Alle innlegg av Bente Lillestøl

Foto: Adria Goula

Munchmuseet åpner! Se byggingen i bilder

Se byggingen av det nye Munchmuseet i bilder. Fredag 22. oktober 2021 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika. Da er det akkurat 6 år siden første spadetak ble tatt, og Veidekke satte i gang grunnarbeidene. Og 29 måneder senere kunne vi overlevere et ferdig råbygg til byggherre Oslo kommune. Takk og gratulerer til alle som har gjort en innsats i dette spennende arbeidet!

Bilder fra 2015 – 2018:


Står støtt

I løpet av denne perioden ble tomta hvor det 13 etasjer høye bygget står, endret fra en asfaltert grunnflate og åpen sjø, til å være fundament for et 60 meter høyt bygg i betong og stål. Kaier ble revet, og kjeller ble utgravd. Det ble satt 311 peler som går til fjell 30-60 meter under bakken, og som bærer hele bygget.

Glidestøp på 33 dager

I rask rekkefølge fulgte arbeider med å prefabrikkere betongelementer på plassen, før de ble montert sammen til kaia som halve bygget står på. Rør og isolasjon ble lagt, før en tykk betongplate ble armert og støpt over hele grunnflata. Så ble glideformer montert, og råbygget i betong vokste fra 0 til 40 meters høyde på 33 døgn med arbeider dag og natt.

Glidestøpen mellom 16. november – 19. desember, 33 dagers byggetid.

Ett år med dekkestøp og innvendige arbeider

Da kunne arbeidene med stålfagverket på forsiden av bygget starte, og rulletrappene til hver etasje ble heist på plass dirigert med millimeters presisjon fra stikkerne, etter hvert som fagverket vokste oppover.

Et smykke av en rømningstrapp ble montert i sør, og inne i betongkonstruksjonen ble det armert og støpt dekker og vegger oppover i etasjene. Og ett år etter at gliden var ferdig, nådde vi toppen på nytt med dekkene i den skrå delen.

Munchmuseet på FutureBuilt 2018

 Tiltakene du ikke ser – Munchmuseets klimavennlige underverden

PechaKucha-innlegg ved Bente Lillestøl på FutureBuilt-konferansen 7. juni 2018

 

Her ser vi tre flotte bilda

 • Det nye Munchmuseet som er under bygging i Bjørvika, og som åpnes i 2020
 • Edvard Munch, som var en av verdens mest produktive kunstnere, med 45 000 museumsobjekter
 • Og «Solen» av Munch; som passer fint i dag som symbol på energi og livsløp

Munchmuseet bygges på oppdrag av Oslo kommune. Bygget, som er 13 etasjer høyt, er tegnet av spanske Herreros arquitectos. Av hensyn til kunsten er det strenge krav til variasjoner i temperatur og luftfuktighet inne i bygget. Veidekke har bygd fundamentet og selve råbygget, og jeg skal fortelle om miljøtiltakene her.

Oslo kommune har satt

 • Tydelig miljømål og godt definerte krav
 • Det har vært engasjert oppfølging og godt samarbeid om løsninger

Bygget er et passivhus og skal ha 62 % redusert CO2-utslipp i forhold til tilsvarende bygg. Høybygget er en godt isolert betongkonstruksjon med høy varmegjenvinning. Fasaden har fast solavskjerming med perforerte aluminiumsplater.

Munchmuseet bygges ved Akerselvas utløp, i et område med mye gammel forurensning fra aktivitet i flere hundre år. Arkeologer fulgte med under utgravinga. Prosjektet har vann på 3 sider, og kun én vei for transport inn og ut av byggeplassen. Halve bygget er bygd på land og resten på ei kai vi bygde i sjøen.

Her ser vi Munchmuseets underverden. Bygget står på 311 peler 30 til 60 meter ned til fjellet. Vi har brukt ett år på å bygge fundamentet 60 meter nedover. Og så brukt ett år på å bygge det 60 meter høye bygget. Den ytterste pelen står 4,5 meter fra Operatunnelen med trafikk døgnet rundt. Sterk fokus på HMS og miljø.

Bygginga starta i oktober 2015 med å rive gamle betongdekker, asfalt, kaier og peler. Alle de 2 500 tonnene ble sortert og prøvetatt før det ble kjørt til riktig deponi. Det var fokus på gjenvinning der det var mulig. Området i sjøen ble sjekka og rydda av dykkere.

Her ser vi et snitt av byggeområdet. Gult område viser rundt 10 meter med forurenset grunn og alunskifter nede ved fjellet. Massene ble lagt i hauger på tett underlag til prøvene var analysert av Norges Geotekniske Institutt, og vi visste hvor de kunne deponeres. Det kunne ta flere dager, og ga krevende logistikken, men ble godt fulgt opp av grunnarbeiderne.

Vi har i prosjektet fjernet 10 500 tonn forurenset masse. Dette tilsvarer 350 lastebiler med henger. Det er mange kjøreturer til og fra deponier og viktig å redusere miljøbelastninga. Blant annet ved fokus på kjøremønster, vi kommer vi tilbake til dette.

