Alle innlegg av Bente Lillestøl

MIN ARBEIDSDAG SOM TRAINEE OG BETONGENTUSIAST!

Med hjerte for betong og mennesker! av trainee Helga Synnøve Kjos-Hanssen

Pelestøp, prefabrikkerte betongelementer støpt på plassen, bunnplate, glidestøp, plasstøpte vegger og dekker, og bubbledeck-plattendekker, hvis ikke dette fyller opp betong-erfaringsbanken min, så vet jeg ikke hva som vil.

Nå sitter jeg her på kontoret og skal reflektere over mitt første år ute på prosjekt i arbeidslivet. Fra jeg begynte på skole i 5-årsalderen har det vært det jeg har gjort hvert år fram til i fjor sommer. 21 år på skolebenken, og jeg endte opp som sivilingeniør i Bygg- og miljøteknikk fra NTNU i Trondheim, med hovedfag i betongteknologi. Jeg hadde ikke trodd meg selv for 15 år siden at dette ble retningen min. Nei, selv ikke for en 3-4 år tilbake. Veien blir til mens du går, det har jeg fått erfart.

Etter jeg presiserte at jeg liker betong på jobbintervjuet mitt hos Veidekke, så var jeg så heldig å bli plassert på prosjektet med mest betong, nemlig det nye Munchmuseet i Bjørvika. Noe jeg ikke hadde noe imot. Pelestøp, prefabrikkerte betongelementer støpt på plassen, bunnplate, glidestøp, plasstøpte vegger og dekker, og bubbledeck-plattendekker, hvis ikke dette fyller opp betong-erfaringsbanken min, så vet jeg ikke hva som vil.

Meg og betongbøtta mi

Jeg møtte opp 16. august 2016 spent som bare juling, og veldig ivrig på å begynne mitt nye kapittel etter endt skolegang. Jeg ble tatt utrolig godt imot da jeg kom. Det var en på prosjektet som hjalp meg masse i starten med å komme i gang med alt; PC, tilganger, styringssystemet, kontrakt, kontorplass, arbeidsoppgaver, og alt annet som skulle bli lært. Sakte, men sikkert, begynte ting å falle på plass.

De første månedene gikk med til å bistå der jeg kunne med avslutningen av den første entreprisen Veidekke har på Det nye Munch-museet, nemlig grunnarbeidene. Spuntingen var ferdig da jeg kom, mens en 50+ peler gjenstod, og tilslutt bunnplaten som det nye museet skulle stå på. I sluttfasen av grunnarbeidene og starten av råbygg-entreprisen ble jeg en del av betong-teamet med oppgaver som: å ta mottakskontroll, betongprøver, teste herdete betongterninger, rapportere dette, føre støpedagbok (holde styr på alt som blir støpt), bli med på bas-møter etter jul, bestille alt av betong og betongpumper til de forskjellige støpene som gjennomføres inni og utenpå bygget, og følge noen av støpene til de er ferdige. Samt fakturahåndtering for det jeg bestiller. I tillegg hjelper jeg HMS-sjefen med avviksrapportering og vernerundeprotokoll, prosjektsekretæren med diverse administrative jobber, er referent på møtene jeg deltar på og jeg tar kontinuerlige bilder av fremdriften av prosjektet flere ganger i uka.

Viktig å dokumentere litt underveis.

Denne bratte læringskurven jeg hadde hørt så mye om på bedriftspresentasjoner, var sannelig og visst tilstede hos meg også. Selv om jeg hadde gått en relevant studieretning, handlet dessverre ikke et av fagene om dette byggeplass-språket som alle snakker her. De første ukene var spørsmålstegnet på fjeset mitt i møter veldig tydelig. Jeg noterte ned ord jeg ikke forstod, og tenkte jeg skulle høre med noen etter møtet om hva det betød. Den lista ble lang. Jeg valgte ut litt ord jeg skulle spørre om, og googlet resten. «Det finnes ingen dumme spørsmål» sies det, og det syns jeg passer på plassen her, men jeg holdt nok igjen noen av spørsmålene og håpet på å forstå hva jeg lurte på gjennom samtaler med de på prosjektet.

1. desember 2016 – rundt halvveis av glidestøpen

Jeg hadde et høyt ønske om å bli et kjent og vennlig ansikt til både de inne på kontoret og gutta ute på byggeplassen. Dette føler jeg absolutt jeg har fått til. Jeg har det ikke mer moro, enn når jeg snakker med kollegaene mine, både ute og inne.

Meg med betongformennene Rune Alvseike og Jesper B. Simonsson under en støp

Jeg syns det er spennende å få være med på et slikt sentralt prosjekt i Oslo sentrum. Venner og familie rundt meg er godt vant til å høre meg snakke om jobben min, og samtlige er fascinert over ivrigheten min over betong.

19. januar 2017, nydelig utsikt fra Operataket

Siden min ivrighet ovenfor betong er noe utover det vanlige har jeg oppsøkt betongrelaterte aktiviteter og frivillige betongverv. Jeg sitter i medlemsgruppa til Norsk betongforening avdeling Oslo, er svært aktiv i det Yngres betongnettverket(YBN) arrangerer, både som deltaker og foredragsholder. Og i vår deltok jeg på en workshop i Madrid som startet opp en internasjonale yngres betongnettverkskomité, som jeg selvfølgelig måtte bli en del av. Med denne gruppa var jeg også i Nederland på en betongkonferanse i juni for å fronte denne ny-oppstartede internasjonale yngre gruppa. Dette er utrolig morsomt å få bli med på. Jeg gleder meg til det jeg har i møte videre i prosjektet, videre i Veidekke og videre i betongverdenen. Takk for meg for denne gang 🙂

Internasjonal workshop på besøk på den nye fotballstadionet i Madrid

MUNCHMUSEET PÅ SKRÅ OPPE I DET BLÅ

FØRSTE STØP PÅ SKRÅDELEN
Da er arbeidene med den skrå delen av Munchmuseet, som ærbødig bøyer seg mot Operaen, i gang.

