Stikkordarkiv: betongarbeid

Ny kai tar form!

BETONGELEMENTMONTASJEN ER I GANG! av Prosjektingeniør Naim Khattak

Onsdag 6. april ble det første prefabrikkerte betongelementet montert, og siden er det blitt montert enda flere. Før monteringen av disse kunne starte, har det foregått en del forutgående aktiviteter. Hallingdal Bergboring har boret ned omstøpningsrør, så har Kynningsrud Fundamentering montert stålkjerner i omstøpningsrørene, før Veidekke til slutt har armert og støpt ut selve rørene. Først etter dette kunne elementmontasjen starte.

IMG_6847

Driftsleder Jan Einar Skindalen og prosjektingeniør Naim Khattak er foran de første betongelementene som er montert

IMG_6858

Tre av mange viktige bidragsytere med betongarbeidene, f.v. fagarbeider Fridtjof Daatland, bas Fritz Beuchel og driftsleder Jan Einar Skindalen

Det prefabrikkeres både bjelke- og dekkeelementer på anlegget. Samt elementer til gruber i kaia. Sånn sett er det en liten elementfabrikk på prosjektet, som produserer elementer etter skreddersøm. Elementene monteres så raskt som mulig etter produksjon. Elementene støpes sammen når elementene i et område er ferdig montert.

IMG_1130

Fra betongelementproduksjonen på prosjektet

Bilde 1

Fra produksjonen av de prefabrikkerte elementene; “Prefab-området”

Betongelementene har ulik vekt, og veier fra 7,5 tonn og opptil 36 tonn. Siden elementene er så tunge, byr det på utfordringer når de skal løftes på plass. For å kunne løfte elementene støpes det inn «kroker» som løfteanordninger festes i. Før et element skal monteres løftes det først ut fra «prefabrikk-området» ved hjelp av en 100 tonns mobilkran. Deretter fraktes det videre til det er innenfor rekkevidden til tårnkranen. Deretter løfter tårnkranen elementet på plass.

Bilde 2

Betongelementene fraktes fra lager til tårnkrana med en 100 tonns fagverkskran

Til sammen er det 125 prefabrikkerte betongelementer som skal produseres og monteres oppå peler. Til sammen utgjør disse den såkalte arbeidsplattformen, dvs. underlaget for bunnplata som kommer oppå, og som danner kaia som halve bygget skal hvile på.

Bilde 5

IMG_6867

Under montasje er det viktig med høy presisjon og god nøyaktighet. Det ivaretas av Veidekkes fagarbeidere.

Bilde 6

Montasje av bjelkene er i gang

IMG_6853

Bjelker og dekker er montert, og skal senere støpes sammen

Storbritannia vil lære av Chris

BESØK FRA STORBRITANNIA FOR Å LÆRE OM LÆRLINGEORDNINGEN

Denne uka hadde vi besøk fra Storbritannia for å se på Veidekkes lærlingeordning. Og da var det naturlig at vår egen lærling på prosjektet, Chris Langøen Olstad, var med og orienterte om sine arbeider og viste rundt på byggeplassen.

IMG_1291

Chris Langøen Olstad er til våren ferdig med sin lærlingetid innen betongfaget

Det var redaktør Stephen Exley fra det store britiske utdanningstidsskriftet Times Educational Supplements Global som var på norgesbesøk for å lære om blant annet Veidekkes lærlingeordning.

IMG_1290

Her blir Veidekkes lærling på Munchmuseet, Chris Langøen Olstad, fotografert av redaktør Stephen Exley

Chris har vært med på betongarbeidene i forbindelse med Veidekkes arbeid på Munchmuseet siden oppstarten i høst. Til våren er han klar for å ta fagprøven, etter å ha gjennomført sin lærlingetid i Veidekke. Han kom til Veidekke via Skole på byggeplass.IMG_1287

Chris Olstad forklarer Stephen Exley om sine arbeider på Munchmuseet. Til vesntre står lærlingeansvarlig i Veidekke, Asle Hermansen.

IMG_1283

Etter en orientering inne på kontorbrakkene, gikk deltakerne til byggeplassen. Foran går Chris Olstad ved siden av Asle Hermansen. Bak Chris går Stehpen Exley i samtale med Sindre Strand i Byggeindustrien. Bakerst går Hege Dillner sammen med Kari Fyhn.

Før befaringa på byggeplassen, fikk redaktør Exley ønsket informasjon. Konserndirektør Hege Dillner orienterte om Veidekkes arbeid med rekruttering og utvikling av kompetanse, Lærlingeansvarlig Asle Hermansen orienterte om Norges og Veidekkes lærlingeordning, og Prosjektleder Bente Lillestøl orienterte om Veidekkes arbeider på Munchmuseet. Tilstede var også Kari Fyhn fra Utdanningsdirektoratet, Kommunikasjonsdirektør i Veidekke, Grete Ingeborg Nykkelmo, og Sindre Strand fra Byggeindustrien.