Pelene til fjell ble både boret og rammet. Ved en slik operasjon kommer det ren leire og slam som må fjernes. Massene ble samla i blå containere som var spesielt tette og krana på land. Alunskiferet ble separert ut, og 60 tonn ble kjørt til Lindum i Fredrikstad for håndtering.

Nær Operatunnelen var det lastbegrensninger på grunnen. Lenger unna fikk vi tillatelse av Fylkesmannen til å legge ren leire fra boringa på havbunnen innenfor en lokal avgrensning som kan ses til høyre på bildet. Dette sparte mange bilturer.

Vi sparte også mange bilturer på å produsere betongelementene til kaia på riggområdet, i stedet for å kjøpe dem andre steder i landet.

Totalt ble det frakta ut 700 lastebiler med henger med masser. Vi holdt sjåførmøter med fokus på tomgangskjøring og mykt kjøremønster. Det fungerte bra. Vi frakta også 650 tonn masser på lekter til Langøya, og fikk all armering til gliden av høybygget fra Horten på lekter.

For maskiner hadde vi 3 hovedmiljøtiltak

 • For transporten var det fokus på kjøremønster og nytt utstyr. Vi utførte støvbinding og hadde vaskeplass. Og gjennomførte støymålinger av hensyn til naboer.
 • Boreriggene var spesialbestilte for forsiktig boring
 • Vi hadde nye beltekraner som hadde AdBlue for å redusere utslipp fra diesel

Rundt hele anlegget ble det etablert en siltgardin fra overflata til havbunnen. Den samla partikler og forurensning. Sammen med en molo leda siltgardina og fisken opp og ned Akerselva ved gyting vår og høst. Siltgardina holdt også båter ute.

Jeg kom med fly fra Trondheim en gang, og så da tydelig at siltgardina fungerte med fargeforskjeller på vannet.

Vi overvåka ellers vannkvaliteten med turbiditetsmålere, som er en 1 meter lang stang som måler partikkelkonsentrasjonen. Ved overskridelse sendes alarm til mobil. Vi fikk noen feilmeldinger pga. algevekst eller styrtregn. Målerne må rengjøres jevnlig.

Alt vann fra byggeplassen ble transportert til sedimentasjonscontainere. Vannutslippet hadde lav hastighet slik at partikler rakk å legge seg på bunnen før vannet ble pumpa ut igjen i sjøen igjen innenfor en dobbel lokal siltgardin vi kan se på det nederste bildet til høyre.

Det ble tatt daglige prøver av vannet som ble analysert av NGI. Prøvene viste gode resultater.

Veidekke har også bygd råbygget. Her var miljøkravene spesielt knyttet til materialer og produkter. Alle produkter var i Product Exchange. Byggherren førte miljøregnskap. Hele stålkonstruksjonen vi ser på bildet hadde krav om 80 % resirkulert stål. Det er også strenge krav til materialbruk og håndtering av avfall videre i bygget.

All armering hadde 100 % resirkulert stål. Betongen var i hovedsak lavkarbonbetong, med redusert sementmengde og C02-utslipp. Betongleverandør holdt til på Sjursøya med kort avstand fra anlegget, noe som også var medvirkende for valg av dem.

SÅ glade var alle arbeiderne for at de skulle ta kollektiv til jobb! Nei, kanskje ikke så glade. Det var en del motstand i starten, da prosjektet hadde veldig få parkeringsplasser. MEN, mange tok kollektiv, og oppdaga at det gikk fint, og fikk varig endrede reisevaner til jobb.

Dette var et krevende miljøprosjekt med bred miljøfokus. Alt handler om folk. Og min erfaring er at det nytter!

Ved å sette tydelige krav som Oslo kommune.

Ved å aktivt informere

 • om hvorfor
 • om hva
 • og gjenta dette jevnlig

Og ha praktiske løsninger og medbestemmelse av de utførende.

Da fungerer det.

Vi har gjennomført et krevende prosjekt uten forringelse av vannkvalitet, sjøbunn og områdene på land.

 • Det er rydda i gammel forurensning.
 • Klimagassutslippene er betydelig redusert.
 • Og bygget har miljø i fokus ved valgte løsninger og materialer.
 • Og det har vært lærerikt for alle som har vært med.

Vil du vite mer om prosjektet – les øvrige innlegg på vår blogg.

Du kan også se innlegget på YouTube eller på nettsida til FutureBuilt.

Tusen tonn stål er i mål

Intervju med Driftsleder stål Lars Andersen Tekst og foto av Bente Lillestøl

På det nye Munchmuseet har gliden og skrådelen i betong fått mye oppmerksomhet. Men det er langt fra bare betongen som tar opp alle lastene. Stålet er en helt essensiell del av bygget, både som bærekonstruksjon og visuelt. For å lære litt mer om dette, har vi tatt en prat med Veidekkes Driftsleder for stålarbeidene, Lars Andersen, som begeistret meddeler «Det har vært veldig morsomt å være med på et så spektakulært og spennende prosjekt».

