Alle innlegg av Naim Khattak

Fra Trainee til Lederassistent

Da er Veidekkes to kontrakter på prosjekt nytt Munchmuseeum snart over. Veidekke har både hatt grunnentreprisen, og råbyggentreprisen og jeg har vært så heldig å ha vært en del av det helt fra starten av. Prosjekt nytt Munchmuseeum var mitt første prosjekt da jeg startet i Veidekke som Trainee. Det har siden oppstart vært en lærerik og spennende reise. Jeg har utviklet meg sterkt faglig, og lært mye om samspill og prosjektarbeid. I grunnentreprisen jobbet jeg med betong, men også en del med HMS og kvalitetssikring.

Bilde fra grunnentreprisen. Her er jeg i ferd med å kvalitetssikre at betongen holder gitt kvalitet. Det var et prosjekt hvor jeg lærte mye samtidig som jeg utviklet meg innen flere fag.

Etter et godt år i grunnentreprisen fikk jeg ansvaret for logistikken i råbyggentreprisen. I denne rollen ventet det tøffe oppgaver, og det første som ventet meg var planleggingen av logistikken til en av Norges mest komplekse glidestøper. Logistikk er nøkkelen til flyt i produksjonen, og man er avhengig av at logistikken går på gli for at man skal kunne produsere så effektivt som mulig. Når det gjelder glidestøper så er man avhengig av at man har «alt på plass» før man starter, og det er nettopp dette vi forsikret oss om at vi hadde.

Bilde fra råbyggentreprisen. Her står jeg sammen med Andreas i Securitas som hjalp stort med koordineringen av all trafikk inn og ut av plassen. På et prosjekt som dette har man flere leveranser hver dag, og i forkant må det planlegges og ikke minst passes på materialene handler på rett plass. I denne entreprisen handlet det mye om samhandling og kommunikasjon. Det er flere fag som skulle koordineres og det var viktig med tverrfaglig samarbeid.

Under råbyggentreprisen var samspill mellom de ulike fagene nøkkelen til en jevn produksjon, og kommunikasjonen var noe av det viktigste. Erfaringene jeg tok med meg fra grunnentreprisen hjalp veldig i denne rollen hvor jeg bygget videre på samspill og samarbeid. Jeg har også lært en god del av mine ledere deriblant Bente. Mot slutten av prosjektet fikk jeg tilbud om å bli lederassistenten til Direktøren i region Anlegg. Denne stillingen er lokalisert på hovedkontoret til Veidekke, og er en tidsbegrenset stilling hvor jeg får være med å bestemme og bidra til videre vekst i regionen.

Tidlig i den nye stillingen min hadde vi torsdag 19.04.18 et såkalt «brakkemøte» hvor noen av representantene ifra ledergruppen i region Anlegg holdt innlegg. Jeg var en av de.

Naim Khattak. Fra Hovedkontoret til Veidekke. Her ønsker jeg velkommen til «brakkemøte» som er en månedlig presentasjon som går ut til både kollegaer på hovedkontoret, men også via Skype til alle anlegg i Veidekke.

Regiondirektøren Øivind Larsen pleier som vanlig å runde av hele presentasjonen med et innlegg. Denne gangen snakket han om hvor viktig det er at Veidekke fortsetter med det gode arbeidet innen HMS. Han brukte byggingen av det nye Munch-museet som eksempel på et prosjekt med null alvorlige skader.

Sjefen sjøl rundet av brakkemøte.

For meg er den nye stillingen en fin mulighet til å utvikle meg og jeg får verdifull kunnskap og masse lærdom som jeg tar med meg videre i karriereløpet. I løpet av 2,5 år i Veidekke har jeg fått en hel del prosjekterfaring som jeg tar med meg inn i en ny og spennende stilling som lederassistent.

På hovedkontoret sitter jeg med resten av ledergruppen i åpent landskap. Vi er 10 stykker i ledergruppen, og ved siden av meg sitter økonomisjefen Vidar S. Torgersen.

