste oppover.

Et smykke av en rømningstrapp ble montert i sør, og inne i betongkonstruksjonen ble det armert og støpt dekker og vegger oppover i etasjene. Og ett år etter at gliden var ferdig, nådde vi toppen på nytt med dekkene i den skrå delen.

Stemningsbilder fra Grunnarbeidene på Munchmuseet

Fra nye Munch-museet i Bjørvika.

Tre av Veidekkes fagarbeidere, f.v. Tommy Grundvik, Fridtjof Daatland og Iver Johan Grini

Fra nye Munch-museet i Bjørvika.

Audun Strand fra Kynningsrud Fundamentering sammen med Fridtjof Daatland fra Veidekke foran noen av pelene som skal bores ned som fundament for kaia bygget skal hvile på

Fra nye Much-museet i Bjørvika

Maskinfører Andre Myrvold i samtale med Veidekkes Patrik Caldersparr

IMG_0567

En del av de som er med på Veidekkes byggearbeider for Nytt Munchmuseum sammen med kulturbyråd  Hallstein Bjercke, styreleder i Veidekke ASA og Kultur og Idrett Martin Mæland  og byråd Stian Berger Røsland under første spadetak i september 2015. Veidekke f.v. Hans Christian Andersen, Lars Marius Holestøl, Bente Lillestøl, Vidar Flatekval, Lars Andersen, Ole Alexander Vanebo, Naim Khattak, Erling Omre i Kynningsrud og Geir Veslegard i Hallingdal Bergboring.

IMG_5705

Nytt bygg i ny bydel er under bygging. Munchmuseet får omtrent samme høyde som tårnkrana på byggetomta har.

IMG_5697

Peler bores ned til fjell ca. 40-50 meter under bakkenivå av Hallingdal Bergboring

Neste innlegg vil fortelle mer fra Naims arbeid, og om bruk av skumbetong på prosjektet.

Byggeplassen sett fra kranførerens arbeidsplass, 60 meter over bakken

Pelene som er satt av Hallingdal Bergboring og Kynningsrud Fundamentering ser flott ut også fra lufta
Pelene som er satt av Hallingdal Bergboring og Kynningsrud Fundamentering ser flott ut også fra lufta

Han har sin daglige arbeidsplass 60 meter over alle oss andre på byggeplassen, og har god oversikt over alt som skjer på byggeplassen, og også store deler av Oslo for øvrig. Med mange ulike aktiviteter på bakken gjennom dagen, har kranføreren stort sett tilhold i krankahytten fra kl. 7 på morgenen til kl. 19 på kvelden. Byggekranene er ofte selve navet på byggeplassen, der de til enhver tid bidrar til flytting av ulike materialer og bistand med tyngre arbeid for alle som arbeider på bakken. Arbeidet krever en stødig hånd med presisjon og konsentrasjon i arbeidet, noe både Per Kristian og hans kranførerkollega Rune Sætra innehar i fullt monn.

munch-kranforer-09
Luftig og god utsikt for kranfører Per Kristian Ekornrød.

Vårt tidligere prosjekt, Operaen, sett fra en ny vinkel. Kranfører Per Kristian og undertegnede var med på bygginga av denne for litt over 10 år siden
Vårt tidligere prosjekt, Operaen, sett fra en ny vinkel. Kranfører Per Kristian og undertegnede var med på bygginga av denne for litt over 10 år siden.

munch-kranforer-08
Prosjektleder Bente Lillestøl i toppen av krana med utsikt over sentrale Oslo.

Kranfører Per Kristian Ekornrød inne i krankahytten med god utsikt utover Oslo.
Kranfører Per Kristian Ekornrød inne i krankahytten med god utsikt utover Oslo.

Neste innlegg kommer fra trainee og prosjektingeniør Naim Khattak, til høyre. Her står han og ser på modell av ferdig bygg sammen med stikningsleder Ole Alexander Vanebo, Anleggslederasssistent Lars Marius Holestøl og KS-assistent Lars Andersen.
Neste innlegg kommer fra trainee og prosjektingeniør Naim Khattak, til høyre. Her står han og ser på modell av ferdig bygg sammen med stikningsleder Ole Alexander Vanebo, Anleggslederasssistent Lars Marius Holestøl og KS-assistent Lars Andersen.

Slik er utsikten en vanlig dag på jobben for våre kranførere!
Slik er utsikten en vanlig dag på jobben for våre kranførere!

Anleggsområde og deler av kjelleren
Anleggsområde og deler av kjelleren

Neste innlegg kommer neste uke, og forteller litt om hverdagen til trainee og prosjektingeniør Naim Khattak.