Dynamisk del mellom høybygget og podium skal bringe publikum inn til utstillingsarealene og restaurantene i høybygget

Stål som bærende element i alle hoveddeler av bygget

Kort fortalt, hva er det som er bygd i konstruksjonsstål på Munchmuseet, og hvilken funksjon skal denne stålkonstruksjonen fylle?

Lars er rask til å skissere opp de ulike delene av bygget hvor stålet spiller en rolle. Han forteller at Veidekke har bygget tre hoveddeler i stål; adkomsthallen publikum først vil møte, det såkalte podium, fronten på høybygget som kalles dynamisk del og stålet i selve høydelen som heter statisk del. Podium, er adkomsthallen med kino, informasjon, flerbrukssal for blant annet konserter, bibliotek og kafé. «Dette er den mest kompliserte delen av stålkonstruksjonen hvor store bjelker er boltet til stålet i dynamisk del. Dette er også den mest synlige delen.» forklarer Lars, og fortsetter «Dynamisk del følger betongen oppover i høydelen. Dette er delen som bringer publikum til de ulike utstillingsetasjene med rulletrapper. Stålet er bærende konstruksjoner, og også opplegg for rulletrapper. I denne delen er det synlige stålrammer, og hvor publikum vil ha fantastisk utsikt mot Operaen og Havnelageret».

Driftsleder Stål Lars Andersen skuer utover montert stål og Operaen

Veidekke har også montert stålprofiler i den øverste delen av høydelen, den såkalte statisk del, der det skal være restaurant. Disse stålprofilene holder taket oppe og gjennom konstruksjonen åpnes bygget visuelt mot fjorden. «Alt stålet er bærende konstruksjonsstål. I podium er det lange dragere som bærer og har samvirke med betongen. Dette for å skape en åpen og luftig hall.» forteller Lars.

Stålet begynner å reise seg i dynamisk del til venstre, og grunnlaget for Kai Vest er lagt til høyre i bildet

Tusen tonn stål

Hvor mye konstruksjonsstål er det i det nye Munchmuseet?

«Veidekke har levert litt mer enn 1 000 tonn konstruksjonsstål. Dette er om lag 33 fulle semitrailere om alt kom med slike biler. Noen av trailerne var spesialtransport på grunn av svært lange bjelker» sier Lars.

Stålkonstruksjonen i den såkalte dynamisk del til venstre, samt de lengste bjelkene som var klare for montasje sommeren 2017

På spørsmål om hvordan dette stålet er brannbeskyttet, svarer Lars «Alt konstruksjonsstål er brannbeskyttet. På Munchmuseet er alt synlig stål brannbeskyttet med keramisk maling. Dette gjøres i hovedsak på fabrikk ved produksjon. Alt stål som ikke blir synlig når bygget er ferdig, er beskyttet med mineralull som er boltet til stålet av Firesafe, som er Veidekke og Promostals underentreprenør».

Promostal med stål fra Polen til Norge

Og da kommer vi inn på Promostal, som er en viktig aktør i forbindelse med stålet på det nye Munchmuseet. Veidekke har nemlig fått hele stålkonstruksjonen levert av sin underentreprenør Promostal. Promostal er et polsk firma etablert i 2008 og med hovedkontor og fabrikk i Bialystok. Med sine rundt 200 ansatte har de stått for produksjon, levering og montasje av stålkonstruksjonen på det nye Munchmuseet.

F.v. Stanislovas Vencius, Miroslava Gerasimovic, Jerzy Kiersnowski og Agnieszka Stanislawczyk styrte Promostals stålarbeider

Lars forteller at Veidekke i desember 2016, under produksjon av første leveranser, sammen med byggherren var på befaring på Promostals fabrikk i Byalistok. «På Promostals fabrikk sveises stålplater sammen til de ferdige profilene, før de leveres til lakkering med antikorrosjon og brannmaling der det skal være. Etter lakkering transporteres stålet til Norge på semitrailere via Sverige, før det leveres rett til byggeplassen i Bjørvika i Oslo» orienterer Lars, og understreker at det på grunn av trang byggeplass midt i sentrum har vært viktig med en nøye planlagt montasjeframdrift og logistikk slik at alle elementer har kommet til rett tid, såkalt just-in-time leveranser.

Store fagverk under montasje i podium

Helse, miljø og sikkerhet i alle deler av arbeidet

«Det har vært en utfordrende byggeplass med mange aktører og mye samtidig arbeid både høyt og lavt» forteller Lars. Prosjektet har arbeidet mye med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og Lars har vært en viktig bidragsyter her, sammen med mange andre, deriblant HMS-ansvarlig Geir Boman, som har gjort en flott jobb, både med norsk-, engelsk- og polsktalende personer. Entreprisen har ingen skader med fravær under byggeperioden. Promostal har også arbeidet mye i Skandinavia, og dette reflekteres både i deres arbeid med HMS på fabrikk og på byggeplassen.