Vidar er en opptatt kar, men alltid blid 🙂

Viktig med godt humør på jobb 😉

Fornøyd med dagens innsats 🙂

 

 

 

Logistikk – Nøkkelen til flyt i produksjonen

Rett før jul gikk vi inn i råbyggentreprisen hvor glidestøp var vår første og viktigste fokus. Vi hadde lagt tusenvis av timeverk, og en knallinnsats fra hver og en på grunnentreprisen bak oss. Nå sto en av Norges mest kompliserte glidestøper for tur, og planleggingen gikk for fullt. Før glidstart skulle 650 000 kg armering, 300 utsparinger og masse innstøpningsgods transporteres til byggeplassen. Siden 650 tonn med armering hadde ført til mange lastebiler og lang leveringstid valgte prosjektledelsen å spare tid ved å få inn armeringen til sjøs. All armeringen kom til plassen ved hjelp av en stor lekter (flåte), og ble løftet over til en lekter som vi allerede har på plassen ved hjelp av en mobilkran før armeringsflåten reiste igjen! Dessuten trengte glidestøpen ca. 3 300 m3 med betong som ble levert ved at 1-2 biler i timen leverte betong, 24 timer i døgnet i 33 dager! En ting var å få alt det over levert i tide, men viktigere var det å planlegge hvor det skulle lagres samtidig som at man hadde kontroll på hvor alt lå til enhver tid. Før glidstart hadde vi systematisert all armering på lekteren slik at vi hadde kontroll over hvor alt lå, se bilde nedenfor. Mobilkranen hjalp til levering av jern til gliden. Heldigvis var planleggingen god, alle hadde stått på, og gliden ble som planlagt ferdig rett før jul. Mer info om gliden er beskrevet av prosjektleder Bente Lillestøl i et tidligere innlegg.

Ovenfor ser man et bilde av lekteren hvor vi blant annet lagret armering til glidstøpen. Den er ca. 120 m lang og 20 m bred!

Rett over jul og på nyåret, var det etter hvert klart for å gå løs på resten av bygget. I forbindelse med dette skulle massevis av forskaling, dekkereis, stillas, stål og mye mer inn på plassen. For å ha kontroll på alt som kommer inn og ut av byggeplassen har vi et skjema som alle skriver seg i. Dette er et skjema hvor alle som forventer å motta noe skriver seg inn. Her skriver man inn hva som kommer, når det kommer, og hvor det skal plasseres. I tillegg har vi engasjert en vekter som har kontroll på skjemaet og som følger leveransene dit det skal. 

Naim Khattak fra Veidekke er ansvarlig for logistikken på plassen, og har god støtte av  Andreas Nybø fra Securitas.
Et lass med biaksiale hulldekker er klar til å losses fra bil og rett på plass,  senere støpes det med vanlig betong!

På prosjektet etterstreber vi Just In Time (JIT) leveranser, og selv om vi ikke har JIT på alle leveranser, er det en del vi får det til på. På en stort prosjekt som dette er logistikken nøkkelen til flyt i produksjonen. Logistikken er blant annet det jeg har ansvar for. Det viktigste med akkurat det er at leveranser komme til rett tid med rett kvalitet.

Et nærmere bilde av de biaksiale hulldekkene.

 

TRAINEESAMLING NUMMER 3 AV 4

Når man starter som Trainee i Veidekke får man en egen mentor som kan svare på ting man lurer eller er usikker på. Mentoren fungerer som en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer. På samlinger som denne kan man utveksle erfaringer samt bygge nettverk med de andre traineene som er like ferske som enn selv i resten av Veidekke-Norge 🙂 Samlingene er en felles arena for trening, læring og erfaringsutveksling.

Som trainee har man 4 samlinger i løpet av 2 år. Første samling vi hadde var på Mastemyr rett utenfor Oslo i september 2015. Målet for samlingen var å bli kjent med traineeordningen, Veidekke og de andre. Vi hadde ulike gruppeoppgaver, og lærte om kommunikasjon.

Andre samling var på Leangkollen i Asker i mars, og hadde tema HMS og ledelse i Veidekke. Vi fortsatte også med kommunikasjons biten fra første samling, og alle i hver gruppe evaluerte hvordan de andre i gruppen kommuniserte. Tilbakemeldingene var overraskende og morsomme siden man aldri helt ser seg selv og måten man selv kommuniserer på. Det kom fram mye positivt, men det ble også pekt på ting som kunne forbedres.

Tredje samling som jeg skal fortelle nærmere om var på Kongsberg i forrige uke og handlet om Ledelse og Involverende Planlegging (IP). Som nevnt i mitt første innlegg skrev jeg masteroppgaven min om Lean Construction som er grunnlaget for IP. Det er gøy å se at Veidekke har jobbet og utviklet Involverende Planlegging i mange år, og at de bruker IP som deres arbeidsmetode.