Munchmuseet slik det vil ta seg ut når det er klart for åpning i 2020.(Illustrasjon: Oslo kommune)

STØP AV FØRSTE SKRÅVEGG

Onsdag 9. august 2017 ble første skråvegg for knekken på høybygget på Munchmuseet støpt. Dette foregikk i silende regn og vind. Veggene ble støpt med selvkomprimerende betong fra NorBetong som ble fraktet opp i forma med tobb. Og dette ble gjort både riktig og bra, for da veggen ble avforskalt dagen etter, var det fine overflater som kom til syne.

Bas Fritz Beuschel (t.h.) og driftsleder betong Jan Einar Skindalen sjekker før første skråveggstøp

Første støp av skråvegg 9. august, i silende regn. Skrukoblingene for dekkearmeringa sitter tett.

Anleggsleder Børge Vold Iversen (t.h.) i prat med bas Fritz Beuschel ved den nystøpte skråveggen i plan 9

TIL TOPPS TIL JUL
I perioden fra august 2017 og fram mot jul i år skal de resterende fire etasjene på Munchmuseet bygges i betong og stål. Den øverste delen av Munchmuseet har et ærbødig bukk mot Operabygget, og bøyer seg fra plan 9 20 grader mot vest. På østsida av bygget, mot Ekeberg, starter knekken i konstruksjonen i plan 9, mens den på vestsida mot Operaen starter fra plan 10. Både betong- og stålkonstruksjon har samme helning. I den øvre delen av bygget vil det blant annet bli restaurant med fabelaktig utsikt både østover og vestover i byen.

Stålet monteres med 20 graders helning, her fra vestsida mot Operaen

Driftsleder Jan Einar Skindalen (t.h.) ser over den skrå klatreforskalinga med bas Jan Ole Nilsen

Armering av skråvegg

Skillevegger i plan 9 med Sørenga i sør

Det er Peri som leverer den manuelle klatreforskalinga som brukes på skrådelen av Munchmuseet.

FRA GLID TIL SKRÅDEL

Etter å ha gjennomført glidestøp av alle ytterveggene på høydelen på Munchmuseet på 33 døgn, fra 16. november til 19. desember 2016 (se andre blogginnlegg), har det siden januar 2017 vært arbeidet innvendig i den 60 meter høye betongkassen. Det er støpt dekker og innervegger plan for plan oppover, til støp av siste dekke i plan 9 var komplett i juni 2017. I disse konstruksjonene er det en blanding av plasstøpte dekker og såkalte biaksiale huldekker.

Over og under: Mange av Veidekkes fagarbeidere som har arbeidet med dekker og innervegger hele våren, og nå starter arbeidet med skrådelen

BIAKSIALE HULDEKKER FRA BUBBLEDECK

Fire av planene er hittil støpt med de biaksiale huldekkene, som er ferdige elementer bestående av en betongplate med påmonterte armeringsnett og plastkuler. Disse monteres på dekkereis, og full dekketykkelse støpes etter montasje. Dekkene tar store spenn, og er lettere enn vanlige dekker, samtidig som de sparer betong, og dermed har en god miljøprofil. De biaksiale huldekkene er på Munchmuseet levert av BubbleDeck. Alle dekkene over plan 9 er biaksiale huldekker. Det kommer snart et eget blogginnlegg om de biaksiale huldekkene.

Dekkereis klar for montasje av biaksiale huldekker fra Bubbledeck

STIKNING

En viktig del av arbeidene på en byggeplass, er nøyaktig og riktig plassering. Det sørger Veidekkes stikkere for. Her er Morten Gammelby i ferd med å sette ut akser i plan 9 av bygget.

 FØRSTE STØP AV DEKKE OVER PODIUM

Første støp av dekke over podium ble utført torsdag 10. august 2017. Podium er det fire etasjes bygget som omkranser høyhuset mot nord og vest, og som blir inngangsparti og vestibyle for museet. Fra toppen av dekkene skal Skandinaviska Glassystem, som nylig har startet fasadearbeidene på Munchmuseet, montere fasadene på den hvite stålkonstruksjonen, såkalt Dynamisk del. Som ferdig takflate skal det på podium etableres sedumtak, som er et miljøvennlig tak med tørkesterke sedumplanter.

Dekke over podium i 4. etasje, med god utsikt mot Barcode i nord

Støp av første dekke over podium 10. august 2017

BYGGET TAR FORM

Over og under: Både rulletrapper og trappehus i det fire etasjes podium er på plass, og bygget begynner å ta form

 

FRA LÆRLINGER TIL FAGARBEIDERE!

FRA LÆRLINGER TIL FAGARBEIDERE!

Da har Munchmuseet fått to nye fagarbeidere, Anders og Simen, etter meget godt gjennomført fagprøve.

Torsdag 29. juni 2017 var det to spente lærlinger som mottok sensor for vurdering av sin utførte oppgave for å bli fagarbeider. Da hadde Anders Flisram og Simen Nordnes arbeidet siden mandag samme uke med sin fagprøve.