Przemysław Kilian og Stanislovas Vencius fra Promostal på kranselaget

«Ved montasje av tunge elementer på en trang byggeplass er HMS alltid viktig. Promostal viste tidlig i prosjektet at de tok denne oppgaven svært seriøst, og har hele tida hatt en god kommunikasjon med Veidekkes arbeidere som har resultert i null skader og godt arbeidsmiljø.» berømmer Lars, og legger til «Promostal har flinke formenn, baser og fagarbeidere, og de har hatt en egen HMS-representant».

Krevende arbeider med mange lifter og arbeid i høyden er godt ivaretatt av alle arbeiderne på prosjektet

Munchmuseet er både høyt og skrått, og ikke som alle andre bygg. Men hva er spesielt med stålkonstruksjonen her?

Lars er kjapp med å forklare at Munchmuseet skiller seg fra de fleste andre bygg nettopp ved at det har en skrå del. «Dette har medført morsomme utfordringer» smiler han og forklarer «Her må knutepunkter sveises uten at tilkomst kan understøttes direkte nedenfra. Også i adkomsthallen, som kalles podium, hvor store stålbjelker skal boltes mot søylene i dynamisk del er det minimal understøttelse i ferdig konstruksjon. Dette er en krevende jobb som har vært mulig ved et godt samarbeid mellom Veidekke og byggherren med sin rådgivende ingeniør Multiconsult».

Å sikre at stålet monteres på riktig sted er en viktig oppgave som er fulgt opp av Veidekkes stikkere

Stål som arkitektoniske elementer

Hvordan vil stålet prege det ferdige Munchmuseet?

Lars mener at stålkonstruksjonen vil prege det nye Munchmuseet ved at det vil være synlig både i høydelen gjennom glassfasaden og fra innsiden. Det vil også være synlig i adkomsthallen hvor om lag 18 meter lange stålsøyler vil danne skille mellom inngang og kunsthallene i høydelen. «Som nevnt vil det i en stor del av restaurantene være stål som er synlig. Der er det stålrammer og vinduer mot fjorden med spektakulær utsikt» forteller Lars entusiastisk, og legger til «En annen stålkonstruksjon som er levert av Lonbakken er en rømningstrapp i den sydlige delen av bygget». Denne trappa er et lite smykke i sin utforming, der den helt hvit snor seg opp langs hele høydelen av bygget. Det er også to mindre ståltrapper, blant annet en i restauranten, som gir en fin silhuett mot utsikten.

Spektakulær utsikt fra Munchmuseets øverste etasje

Konturene av restauranten i øverste etasje mot sør er på plass, inkludert stål fra Promostal og trapp produsert av Lonbakken

Rømningstrappa mot sør av bygget er en flott konstruksjon produsert av Lonbakken

Stål og betong hånd i hånd

Men stålet har ikke kunnet bygges uavhengig av øvrige fag. «Stålkonstruksjonen er blitt montert fortløpende etter at betongen er støpt. Dette har medført viktig samarbeide med mine gode kolleger på betong. For å bygge stålkonstruksjonen har vi også vært avhengig av vår stillasleverandør PERI, som har vært en god hjelp til å planlegge og bygge opp til 60 meter høye stillaser» forteller Lars, og legger til at Cervix har utført selve bygginga av stillasene.

Arbeidene med stålmontasjen er gjort både fra lifter og stillaser

Bindeledd og koordinator

Lars Andersen kom etter noen år med jobb innen økonomi hvor han har sin bakgrunn, til Veidekke som trainee. Han har tidligere erfaring med både samferdselsprosjekter og bygg inkludert stål og tekniske arbeider. På Munchmuseet har han vært med fra start, og arbeidet med kvalitetssikring på entreprisen med grunnarbeidene.

Hva har vært din hovedjobb i bygginga av råbygget?

«Min hovedjobb som driftsleder har vært å være et bindeledd mellom stålentreprenør Promostal og betongavdelinga til Veidekke, samt byggherrens prosjekterende som har levert arbeidsunderlag til Veidekke. Det har vært viktig for meg å levere ting til riktig tid, til riktig kvalitet og riktig kostnad» understreker Lars, som da har hatt et nært samarbeid med blant andre Driftsleder betong Jan Einar Skindalen, anleggsleder Børge Vold Iversen, og planlegger Stein Ottar Aarøe.

F.v. Anleggsleder Børge Vold Iversen og Driftsleder Stål Lars Andersen

F.v. Planlegger Stein Ottar Aarøe og Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen har også arbeidet tett med stålarbeidene

Bygginga av stål og betong er koordinert under hele byggeperioden

Spektakulært og spennende prosjekt

På spørsmål om hva som har vært det mest spennende med jobben, nøler han ikke «Det har vært veldig morsomt å være med på et så spektakulært og spennende prosjekt. Det har også vært morsom å være leder for et så dyktig firma som Promostal, og jobbe sammen med en svært dyktig gjeng i Veidekke». Han presiserer også det viktige samarbeidet med byggherren og deres byggtekniske rådgiver «Det ble tidlig bestemt at det var nødvendig med et godt samarbeid mellom Promostal og Multiconsult, slik at stålkonstruksjonen kunne produseres med best mulig kvalitet på en best mulig måte. Så det har vært tett kontakt gjennom prosjektet». Veidekke har gjennom prosjektet også samarbeidet med Dr. Ing. Aas-Jakobsen som har bistått med planlegging av prosjekteringa. Og Promostal har hatt med seg Sweco som har bistått med egenprosjektering av knutepunkter i flerbrukssalen «Disse har gitt gode bidrag til arbeidet med stålkonstruksjonen» berømmer Lars.