I «2015-kullet» som jeg er en del av er det totalt 50 traineer fra hele Norge.

bilde-1-fremhevet-bilde
Bilde av alle traineene, og staben som leder traineeordningen.

Siden det under denne samlingen var IP og ledelse som var hovedfokus, fikk vi besøk av Sigmund Aslesen og Jan Erik Lauritzen som begge driver med strategi og forbedringsarbeid i Veidekke. De holdt foredrag om hvorfor Involverende Planlegging er så viktig som den er.

bilde-2-jan-erik-lautizsen
Jan Erik Laurizten forteller om historien til Involverende Planlegging, og om hvorfor det er så nyttig. Han sammen med mange andre i Veidekke har utviklet og jobbet med IP i mange år.

 

bilde-3-busstur
Traineer ute på tur!

 

I tillegg til god mat og gode presentasjoner tok vi turen til sølvgruvene i Kongsberg. Bussturen fra hoteller tok omtrent 15 minutter før vi var fremme.

 

 

 

 

 

Toget som brakte oss inn i gruven var liten, og trang. Det var plass til ca. 5 stk i hver vogn.

Togturen tok omtrent like langt tid som bussturen, og førte oss 2,3 km inn i tunnelen som en ser på bildet til høyre. Gruven vi besøkte var så dyp som 1000m! Før vi satte  oss i toget fikk vi utdelt ørepropper siden toget bråkte veldig på vei innover.

 

 

 

Flere steder i gruven var det lite plass og trange passasjer. Bildet som ble tatt nedenfor er ett av få steder hvor vi fikk plass til alle sammen i ett bilde. Helt utrolig at det var så få ulykker blant alle gruvearbeiderne som holdte på inni der.

bilde-5-i-gruven-felles
I passasjen vi står på i bildet, ble berget drevet ut med fyrsetting i tillegg til fysisk uthakking med hammer. Det er grunnen til at passasjen er så stor som den er.

Omvisningen til fots rundt i gruva som er 800 meter lang tok ca. 1 time, og innebærer vandring opp trapper tilsvarende fem etasjer (ca. 16 meter).

bilde-10-gruver-google
Tunnel med flere løp.

På slutten av dag 2 fikk alle gruppene i oppgave å presentere ett case hvor man gir eksempler på hvilke av de 7 forutsetningene som ikke lå til grunn for en aktivitet. Gruppa mi valgte å presentere ett case fra prosjekt nytt Munchmuseet som jeg er på.

bilde-6-gruppearbeid-seriost
Vi begynte å få dårlig tid, her fra midt i planleggingen av presentasjonen.

Et litt mindre seriøst bilde av gruppa…

bilde-7-gruppearbeid-2
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.

På tampen av dagen holdt alle gruppene en presentasjon hvor de  gjennomgikk hvilke forutsetninger som ikke var tilstede i deres case, og hvordan/hvor tidlig mangelen kunne vært fanget opp. Nedenfor ser du bilde av gruppepresentasjonen vår 🙂

Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak.
Fra venstre: Kevin Fåland, Håvard Myklebust, Anne Wessel Ihle, Jens Jakobsen, Mats Jørgen Masvik, Heidi Hvidsten, og Naim Khattak. Helt til høyre ser vi leder for traineeordningen Ida Cecilie Brynildsrud, Jan Erik Lauritzen og en av traineene Henrik Fluge Iden.

 

På lerretet bakerst på bildet over står det «presentasjon av grisen i plenum». Det som skal forestille grisen (mener noen) er denne:

skjermbilde
Figuren over viser de 7 forutsetningene for at en aktivitet kan kalles en «sunn aktivitet».

Jeg synes ikke det ligner…  🙂

Neste samling er i mai, og er den siste samlingen. Da skal vi besøke ett Veidekke prosjekt i Norden. Sted er ikke helt bestemt enda, men det blir sannsynligvis Sverige eller Danmark.

Godt humør på prosjekt nytt Munchmuseum!