Anders Flisram og Simen Nordnes tok fagrprøven og besto med glans 29. juni 2017

OPPGAVEN VAR Å LAGE BETONGDEKKE

Oppgaven Anders Flisram og Simen Nordnes skulle gjennomføre var å etablere dekke til teknisk sjakt i plan 4 på det nye Munchmuseet. De skulle da først planlegge arbeidet, både med hensyn til materialbruk, logistikk, framdriftsplan og sikkerhet, der det skulle lages en Sikker Jobb Analyse for arbeidene.

Innenfor døråpningen til høyre ble fagprøven gjennomført. Det var ikke det lettest tilgjengelige stedet på prosjektet. Men det behersket Anders og Simen godt.

 Anders og Simen godt i gang med armeringa av dekket

Når dette arbeidet var gjort, kunne selve det praktiske arbeidet starte. Dette besto i å bygge dekkereis, dvs. understøttelse for bjelker og finerplater som forskaling for betongdekket som skulle støpes på. Deretter å kappe og binde armering, sette inn beskrevne utsparinger, og til sist klargjøre for støp. Og framdriftsplanen var godt planlagt, for de to lærlingene var ferdige med arbeidene i god tid før fristen gikk ut. Og fikk svært gode tilbakemeldinger på sine arbeider.

Over: Simen arbeider med tilpasning inne i enden av dekket. Det var trangt med mange tilpasninger til vegger og hjørner på dekket.               Under: Anders armerer motsatt ende av dekket

Ferdig armert dekke og klart til støp

Og to nye fagarbeidere ble det! Både Anders og Simen besto prøven med glans og kunne fornøyde se fram til litt nye dager på jobb, i alle fall med ny tittel og enda flere erfaringer og kunnskaper med seg.

Det er ikke hver dag vi får nye fagarbeidere, så det ble feiret med kake

Til sammen har Veidekke da gjennomført 4 fagprøver på prosjekt Nytt Munchmuseum siden starten høsten 2015. I dag har vi to lærlinger som har igjen en tid før de tar fagprøven, det er Kim Eriksen og Sindre Tveter.

Veidekkes Sindre Tveter har vært skoleelev på prosjektet i vår, og starter nå sin lærlingeperiode

Kim Eriksen til venstre har vært lærling på Munchmuseet for Veidekke et års tid

OSLO KOMMUNE SATSER PÅ LÆRLINGER

Oppdragsgiver Oslo kommune har høye og gode ambisjoner for fagarbeiderutdanninga, og har som krav at entreprisene på Munchmuseet skal ha minst 2 lærlinger i hver entreprise. I sine nye retningslinjer har de økt dette til at 10 % av fagarbeiderne skal være lærlinger. Dette er godt i tråd med Veidekkes ambisjoner om å satse på lærlinger som rekruttering til nye fagarbeidere.

Oslo kommune er også med i Varde-prosjektet. Et Vardeprosjekt er et større nybygg eller rehabilitering i offentlig regi, og Munchmuseet er da et av disse. Alle lærefag som deltar i prosjektet skal ha med lærling.  Vardeprosjektet kan legge til rette for utplassering av elever og studenter.

HMS-UKA – DAG 4 – INVOLVERING, SIKRING OG GRILLING

HMS-UKA – DAG 4 – INVOLVERING, SIKRING OG GRILLING

Det pågår betongarbeider inne i høybygget, og trappehusene og stålet er på vei opp på vestsiden av bygget

Dagens morgenmøte fulgte opp temaet fra tirsdag med involverende planlegging. Da med spesiell fokus på bas- og lagsmøter, og hva den enkelte kan gjøre for å få til involvering på en god måte. Det ble også lagt vekt på å gjennomgå de sju forutsetningene Veidekke har for en effektiv og sikker drift; forutgående aktivitet, informasjon, materialer, mannskap, utstyr, plass og ytre forhold.

Anleggsleder Børge Vold Iversen på dagens tredje morgenmøte, med noen av dem som arbeider kveldsskift

God stemning under gruppeoppgavene der alle lagde sine personlige forbedringsmål innen HMS

Det var i dag også utedag for funksjonærene på anlegget. Alle var ute og fant minst 5 gode eksempler på godt HMS-arbeid, og 5 HMS-avvik. Samtidig ble anledningen benyttet til å lære mer om ulike arbeider av fagarbeiderne.

God ryddighet i 6. etasje i nordre del i høyhuset

God sikring av arbeidene


DAGENS VERNERUNDE MED TEMA SIKRING MED REKKVERK PÅ TOPP GLID Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen

Arbeidene med dekker og vegger inne i høyhuset er i ferd med å nå topp glid i 8. etasje. Montasje av biaksiale hulldekker av typen Bubbledeck startet i dag, og det var da nødvendig å ha sikring rundt hele området.

Montasje av biaksiale hulldekker, Bubbledeck, i 8. etasje av høybygget

Dette ble gjort ved å montere rekkverk rundt området med dekkeelementer. Til rekkverk ble det brukt Burtonrør. Det ble gjennomført en Sikker Jobb Analyse for å utføre arbeidet.

Ved montasje av rekkverkene ble det brukt fallsele

Viktige momenter var å avsperre under for å unngå fare med fallende gjenstander. Det er viktig at alle hiv surres godt, såkalt snaring av last. Når det jobbes i området med montasje av rekkverk brukes det fallsele som festes i dekkeelementene.

Klart til montasje av Combisafe-grinder

Det monteres Combisafe-gjerder på burtonrørene, dvs. tette flettverksgjerder. Det er svært viktig at de under montasje kommuniserer godt. Alle som deltok i montasjen hadde på forhånd gjennomgått fallsikringskurs.

De gule Combisafe-grindene monteres på rekkverket av Burtonrør

Etter hvert som det legges ut videre dekkeelementer, monteres rekkverk fortløpende. I tillegg tas en ekstra sjekk av topp vegg for å sikre at det ikke ligger noe der som kan utgjøre fare.