Råbygget på det nye Munchmuseet

Og hva har vært det mest utfordrende med jobben?

«Jobben som driftsleder for stål på det nye Munchmuseet har også vært krevende med en stram framdriftsplan hvor planlegging og koordinering mellom de forskjellige aktørene har vært utfordrende» sier Lars, «men morsomt» legger han raskt til.

BIAKSIALE HULDEKKER SOM MILJØTILTAK

Biaksiale huldekker er et av flere miljøtiltak i Future Built prosjektet Munchmuseet

Det Nye Munchmuseet er et Future Built prosjekt, noe som innebærer at det er satt spesielle og strenge krav til miljøarbeidet på prosjektet. Dette omfatter både materialer, byggemetoder og senere drift av bygget. Et ledd i arbeidet med materialer er valget av biaksiale huldekker som en del av konstruksjonen. Med slike dekkeelementer brukes opptil 35 % mindre betong. I tillegg blir det lavere vekt, uten vesentlig reduksjon i bæreevne og stivhet.

De biaksiale dekkene på Munchmuseet har spennvidde på 18 meter. De er delt inn i midtfelt på 13 meter, og 2 felt på sidene på 2,5 meter. Elementskjøten er i nullpunktet for momentkurva av dekkene.

Elementene, som er produsert av BubbleDeck, er bygd opp med et ferdig støpt plattendekke i underkant. I tillegg er det armering i bunn og topp. Selve miljødelen omfatter store plastkuler som er fylt med luft. Disse ligger mellom de to armeringslagene, og støpes inn i betongen som støpes ut når dekkene er montert på anlegget.

Dekkeelementene kommer ferdig armert med underkantarmering og nett i overkant. Nettet i overkant holder også plastkulene på plass. Når elementene ankommer, blir det lagt inn armering som legges i skjøtene mellom elementene. I tillegg legges et ytterligere armeringstoppnett.

Betongens E-modul, som sier noe om betongens motstandsevne mot elastisk deformasjon, er viktig pga. at det er store spenn, og at det dermed er nok stivhet for å overholde toleranser. Noe av det som bestemmer betongens E-modul er tilslaget, steinen, i betongen.

Elementene legges på ferdig montert reis, og støpes ut etter at armering er ferdig.

Dekkene forbindes til øvrig konstruksjon med skrujernskoblinger. Den ene delen var allerede montert i veggene under glidestøpen av høyhuset. Motsatsen skrus inn og bindes fast til øvrig armering. Det var under gliden stor fokus på å plassere skrujernskoblingene nøyaktig, for å unngå avvik på armeringa som ble montert.

Det er brukt BubbleDeck i dekkene over plan 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, samt noe av plan 14 som er takplan.

Stikker Morten Gammelby sjekker overhøyder og plassering av dekkene

Over og under: Dekkene ble heist fra bil på plass på reisen. Byggherren benyttet anledningen til å servere kaffe og boller til naboer, samt informere om prosjektet

Driftsleder for betong Jan Einar Skindalen og driftsleder for stål Lars Andersen

Prosjektsjef for blant annet Munchmuseet, Roar Tverå, besøker prosjektet og ser på de biaksiale dekkene

Prosjektleder Bente Lillestøl i Veidekke og prosjektleder Anders Fjeld fra ÅF som har byggeledelsen for Oslo kommune

GOD JUL FRA DET NYE MUNCHMUSEET!

Det nye Munchmuseet har fått sin karakteristiske form! Her er noen ord om veien dit, fra årets julearrangement.

Et nytt Munchmuseum skulle opp og stå
Rette vegger, så plutselig på skrå
Betong så grå
Vakker mot det blå
Med hvitt stål, fint som få

Men vent no litt, hva er det som skjer
Vi har da gjort mye mye mer
Vi hopper tilbake
Ned fra taket
Og ser hvordan starta det her

Jo, lille julaften tjuefjorten
Da kom papiran på anbudsporten
Vi kasta oss på,
denne skal vi få!
Og slik vart det kontrakt av beste sorten

Vi tenkte og planla, og prøvde forstå
Vi starta å rigge, og rive og grave
På land, men også helt uti havet
Så fulgte en spunt, tett som få
Så peler til fjell – og hus oppå

Og arbeidere skulle jo selvsagt med
Det kom en, det kom to, det kom tre
Enda flere ville vårrå med,
og snart var vi langt over hundre!

Det er spikra, forskala, støpt og armert
Det e bygd reis og justert, og overlevert
Det e jobba sikkert
Det e målt med kikkert
Det e sveist, bolta, montert og brannisolert

Det e ropt høgt på kran
Har du kran? Har du kran?
Nei, den e hos han Petter hele ettermiddan!
Søren klype og fa..