De siste ukene har det vært høyt tempo her på prosjektet. Det jobbes på alle fronter, og det er moro med høy aktivitet, og stort engasjement. Den siste tiden har vi har blant annet støpt stålrørspeler som er opp mot 50 meter dype. Armering og støping av så dype peler krever nøyaktighet, og tålmodighet. For å hindre utvasking av betongen på så store dyp benytter vi en AUV betong. AUV står for antiutvasking, og gjør det vanskeligere for betongen å skille seg når den kommer i kontakt med vann. Det har også vært full aktivitet i det som blir kjelleren på det nye museet. Der jobbes det fullt mot støp av bunnplaten i kjelleren. Produksjonen av de prefabrikkerte elementene skjer fortløpende, og det støpes flere i løpet av en arbeidsuke. Det å jobbe med betong er gøy, men også krevende. Det å følge opp alt det overnevnte gjør at jeg og de andre som jobber med betong på dette prosjektet kommuniserer jevnlig, og hjelper hverandre slik at vi får en god flyt i produksjonen. Det som er spesielt viktig er vi bestiller riktig, og at man planlegger leveranser og logistikk så optimalt som mulig .  Det skal sies at det er mange flinke folk på dette prosjektet, og det gjør jobben mye enklere. Nedenfor har jeg tatt noen bilder i løpet av uken som har vært:

bilde 1
På bildet ser man pele-armeringen som er i ferd med å settes i stålrøret ved hjelp av tårnkrana. Armeringskurvene er 12 m lange, noe som betyr at det må rundt 4 armeringskurver ned i en pel. Alle kurvene skjøtes sammen. Etter skjøtingen støpes røret.
bilde 2
Tre av Veidekkes fagarbeidere er klare til støp av 7 prefabrikkerte elementene en tidlig morgen. Fra venstre: Bas Jan Ole Nilssen, Tomasz Klimas, og Fridtjof Daatland.
bilde 3
Storbas Geir Ølstad og Ismet Skoko planlegger noen flytt med tårnkranen i kjelleren.
bilde 4
Stikingsleder Andreas Mendyk har stilt seg opp, og gjør seg klar til å skyte med laseren. «Stikkerteamet» her på prosjektet er flinke, og gjør en strålende jobb.
bilde 5
Mange års erfaring samlet i ett bilde. Bas Steinar Dorgli, Jostein Braaten og Herulf Utti jobber med betong innenfor spunten, som er selve fundamentet til den kommende kjelleren på det nye Munchmuseet.
bilde 6
Andre Myrvold fra Alf Johansen og Adam Braunstein fra Kynningsrud Fundamentering har nettopp montert og ordnet kloa på gravemaskinen. Her poserer de i solskinnet 🙂
bilde 7
Driftleder for grunn Jostein Bakka har mange års erfaring med ulike og kompliserte  grunnarbeider. Her tar han et tak, og hjelper til med å rette opp massene.
bilde 8
Her er Fridtjof Daatland, Tomasz Klimas og Jan Ole Nilssen midt i støpen av de prefabrikkerte elementene. Humøret er på topp!

De kommende ukene skal flere peler støpes, bunnplate i kjelleren skal støpes og enda flere av de prefabrikkerte elementene skal monteres og kompletteres til det som blir den nye kaia i sør enden ut mot Bispevika. Vi satser på godt humør også i de kommende ukene 🙂

En Trainees inntrykk av HMS uka 2016

«SIDEN JEG STARTET I VEIDEKKE KAN JEG IKKE HUSKE Å HA HØRT PÅ ET ENESTE FOREDRAG AV LEDERNE PÅ TRAINEE-SAMLINGER, PÅ PROSJEKT ELLER PÅ KURS UTEN AT HMS IKKE HAR VÆRT NEVNT»

Da var Veidekkes HMS uke 2016 på prosjekt Nytt Munchmuseum overstått. Det har vært 4 innholdsrike dager med høyt fokus på HMS. Dette er den første HMS uken jeg har vært med på, og det er artig å se så mye engasjement rundt HMS i Veidekke. I løpet av de siste dagene har ledelsen i Veidekke, byggherren og leverandører deltatt og bidratt til økt fokus på HMS.

bilde1
Regionsdirektør Nils Hæstad forteller om viktigheten av HMS og et skadefritt Veidekke.