Stemningsbilde over Bjørvika, med betongformann Rune Alvseike som tar en sjekk


GRILL-LUNSJ I SOL

Etter at HMS-uka var gjennomført og evaluering foretatt, var det tid for lunsj med grillmat fra Strøm Larsen. Og det ble en trivelig lunsj i sola. Her følger noen stemningsbilder.

Prosjektsekretær Marit K. T. Lie styrer med mange oppgaver for tilrettelegging på prosjektet, også arrangering av grill-lunsj 

Rundt 100 personer som legger ned mye arbeid med å bygge det nye Munchmuseet koste seg i sola

Vi fikk trivelig besøk av byggeledelsen ved f.v. Bjørn Heyerdahl Madsen, Bjarne Fossum og Anders Fjeld fra ÅF Advansia

Stig Storø fra Veidekke, Miroslava Gerasimovic fra Promostal og Lars Andersen fra Veidekke kom sent fra møte og fikk restene, men var like blide

 

VERNERUNDE FOR ANLEGGSLEDER OG VERNEOMBUD

Da vi har en del som arbeider skift på anlegget, var HMS-ukas aktiviteter lagt til mandag til torsdag. Imidlertid vil anleggsleder Børge Vold Iversen og verneombud Kjell Arne Austgulen gå en egen vernerunde fredag 2. juni.

 Anleggsleder Børge Vold Iversen og verneombud Kjell Arne Austgulen

 

B4 MUNCH BRYGGE

 B4 Munch Brygge sett fra 6. etasje på Munchmuseet

På naboprosjektet til Muchmuseet, der Veidekke og Kynningsrud har grunnarbeidene, har det vært god aktivitet under HMS-uka. Byggeplassen er ryddig og velorganisert.

 Munchmuseet sett fra B4 Munch Brygge

Driftsleder Jostein Bakka (t.v.) på Munch Brygge var også driftsleder for grunnarbeidene på Munchmuseet. Her står han sammen med anleggsleder Børge Vold Iversen på Munchmuseet og anleggslederassistent Cathrine Johnsen på Munch Brygge.

HMS-UKA – DAG 3 – VERNEOMBUDETS DAG

HMS-UKA – DAG 3 – VERNEOMBUDETS DAG

EN VIKTIG RESSURS FOR ALLE PÅ PROSJEKTET

Tredje dag av HMS-uka starta med morgenmøte kl. 07.00. Kveldsskiftet hadde samme gjennomgang klokka 14.00. HMS-leder på prosjektet, Geir Erling Boman, førte oss gjennom denne timen som besto ordinært HMS-kvarter med tilbakemelding på gode arbeider og punkter til forbedring fra gårsdagens vernerunde. Deretter var hovedfokus på verneombudet og også de største farene på prosjektet.

HMS-leder Geir Boman i samtale med verneombud Kjell Arne Austgulen om verneombudets rolle, noe Kjell Arne kjenner godt etter 20 år med denne rollen

Byggherre Oslo kommune, representert ved byggeledelse ÅF Advansia deltar på mange av aktivitetene i HMS-uka. I dag var prosjektsjef Jard Bringedal tilstede og orienterte både om deres rolle og forventninger til HMS-arbeidet. Han understreket viktigheten av at alle tar ansvar, og berømmet samtidig innsatsen som gjøres, og viktigheten av å ha gode verneombud som brukes godt.

Prosjektsjef Jard Bringedal i ÅF Advansia understreket viktigheten av at alle tar sitt ansvar for HMS-arbeidet, samt gjennomgikk byggherrens rolle og ansvar.

I morgenmøtet var vi både innom verneombudets oppgaver og rolle, og diskuterte hvordan vi best kan bruke dem på prosjektet. Det var også gruppeoppgave med å identifisere de største risikoer på prosjektet per i dag.

Plakatene som oppfordrer til Si alltid ifra”, “Vær tydelig og vennlig” og “Ta imot med takk” henger rundt på anlegget, her også i engelsk og polsk versjon 

Temaet verneombud ble også fulgt opp senere på dagen, da HMS-leder Geir Boman samlet alle verneombud på anlegget for felles gjennomgang og utvikling.

Stålkonstruksjonen som vi ramme inn adkomsten med rulletrapper er på vei opp. Stålet produserer og monteres av polske Promostal.

Som i går, hadde vi også i dag møte med en av våre underentreprenører, og i dag var det Promostal som produserer og monterer alt stålet på prosjektet.


DAGENS VERNERUNDE MED FOKUS PÅ STÅLARBEIDENE Driftsleder Stål Lars Andersen

Driftsleder Stål Lars Andersen i Veidekke (til venstre) sammen med en del fra Promostal som utfører stålarbeidene

F.v. Driftsleder Stål Lars Andersen fra Veidekke sammen med Paweł Rydzewski, prosjektleder Stanislovas Vencius og daglig leder Miroslava Gerasimovic i Promostal Norge

Både Veidekkes betongarbeidere og Promostals stålfolk samlet for diskusjon rundt prototype på underbygning for TRP-plater som skal støpes ut til dekker. Det er svært viktig med samarbeid mellom disse to fagene på prosjektet.


MUNCH BRYGGE

Ved siden av Munchmuseet har Veidekke og Kynningsrud grunnarbeidene på byggingen av nærings- og boligprosjektet Munch Brygge. Kynningsrud hadde i dag møte og befaring på prosjektet.

I dag var det støp av betongplate på naboprosjektet Munch Brygge, der Veidekke og Kynningsrud har grunnarbeidene for Stor-Oslo Eiendom

HMS-UKA DAG 2 – EN GOD KOLLEGA ER VIKTIG!