Time for time i sol, sky og regn
Vi har smila og banna og venta på tegn…inga

Men bygg har det blitt
Og det e itj nå dritt
Kvalitet i kvar tomme,
Vi lik itj å bomme
Vi e helt sikkert byggherrens favoritt…

Det er jobba daga, kvelda og netter med
Skal vi aldri får fri, skal vi aldri få fred?
Men har heldigvis og skimta smil og latter
Og alle har fått nye kameratter

Takk for din innsats, all kunnskap og nytte
Er sikker på bygget gir samfunnsnytte
Fagfolk og lærlinger fikser all ting
av stål og betong i skjønn forening
Og så håper vi og på godt aksjeutbytte

Det er ikke bare bygging som skal til for å få til et museum, mye av arbeidet er logistikk og transport av materialer og utstyr, og her har Erik Jonassen vært en viktig person under bygginga

Så ses vi kanskje om noen år
Når vi sitter i baren og tar oss en tår
Høyt oppe i tolvte
Fornøyde og stolte
Og ser tebake på tida i går

Så takk for i år, vi e snart i mål
Med råbarsk betong og fagverk av stål
No ska vi spise, drikke og feire
Alle de små og store seire
Så takk alle sammen og skål!

Undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl, driftsleder stål Lars Andersen og anleggsleder Børge Vold Iversen på taket av det nye Munchmuseet

KRANSELAG PÅ MUNCHMUSEET!

KRANSELAG PÅ MUNHCMUSEET!

Tirsdag 5. desember var det feiring og stor stas på det Nye Munchmuseet. Da feiret 250 arbeidere at bygget har reist seg og taket snart er tett. Takk til byggherre Kultur- og idrettsbygg for flott arrangement!

I disse dager for ett år siden, var vi i sluttspurten av glidestøpen av det 60 meter høye råbygget. Nå, ett år etter, kan vi igjen ta på toppen, etter å ha bygd oss opp med dekker og vegger inne i høyhuset.

Byggherre Oslo kommune hadde invitert til kranselag i det som skal bli museets kjøkken, nede på plan 1 i søndre del av bygget. Her var det gjort vakkert med hvite duker og roser på bordene, noe som skapte en vakker ramme rundt arrangementet. I vinterlige dager var det super servering med varm oksegryte med tilbehør, etterfulgt av marsipankake med bilde av museet. Vi takker Kultur og Idrettsbygg for et flott arrangement for alle oss som har vært med å bygd huset.

På bildet over og  de to under er mange fra Veidekke og samarbeidspartnere som har vært med på både grunnarbeidene og råbygget

Entreprenør for fasader Skandinaviska Glassystem og for innvendige og tekniske arbeider HENT var også med på kranselaget

Byggherren var representert både ved Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg, byggeledelse ÅF Advansia og rådgiver Multiconsult

Polske Promostal har stålarbeidene for Veidekke på råbygget, og var med på kranselaget

Og det er en stor og krevende jobb som er utført siden Veidekke satte første spadetak i jorda i oktober 2015, og starta med grunnarbeidene. Bunnplata for bygget ble ferdigstilt i november i fjor. Den la da lokk over de 311 pelene bygget hviler på, over teknisk kjeller, og ikke minst mange timers arbeid med riving, graving, peling og betong. Deretter overtok arbeidet med glidestøpen. I løpet av 33 døgn reiste ytterveggene til bygget seg midt nede i Bjørvika.

Prosjektdirektør Per Egil Steen i Oslo kommune Kultur- og Idrettsbygg holdt byggherrens tale  til alle som har bidratt for å reise bygget (Foto: Børge Vold Iversen)

– Det har vært flott å se hvordan dette monumentale bygget har reist seg og nå preger bybildet i Oslo. Dette byggeprosjektet krever godt samarbeid og dyktige og kompetente fagarbeidere i alle ledd. Vi i Kultur- og idrettsbygg er stolte av den innsatsen hver og en gjør, og vil gratulere alle som har bidratt til at vi har kommet dit vi er i dag, sier direktør for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby.

Prosjektleder i Veidekke, Bente Lillestøl, takket alle for innsatsen (Foto: Børge Vold Iversen)

Undertegnede, prosjektleder i Veidekke, Bente Lillestøl, gratulerte og takket alle i prosjektet og de involverte samarbeidspartnerne.

– I dag er det en merkedag der vi feirer et flott, men krevende byggverk, som er reist med stor innsats fra mange dyktige fagfolk! Det er lagt ned svært mange timer i planlegging og presis utførelse av store konstruksjoner, som hver består av mange viktige detaljer som skal utføres, og der nesten ingenting er A4. Det er gjort et godt håndverk, der arbeidet er utført med basis i fagkunnskap og erfaring. Og med sikkerhet og involverende planlegging som helt grunnleggende faktorer.