I de to sommerjobbene jeg tidligere har hatt i bygg- og anleggsbransjen har HMS naturligvis vært en sentral del av jobben. Det var stort fokus på riktig bruk av vernetøy, at ingen skulle skade seg etc. Det som er minst like viktig, er forutsetningene for en sikker og effektiv drift. Da må man vite noe om hva som skjer rundt deg. Risiko er sannsynlighet x konsekvens, og nøkkelen er å etablere barrierer som reduserer sannsynligheten og/eller konsekvensen for at en ulykke skal inntreffe. Hvis man systematisk og aktivt jobber med risikovurderingen på et prosjekt vil det sannsynligvis gi mindre risiko for skader, og tryggere arbeidsoperasjoner. Det er nettopp dette det jobbes med i Veidekke, og siden prosjektstart har jeg vært med på flere møter innad i prosjektet og med byggherren for å redusere risiko. Siden jeg startet i Veidekke kan jeg ikke huske å ha hørt på et eneste foredrag av lederne på trainee-samlinger, på prosjekt eller på kurs uten at HMS ikke har vært nevnt. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at HMS var et grunnleggende element i Veidekkes prosjekter, og at det jobbes på alle fronter for at alle skal komme seg trygt hjem.

Siden mandag i forrige uke har vi på prosjektet startet dagen med utvidet morgen møte hvor vi har gått igjennom ulike temaer knyttet til HMS. Vi har lært av tidligere hendelser, jobbet en del med måten man sier ifra på når man observerer et avvik, og vi har diskutert rundt sentrale forutsetninger som Veidekke har som krav i sine prosjekter hva gjelder ryddighet, sikkerhets tilstand og rigg forhold. Involverende planlegging som er Veidekkes arbeidsmetode går ut på skape en arbeidsflyt gjennom sunne aktiviteter. En aktivitet er sunn når den kan utføres uhindret – det vil si effektivt, med riktig kvalitet og på en måte som ivaretar helse og sikkerhet.

bilde2
En engasjert prosjektleder som forteller om krav til ryddighet og sikkerhetstilstand.

I HMS uka har vi hatt utvidet morgenmøter. Morgenmøtene er siste utsjekk før arbeidsdagen starter. I møtene er det krav om at man går igjennom risikoer knyttet til alvorlige skader og dødsfall. Når jeg deltar på morgenmøtene kvikner jeg til fordi jeg får nyttig informasjon om dagens kommende aktiviteter, og risiko knyttet til arbeidsoperasjonene som skal utføres. Etter morgenmøtene hadde vi en ekstra vernerunde senere på dagen hvor hver av de 4 driftslederne tok for seg risiko/HMS knyttet til deres fag. Jeg synes det var nyttig å få være med på vernerundene til de andre driftslederne som holder på med boring, peling og graving/fylling. Man lærer om andre fag, samtidig som at man lærer om risikoene knyttet til de respektive fagene. Det var bra det var satt av tid slik at man fikk stilt spørsmål på ting man lurte på. Det var mye jeg ikke engang tenkte over som jeg ble gjort oppmerksom på etter å ha deltatt på de andre vernerundene.

bilde3
Fra vernerunden hvor vi går igjennom risiko knyttet til arbeid nær vann og tunge løft av betongelementer.

Vanligvis har vi vernerunde en gang i uken som flere deltar på. Denne uken fikk vi besøk av Kynningsrud og Nordic Crane. For meg er vernerunden en fin måte å få en oppdatering på HMS’en, men også på de andre fagene.

bilde4
Vi var mannsterke på vernerunden og fikk besøk av Kynningsrud og Nordic Crane.

SYLVE står for Systematisk Læring i Veidekke Entreprenør, og på onsdag 1. Juni gikk anleggsleder Børge Iversen gjennom hvordan vi kunne installere den nye SIMPLI appen på telefonen. Det gikk ikke helt smertefritt hos alle helt i starten når appen skulle installeres, men med litt hjelp fikk mange installert den etter hvert … 🙂

bilde5
Anleggsleder Børge Iversen introdusere SIMPLI appen til prosjektet

På bordet jeg satt på fikk vi testet appen, og vi fikk sendt avgårde noen testavvik . Det var god stemning, og selv om de de fleste har vært ansatt lenger enn meg i bygg- og anleggsbransjen, var det morsomt å være den som lærte bort det å installere og bruke appen.

bilde7
God stemning fra morgenmøte, og testing av den nye appen.