 HMS-UKA DAG 2 – EN GOD KOLLEGA ER VIKTIG!

HMS GJENNOM INVOLVERENDE PLANLEGGING

 

MORGENMØTE MED FOKUS PÅ INVOLVERENDE PLANLEGGING OG KOLLEGER SOM VIKTIGE SIKKERHETSBARRIERER

HMS-ukas andre dag starta med det daglige morgenmøtet. I dag holdt i tre runder, kl. 06.00, kl. 07.00 og kl. 14.00, da det er skiftarbeid på enkelte av arbeidene på plassen. Hovedtema var fortsatt “Hvordan si ifra”, men i dag med spesielt fokus på Involverende Planlegging og viktigheten av å være en god kollega.

 Undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl hadde i morgenmøtet fokus på Involverende Planlegging og det å være en god kollega (Foto: Helga Synnøve Kjos-Hanssen)

Inspirert av prosjektsjef Roar Tverå, gjennomgikk Bente Lillestøl bakgrunnen for, og opplegget for Involverende Planlegging. Et opplegg der planlegginga av prosjektets gjøremål involverer alle på prosjektet, med ulike planleggingshorisonter ved ulike roller. Og alle plannivåer inkluderer risikovurdering og HMS.

HMS-leder Geir Boman og bas Steinar Dorgli i samtale om hva det vil si å være en god kollega foran gjengen som starta på jobb kl. 07.00

Gruppearbeid med spørsmål “Hva legger du i en god kollega?”

Tavla ble fyllt av gode og viktige aspekter ved en god kollega, noe mange også opplever på prosjektet

 

ORDINÆR UKENTLIG VERNERUNDE

Hver tirsdag har prosjektet vernerunde, der hele byggeplassen gjennomgås spesielt med henblikk på sikkerhet og helse.

 Klar for vernerunde, f.v. Johan Hallin fra Cervix, Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Jan Einar Skindalen og Geir Boman fra Veidekke, og Tom-Arild Sørum og Anders Fjeld fra byggeledelse ÅF Advansia

 Fin sikring etter innheising av store stålbjelker

Cervix arbeider med montasje av rekkerverk, iført fallsele og med sperring foran inngangen

 

HMS I FOKUS MED CERVIX

Vi jobber også mye med å inkludere våre samarbeidspartnere, og det ble derfor i løpet av dagen også holdt egen gjennomgang av sikkerhetsspørsmål med underentreprenør for dekkereis, Cervix.


DAGENS VERNERUNDE MED FOKUS PÅ BETONG- OG STÅLARBEIDER I PODIUM Betongformann Remi Barylak Larsen

Også i dag var det en ekstra vernerunde med et spesielt tema. I dag var det betongformann Remi Barylak Larsen i Veidekke som planla og gjennomførte denne. Her er Remis oppsummering av det som ble gjort sammen med 5 mann fra Veidekke og 2 fra Veidekkes underentreprenør på stål, Promostal.

Deltakere på Remi B. Larsens vernerunde var f.v. Geir Boman fra Veidekke, Stanislovas Vencius fra Promostal, Marcin Maciejec og Sigmund Rodal fra Veidekke,  Andrezej Pruszynski fra Promostal og Geir Ølstad fra Veidekke.

Jeg lagde noen spørsmål som vi gikk i mellom på plassen, stilte spørsmål og svar:

Hvordan gjøre jobben sikkert?

 • Respektere sperringer!
 • Holde det ryddig!
 • God kommunikasjon!

Hva må til for å få best mulig fremdrift?

 • Promostal må få kjappe svar på spørsmål til Veidekke
 • Veidekke må ha utstyr og matrialer til rett tid

Når er det størst fare ifm. arbeidsoppgavene mellom Promostal og Veidekke?

 • Løfting av store/små bjelker og systemflak til forskaling
 • Jobbing i forskjellige høyder med lift eller stillas

Hvordan løser Veidekke/Promostal arbeidsoppgaver mellom seg på arbeidsplassen når begge parter har en stor jobb side ved side?

 • God kommunikasjon er viktig!
 • At det er god planlegging og eventuelt Sikker Jobb Analyse på jobbene

HMS-uka gjennomføres også på Veidekkes naboprosjekt B4 Munch Brygge hvor Stor-Oslo Eiendom er byggherre

VEIDEKKES HMS-UKE I GANG PÅ MUNCHMUSEET!

VEIDEKKES HMS-UKE ER I GANG PÅ MUNCHMUSEET!

BRY DEG – SI IFRA!

Følg oss hver dag gjennom HMS-uka.

I dag starta Veidekkes årlige HMS-uke, og alle over 7 000 ansatte, samt like mange samarbeidspartnere er i gang med et ekstra fokus på HMS. På Munchmuseet, hvor 70 av disse medarbeiderne holder på å bygge råbygget, skal vi hver dag gjennom hele uka ha et ekstra fokus og engasjement rundt arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hovedtema i år er hvordan vi i fellesskap skal unngå de alvorligste ulykkene.

Våre mål er skadefritt Veidekke og flere gode arbeidsår for alle.

I dag møttes alle på prosjektet kl. 7.00 og hadde en times samling rundt temaet “Hvordan si ifra”. I tillegg hadde vi en ekstra vernerunde som du kan lese mer om nedenfor.