F.v. prosjektleder ÅF Anders Fjeld, prosjektdirektør KID Per Egil Steen, prosjektleder Bente Lillestøl og anleggsleder Børge Vold Iversen var alle fornøyd med kranselaget (Foto: KID)

Det nye Munchmuseet skal stå ferdig ved utgangen av 2019, og åpner for publikum i 2020.

Fakta om bygget

 • Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
 • Entreprenør
  • Grunnarbeider og råbygg: Veidekke Entreprenør AS
  • Fasader: Skandinaviska Glassystem
  • Innvendige og tekniske arbeider: HENT
  • Rulletrapper: Schindler
 • Arkitekt: estudio Herreros – samarbeidspartner: LPO arkitekter AS
 • Bruttoareal: 26 313 m2
 • Publikumskapasitet: 500.000 per år, 2.000 per dag
 • Miljø: Passivhusnivå og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens byggepraksis. FutureBuilt forbildeprosjekt, støttet av Enova

FAGPRØVE BESTÅTT MED GLANS!

FAGPRØVE BESTÅTT MED GLANS!

Torsdag 23. november tok den erfarne og allsidige betongarbeideren Ismet Skoko fagbrevet, etter mange års arbeid i Veidekke og byggebransjen. Vi gratulerer!

Torsdag 23. november kunne mangeårig betongarbeider Ismet Skoko ta imot sin nye tittel, fagarbeider innen betongfaget. Da hadde han siden morgenen mandag 20. november arbeidet med sin fagprøve innen betong. Men det er ikke akkurat noen fersking vi møter. Ismet har arbeidet i anleggsbransjen i mange år, og har god erfaring innenfor alle deler av betongfaget. Han har jobbet både som jernbinder, og med forskaling og støp. Samtidig har han også kranførerbevis. Men Ismet ønsket nå å komplettere med fagbrev innen betongfaget, og er altså nå en komplett fagarbeider.

Fornøyd gjeng etter meget godt bestått prøve, f.v. driftsleder betong Jan Einar Skindalen, fagarbeider Ismet Skoko, sensor Harald Braathen fra Peab og sensor fra Veidekke Bygg

Fagprøven besto i å planlegge og utføre armerings-, forskalings- og betongarbeidet med dekket over plan 6 i teknisk sjakt som ligger midt inne i det nye Munchmuseet.

Ismet Skoko studerer tegningene i starten av sin fagprøve

Fagprøve ble utført midt inne i det nye Munchmuseet

Ismet har jobba i Veidekke siden 1999 og vært med på Munchmuseet siden desember 2015, det vil si nesten fra start med grunnentreprisen, og er nå med på å bygge råbygget. Ismet forteller han ble inspirert av kollega Gunnar Holm, som også tok fagprøven etter å ha jobba mange år i bransjen. Gunnar tok også fagprøven i betongfaget på Munchmuseet, i 2016.

Over er Ismet i gang med fagprøven, mens på bildet under er det rett før sensorene kommer på besøk og gjennomgår oppgaven

Den praktiske prøven, der man skal planlegge og utføre et stykke arbeid, er avslutninga av opplæringa. Men før dette er det en god del teori som skal læres. Dette har Ismet stort sett tatt på fritida, noe som er imponerende i seg selv.

En del av dekket i teknisk sjakt som var fagprøveoppgaven til Ismet

Dette er femte person som tar sin fagprøve på prosjekt Munchmuseet. Og driftsleder for betong, Jan Einar, har vært sentral i dem alle. Både med å utarbeide forslag til prøvestykke, samt hjelpe til å tilrettelegge og ha kontakt med Fagnemda.

Prosjektet har fortsatt 4 lærlinger, 3 i Veidekke og 1 hos Romerike Armering. Dette er viktig for Veidekke, som har lærlingeordninga og også Skole på byggeplass som viktige rekrutteringskanaler. Men det er også viktig for våre kunde, Oslo kommune, som har krav til minst 2 lærlinger i hver kontrakt. Oslo kommune jobber også aktivt med Varde-prosjektet. Et Vardeprosjekt er kort fortalt et større nybygg eller rehabilitering i offentlig regi, der alle lærefag som deltar i prosjektet skal ha med lærlinger. Vardeprosjektene brukes til å markedsføre verdien av godt håndverk, og ikke minst framheve betydningen av håndverks- og yrkesfaglig utdannelse.

MUNCHMUSEET VANT VEIDEKKES BETONGPRIS! JIPPI!

Munchmuseet tildelt Veidekkes Skandinaviske Betongpris 2017!

Gratulerer til alle på prosjekt Nytt Munchmuseum for fabelaktig utført betongarbeid! Dette resulterte i Veidekkes Skandinaviske Betongpris. Og det ligger mange timers innsats med planlegging, tilrettelegging og utførelse bak resultatet, både fra Veidekke og våre mange dyktige samarbeidspartnere. Takker hver og en for det arbeidet som er gjort!

Torsdag 9. november ble Veidekkes Betongpris delt ut for 10. gang. Av 4 spennende kandidater, trakk Nytt Munchmuseet det lengste strået, og fikk årets pris for betongarbeidene i grunn- og råbyggentreprisen.