Er det noe jeg tror vi alle på prosjektet sitter igjen med etter HMS uka så er det det å bry seg, og si ifra. På sluttgjennomgagen av HMS uka hadde flere av oss inkludert meg selv på prosjektet et inntrykk av at terskelen for å si ifra hadde gått ned, og at du gjør kollegaen din en tjeneste ved å si ifra. Det er ikke alltid hva du sier, men måten du sier det på som er det viktigste! Etter mange gode forslag kom vi frem til at en fin måte å si ifra på var å for eks. spørre: «Syntes du det du gjør nå er trygt». Selv om de fleste på prosjektet kjenner hverandre er det hyggelig og bli bedre kjent med de man ikke har snakket med så mye tidligere. Det er interessant å høre på historier fra de som har holdt på lenge. For meg som er ny var jeg i starten  usikker på hvordan jeg skulle tre frem når jeg så et avvik, jeg pleide alltid å tenke «De har jobbet i bransjen så lenge….», jeg synes HMS uken var nyttig fordi det gir en felles oppfatning om hva som er «greit» og ikke.

Vi fikk også noen nye «HMS kopper» som skapte noen små diskusjoner rundt lunsjbordet 🙂

bilde6

Ett bilde som ble vist på slutten av presentasjonen til alle lederne våres i Veidekke var at ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert. Når lederne sier at man har fullmakt til å stoppe en anleggsplass/arbeidsoperasjon når man ser et stort HMS avvik får man inntrykk av de virkelig bryr seg om HMS’en.

bilde8

Det viktige nå er at vi sammen bidrar til å løfte HMS’en både på prosjektet og i Veidekke, selv etter at denne HMS uken er ferdig. Jeg synes det jobbes bra med HMS på dette prosjektet. Anleggsledelsen er opptatt av HMS, og det er moro å være med og bidra til en tryggere arbeidsplass 🙂

8.Mars støpte vi et prefabrikkert betongelement som jeg testet betongen på. Betongen tilfredsstilte kravene og kan dermed brukes.

Trainee på Munch

Bildet over viser peler som skal støpes før de prefabrikkerte elementene monteres oppå.
Bildet over viser peler som skal støpes før de prefabrikkerte elementene monteres oppå.

Jeg ble kjent med Veidekke gjennom en sommerjobb og senere i studiet i forbindelse med hovedoppgaven min innen Lean Construction, som er utgangspunktet til Veidekkes arbeidsmetode: «Involverende Planlegging».

Her er det flere elementer klare til montering.
Her er det flere elementer klare til montering.

Inntrykket mitt av Veidekke er at man får ansvar tidlig samtidig som at man får frihet under ansvar. Arbeidsoppgavene mine har vært morsomme og utfordrende, og man får god hjelp hvis man står fast eller lurer på noe. Som trainee i Veidekke blir man involvert, og man blir satset på gjennom ulike kurs og arrangementer (trainee-samlinger). På disse samlingene møter man andre traineer. Det er en fin måte å bygge nettverk på i organisasjonen, og det utveksles også erfaringer. I tillegg til det har man en egen mentor som man har dialog med i trainee-perioden.

Her ser vi «kai øst» med Barcode i bakgrunnen. Dekke som en ser på bildet, støttes av bjelker som igjen står oppå peler.
Her ser vi «kai øst» med Barcode i bakgrunnen. Dekke som en ser på bildet, støttes av bjelker som igjen står oppå peler.

På dette prosjektet jobber jeg som Prosjektingeniør, og har hatt varierte arbeidsoppgaver siden første spadestikk 8.September. I tidlig periode satt jeg og resten av prosjektteamet på hovedkontoret til Veidekke, og planla en mest mulig effektiv oppstart. Etter noen uker på hovedkontoret flyttet vi ut til prosjektet. Her ute har jeg gjort alt fra å bestille vernetøy til samtlige på prosjektet til det å teste betong for luft og trykkfasthet. Jeg jobber mest innen betong, og tar daglige runder på byggeplassen hvor jeg snakker med og lærer av de flinke fagarbeiderne ute. I tillegg til betongen hjelper jeg til med kvalitetssystemet på prosjektet, og jeg bidrar også litt til månedsrapportering til Byggherren.

Det er spennende å få være med på å bygge fundamentet til det nye Munchmuseet. Det er mye oppmerksomhet rundt bygget, og det er morsomt å få være med på et slikt «spesialprosjekt».

Her er jeg på besøk hos betongleverandøren hvor jeg trykk-tester terninger. Kommer tilbake med mer om min hverdag etter hvert.
Her er jeg på besøk hos betongleverandøren hvor jeg trykk-tester terninger. Kommer tilbake med mer om min hverdag etter hvert.