Målet for HMS-uka og dagens tema

Anleggsleder Børge Vold Iversen åpner HMS-uka

I dag var temaet for morgenmøtet «Hvordan si ifra”, og hvordan vi i fellesskap skal unngå de alvorligste ulykkene. Anleggsleder Børge Vold Iversen åpnet HMS-uka med å orientere om Veidekkes viktigste prioritet innen HMS, målet om null alvorlige skader. Skal vi greie dette, er vi avhengige av at vi alle sier ifra når vi oppdager situasjoner som kan medføre skade. Børge fortalte at det er dette vi skal fokusere på denne uka. Målet for HMS-uka 2017 er å

 • hvordan vi sier ifra
 • hvordan vi responderer når andre sier ifra til oss
 • trene på hvordan vi responderer når andre sier fra til oss

Etter åpningsfilmen «Bry deg – si ifra» diskuterte alle som arbeider på prosjektet viktige spørsmål knyttet til temaet.

Diskusjon rundt tema fra åpningsfilmen “Bry deg – si ifra”

 

BESØK AV KONSERNSJEF, REGIONSLEDER OG HMS-SJEF

Vi på Munchmuseet var noen av de heldige som fikk besøk på første dag. Etter orientering om prosjektet og befaring av anlegget, var det klart for allmøte for alle på prosjektet.

Klar for befaring av råbygget på Munchmuseet; f.v. HMS-leder Geir Boman, Regionsleder Anlegg Øivind Larsen, Konsernsjef Arne Giske, Anleggsleder Børge Vold Iversen og HMS-sjef Odd Inge Aaheim

Befaring av det såkalte podium hvor det bygges trappehus i betong og monteres stål

I del 2, den nordre del av høybygget, pågår betongarbeider med dekker og vegger

Befaring av del 1, søndre del i høybygget, f.v. undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl, HMS-sjef Odd Inge Aaheim, HMS-leder Geir Boman, regionsleder Øivind Larsen og konsernsjef Arne Giske (Foto: Børge Vold Iversen)

Konsernsjef Arne Giske åpnet allmøtet, og snakket om det viktige arbeidet med HMS for å oppnå null alvorlige skader. Da må alle bidra, si ifra og være gode kollegaer som er sikkerhetsbarrierer for hverandre.

Fullt hus under allmøtet, der Arne Giske understreket viktigheten av at vi som kollegaer er viktige sikkerhetsbarrierer for hverandre.

Regionsleder Anlegg Øivind Larsen var tydelig på at for at vi skal forbedre oss, må vi utfordre oss selv, vi må utenfor komfortsonen både på å være tydelige og vennlige og si ifra, og ta imot med takk, for at våre kollegaer bryr seg. Slik vil vi lykkes med å få til god sikkerhetstilstand.


DAGENS VERNERUNDE MED  TEMA SJEKK AV SIKKERHET MED BETONGARBEIDER INNE I BYGGET Betongformann Rune Alvseike

Hver dag denne uka har vi en ekstra vernerunde med utvalgt område og tema. I dag var det betongformann Rune Alvseike fra Veidekke som sto for opplegget. Han hadde med seg fagarbeider Fridtjof Daatland og lærling Kim E. S. Eriksen fra Veidekke, samt Patric Kvalvåg fra Cervix, De fulgte opp arbeider i Del 1, dvs. syddelen av det høye bygget, der vi arbeider med dekker og vegger, og nå holder på med 6. og 7. etasje. Følgende ble gjennomgått:

 • Gjennomgang med ny kranfører i kran 3 som ikke har vært her før. Ikke kjent med forskjellige nummer og plasser, så vi må ha tålmod og la han bli husvarm!
 • Sjekk av dekkereis som Cervix setter opp. Det blir brukt både seler og verneutstyr! Bra!
 •  Cervix må ha fokus på å sette opp adkomst med trappetårn for adkomst opp på Bubbledeck som kommer på onsdag.
 •  To nye mann fra Romerike Armering står i lift og meisler frem lentonkoblinger etter glid. Bruker hørselvern og anna verneutstyr!
 •  Ryddighet kjempebra!

Prosjekt Nytt Munchmuseum M003 Råbygg

Prosjekt M003 Råbygg på Munchmuseet er et prosjekt med mye aktivitet på et relativt lite område; tomta er omgitt av vann på tre sider, og det er mye arbeid i høyden. Det er derfor stor fokus på et ryddig og velorganisert riggområde og risikovurderinger. Det er rundt 50 fagarbeidere og 20 funksjonærer på prosjektet. Det er et godt samarbeid om HMS med byggherre Oslo kommune, og byggeledelse ÅF Advansia.

Helikoptertur, Munchmuseet og middag, det er kindereggpremie det!

Helikoptertur, Munchmuseet og middag, det er kindereggpremie det!

Vinnerne av Veidekkes høstkonkurranse fikk sett både Oslo og Munchmuseet fra fugleperspektiv og på nært hold da premien ble innkassert nå i april.

Høsten 2016 arrangerte Veidekke konkurranse i forbindelse med sin årlige traineekampanje. Konkurransen lå tilgjengelig på Veidekkes nettsider sammenbyggervi.no fra 16. september til 31. desember 2016. Totalt hadde nettsiden over 56 000 besøk i løpet av denne perioden. Det var over 2 700 personer som testet seg i de uhøytidelige quizene, og én vinner ble kåret. Vinneren fikk ta med seg to venner på helikoptertur over Oslo, besøk på Munchmuseet med påfølgende middag. I tillegg hadde også mange av Veidekkes ansatte kastet seg med på konkurransen. Av disse ble det også trukket ut èn vinner, som fikk samme premie.

Vinnerne klar for take off

Onsdag 19. april var dagen for opplevelsene. Dagen starta med avreise fra Veidekkes hovedkontor på Skøyen i retning Ås. Der sto helikopteret og venta, for å bringe de to vinnerne med venner og guide Helge Dieset fra Veidekke fra Ås til Bogstad i Oslo. På den tre kvarter lange helikopterturen rakk de å se det meste av Oslo, Veidekkes byggeprosjekter, en spennende sving rundt høydene i Oslo, med følelsen av å subbe tretoppene, og kiling i magen. Og alle konkluderte med at det var en flott og spennende tur, men akkurat passe lang.

Trym Aksel Trondsen var vinner av kampanjen, og har god utsikt over Oslo fra helikopteret

Deretter gikk turen til Munchmuseet, der fire interesserte byggere fikk høre om bakgrunn for det nye museet, se hvordan det skal bli, og informasjon om det som er bygget hittil. Undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl fikk mange gode spørsmål og innspill.

F.v. Pål Ødegård Hansen, Trym Aksel Trondsen, Magnus Gjerden og Erik Grimm Strømme som besøkte undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl på Munchmuseet

F.v. Pål Ødegård Hansen, Trym Aksel Trondsen, Magnus Gjerden, Erik Grimm Strømme, samt Magne Sannerød, Helge Dieset og Ida Brynhildsrud fra Veidekke foran det nye Munchmuseet

Så var det klart for en runde ut og se på det som allerede er bygget, med armeringsarbeider, stålmontasje og rulletrapper som skal føre alle framtidig besøkende inn i de store utstillingsarealene.

Over og under: Hele gruppa på befaring på Munchmuseet

Trym Aksel Trondsen var ekstern vinner av konkurransen, og kunne be med seg to personer til premien. Valget falt på studiekameratene Pål Ødegård Hanssen og Magnus Gjerden. De tre går alle på bygg ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er i ferd med å avslutte sin Bachelor med oppgave om rehabilitering av betong, som utføres i samarbeid med familiefirmaet til Pål. Et godt valg av oppgave, syntes undertegnede, som også hadde betong og reparasjon av alkaliereaksjoner som avsluttende studieoppgave for mange år siden. De tre studentene syntes det passa fint med en dag sammen før innspurten av oppgaven, og tok det som team-building før ferdigstillelsen av bachelor-oppgaven. Etter endt ingeniørstudie, skal to av dem videre til NTNU, mens tredjemann skal starte å jobbe hos entreprenørfirma.

Hele gjengen samlet i 5. etasje på det nye Munchmuseet med Veidekkes prosjekt B4 Munch Brygge og Barcode i bakrgunnen

Etter helikoptertur og prosjektbesøk, var alle sultne, og dagen ble avsluttet med god og trivelig middag på Smalhans på St. Hanshaugen i Oslo.

Og vi ønsker lykke til med Bachelor-innspurt og veien videre!

Dagen ble avsluttet med god og trivelig middag på Smalhans

Stødig og sikkert med kunnskap og kikkert!

Stødig og sikkert med kunnskap og kikkert!

Står huset på riktig sted? Hvor skal pelen bores? Hvor skal utsparinga settes i gliden? Og hvor kommer innerveggen i 3. etasje? Dette er spørsmål som daglig besvares av våre tre stikningsingeniører, der de utgjør en svært viktig jobb med å markere hvor konstruksjoner skal bygges, og sjekker at toleranser overholdes under og etter utførelse.

For å finne ut hvordan dette gjøres, har vi snakka med Andreas, Nicklas og Morten om “En stikningsingeniørs hverdag på det nye Munchmuseet”.

Ingen dager er like, det kan både stikningsleder Andreas Mendyk, og stikningsingeniørene Nicklas Simensen og Morten Gammelby konstatere. Som stikningsingeniør på det nye Munchmuseet opplever man stadig nye og spennende utfordringer. Både faglige og praktiske.

Både stikningsleder Andreas Mendyk og stikningsingeniør Nicklas Simensen har vært med på prosjektet fra start, og vært viktige bidragsytere til en god kvalitet på utførte arbeider 

Stikningsingeniør Morten Gammelby startet på prosjektet på slutten av grunnarbeidene, og følger sikkert opp arbeidene videre i råbygget

Viktig med godt samarbeid med drifta

De tre forteller at deres arbeidshverdag hovedsakelig følger driften ute på byggeplassen, og fortsetter “På bakgrunn av pågående og planlagte aktiviteter foretas det innmålinger og konstrueres nødvendige data som lastes inn i kikkerten vi benytter ute. På denne måten blir de konstruksjonene man ser inne på tegninger og 3D-modeller satt til live ute på plassen”. Dette fordrer at stikkerne må jobbe tett med både funksjonærer som planlegger mye av arbeidet og fagarbeiderne som utfører arbeidet ute på anlegget. Dette for at de sammen sikrer at det endelige produktet tilfredsstiller de krav vi har til kvalitet.

Her arbeider Andreas Mendyk sammen med Herulf Utti og Gamal Osman

Fastmerker og utstikking

Så hvordan gjøres dette i praksis? De tre kan fortelle at ute på anlegget er det etablert et nettverk av punkter med kjente koordinater, også kjent som Fastmerker, og forklarer videre “Ved å måle til disse får vi bestemt posisjonen til kikkerten, slik at vi videre kan plassere, «stikke ut», det som er nødvendig for fagarbeiderne”.

I den mest intense perioden høsten 2016, med arbeider med bunnplater og klargjøring for glid, arbeidet også Zdenek fra Exact på prosjektet, her sammen med Nicklas Simensen

Morten Gammelby under arbeidene med bunnplate og vegger

Andreas Mendyk måler inn arbeider på Kai Vest 

Disse tre stikkerne har fulgt Veidekkes arbeider med Munchmuseet helt siden grunnarbeidene, og det har vært allsidige oppgaver. Det som skal settes ut kan være alt fra senterpunktet til en stålpel, plasseringen av en boltegruppe til hjørnepunkter og støpehøyde på en vegg.

Noe av det første arbeidet som ble startet på grunnarbeidene høsten 2015 var boring av peler. Dette var en nitidig jobb, der våre stikningsingeniører sto og målte og rettledet under store deler av nedboringa på mange av pelene, i lange perioder og all slags vær. Her er det Ole Alexander Vanebo, som var stikningsleder på anlegget i starten, som følger opp en pel boret av Hallingdal Bergboring.

Glidestøp og stikning

Også under gliden som ble gjennomført i løpet av 33 døgn i november og desember 2016, hadde stikkerne en svært viktig rolle. Når lister og tegninger med alt av armering, innstøpingsgods og utsparinger var ferdige, var det stikkernes oppgave å merke av nøyaktig hvor dette skulle plasseres, og kontrollere etter montasje.

Før gliden startet, var stikningsgjengen og noen av oss andre på befaring på glid i Porsgrunn. F.v. er Morten Gammelby, Nicklas Simensen, Ole Alexander Vanebo, Jan Einar Skindalen, Naim Khattak, Andreas Mendyk og Anders Bodeng.

Nicklas Simensen i ferd med å merke ut for installasjoner i gliden

Under hele glideperioden hadde Veidekke to stikkere på jobb, som sammen med Interforms stikkere fulgte opp millimeter for millimeter

Nytt måleutstyr

“På det nye Munchmuseet har vi tatt i bruk noe av det nyeste måleutstyret som finnes på markedet. Et praktbygg stående på 311 peler og dimensjonert for å stå i 200 år krever høy nøyaktighet,” forteller de tre.

Nå er stålarbeidene på Munchmuseet i gang, og her følger Andreas Mendyk og Morten Gammelby opp at søylene kommer på riktig sted

For innmåling erdet også brukt skanning, som nøyaktig viser posisjonen til alle punkter på konstruksjonen som måles inn. Dette er blant annet brukt på spunten og glidekonstruksjonen.

Kikkerten som benyttes når de stikker ut eller måler inn. Foto: Stikningsingeniørene.

Her ser du et av fastmerkene som benyttes på anlegget. I tillegg befinner det seg flere på bygningene rundt i Bjørvika. Foto: Stikningsingeniørene.

Andreas Mendyk med målebok og prisme ved utsetting for vegger

Bilde over og under: Her, markert med oransje, ser du hjørnene på veggen stukket ut. Dette gjør at jernbinderne enkelt kan plassere jernene sine slik at de passer med veggen som kommer oppe det ferdigstøpte dekket. Foto: Stikningsingeniørene.

“Vår jobb er bygget på, og avhengig av, god kommunikasjon og planlegging. Et godt samarbeid mellom de forskjellige fagene på byggeplassen er en forutsetning som gjør at vi klarer å levere et godt resultat. Vi er utrolig fornøyde med resultatet slik det fremstår per dags dato og ser fram til flere utfordringer”, avslutter våre tre stødige stikningsingeniører. Og vi kan skrive under på at her er det nøyaktighet og presisjon som til enhver tid er i høysetet, og som sammen med gode kunnskaper og stor innsats har vært med å sikre kvaliteten på bygget.

Gliden ferdig!

GLIDEN FERDIG!

Klokka 18.53 mandag 19. desember var gliden ferdig, nøyaktig 33 døgn og 53 minutter etter starten 16. november!

I tåke og lett yr ble den siste betongen helt i forma, og gliden for det nye Munchmuseet var ferdig! Dette ble klokka inn nøyaktig 18.53 mandag 19. desember.

 Siste betong går i forma fra tobben. Det støpes og fotograferes.

Da hadde NorBetong kjørt 3 387,4 kubikkmeter betong til anlegget gjennom de siste 33 døgn. Dette var behørig fraktet opp i forma og støpt ut. Betongen har da omsluttet 650 tonn armering.

Glidekjører Frank Tallakstad og kollega fra Interform feirer ferdig med syngende nisse og konfekt

Da har 50 personer arbeidet i 24 døgn, eller 48 skift, til hovedgliden på 8 etasjer var ferdig lørdag 10. desember kl. 16.30. Etter det har om lag 15 personer støpt de siste 20 metrene, til 59 meters høyde, på 9 døgn. Totalt er det arbeidet 32 040 timeverk for å ferdigstille gliden. I tillegg kommer svært mye planlegging og prosjektering.

Toppstøp av de siste veggene pågår, og bare minutters arbeid gjenstår

Anleggsleder Stig Terje Johnsen fra Interform og Driftsleder Jan Einar Skindalen fra Veidekke foran siste betongbil fra NorBetong

Det ble avholdt tippekonkurranse før gliden starta, med både å tippe når hovedglid var ferdig og helt ferdig glid. Hovedglid var ferdig lørdag 10. desember kl. 16.30. Har vant John Inge Hansen med kl. 15.45, og en god nummer to ble Geir Boman med 17.23. For ferdig glid var det Lars Marius Holestøl som klokka seg inne med 19.12.16 kl. 20.15, mens Svein Vika ikke var langt bak med kl. 16.30. Vi gratulerer!

 Byggverket i litt mindre tåke tidligere på dagen mandag 19. desember 2016

Da var tobben tom og støpen ferdig

Fornøyd gjeng på siste skift. Vel gjennomført!

Ikke lett å skimte praktverket i tåka, men undertegnende prosjektleder er svært fornøyd med innsatsen til alle som har vært med, og med resultatet.