Disse var tilstede på Betongkonferansen og mottok Betongprisen på vegne av hele anlegget, f.v. Jan Einar Skindalen, Bente Lillestøl, Ismet Skoko, skjulte bak står Sindre Tveter, Steinar Dorgli, Geir Ølstad, Kjetil Fivesdal, Børge Vold Iversen, Glenn Erik Persson, Helga Synnøve Kjos-Hanssen og Espen Stølen

Kandidatene til årets Betongpris var

 • Ragna Rock
 • Nytt Munchmuseum
 • Dansk Center for Partikelterapi
 • Långed kraftstation

De fire kandidatene; f.v. Ragna Rock, Munchmuseet, Dansk Center for Partikeltreapi og Långed kraftstation

Veidekkes skandinaviske Betongpris

Veidekke har en ambisjon om å være en ledende aktør i vår bransje innenfor utførelse av betongarbeider. Betongprisen er Veidekkes interne pris og tildeles et prosjekt, en faggruppe eller en fagutøver som viser et spesielt engasjement innenfor betong.

Veidekkes skandinaviske betongpris skal:

 • synliggjøre best betongutførelse i praksis
 • påskjønne et prosjekt, en faggruppe eller en fagutøver som har gjort en ekstra innsats
 • bevisstgjøre og videreutvikle betong som levende/ledende fagområde

Dette har vi bygget på Munchmuseet

Noe av det vi har bygget på Munchmuseet er (du kan lese mer om mye av dette i andre innlegg på denne bloggen); glid av 60 meter høyt bygg, skråvegger med spesialforskaling, pelestøp, kaidekke over vann med elementer fra egen “fabrikk”, skumbetong, 4 000 m2 bunnplate, kjeller, biaksiale huldekker, plasstøpte dekker og vegger i 13 etasjer, lavvarmebetong, eksponerte betongoverflater med matrisemønste. Alt er utført med stor grad av egenproduksjon og samarbeid med V-teknikk og leverandører.

Gjengen som bygget grunnarbeidene

Over og under vises betongelementer produsert på prosjektets egen “elementfabrikk”

Det ble også bygd plasstøpte kaier over vann, her utført av dyktige fagarbeidere i Veidekke

Stikning er en viktig del av betongarbeidet, og her arbeider Morten Gammelby ved skråveggene

Akkurat som undertegnedes nevø, Marius, diktet for mange år siden “Betong er så fint og gråt og det kan lage stort og småt”, har vi gjort på Munchmuseet

Juryens begrunnelse for årets pris

Prosjektet har utmerket seg ved å:

 • Utføre komplisert pelestøper med krevende utstøping under vann og plassering av armering. Alt med strenge toleransekrav og krav til utførelse.
 • Bygging av kaidekker plasstøpt over vann og med betongelementer støpt på anleggets egen «fabrikk»
 • Utvikling og bruk av skumbetong i kjellerkonstruksjon, med nyvinningen å støpe dette under vann
 • Krevende bunnplate med store armeringsmengder og vanntett kjeller
 • Planlegge og gjennomføre en av Norges mest kompliserte glider på land
 • Skråvegger i øvre del av bygget med spesiallaget forskaling.
 • Krevende dekkeløsninger med biaksiale huldekker (Bubble Deck) og plasstøpte dekker med store spenn
 • Gjennomgående bruk av miljøbetong klasse A
 • Eksponerte betongoverflater med matrisemønster
 • Stor grad av egenproduksjon og samarbeid med V-teknikk og leverandører
 • Bruk av BIM og 4D
 • Prosjektet har under all sin planlegging hatt HMS og sikker gjennomføring i fokus.

Juryen mener prosjekt nytt Munchmuseum har oppfylt kriteriene for Betongprisen og er en fremragende representant for det gode arbeidet som gjøres av Veidekke på betongprosjekter.

Over ses bygget under glidestøpen, mens under er gliden ferdig og det arbeides med dekker og vegger inni bygget, samt betong og stål rundt bygget

Veidekke hadde med mange entusiastiske fagarbeidere på gliden sammen med Interform som sto for utførelsen

Biaksiale huldekke fra BubbleDeck for miljø, vektsreduksjon og store spenn

Over og under ses skråveggene som er under produksjon med spesielforskaling fra PERI

Det nye Munchmuseet tar form

Munchmuseet presentert på Betongkonferansen

I tillegg ble prosjektet presentert på Betongkonferansen, der det ble fortalt om prosjektet og alle de ulike betongarbeidene, inkludert gliden av det 60 meter høye høybygget som ble utført på 33 dager. Og vi fikk også en innføring i en trainees hverdag i betongens verden.

F.v. undertegnede Prosjektleder Bente Lillestøl, trainee Helga Synnøve Kjos-Hanssen og anleggsleder Børge Vold Iversen fortalte om det nye Munchmuseet og betongarbeidet der på Veidekkes Betongkonferanse

Anleggsleder Børge Vold Iversen orienterer om betongarbeidet som er utført gjennom to år på Munchmuseet

Trainee Helga Synnøve Kjos-Hanssen fortalte om sin entusiasme for betong og betonghverdagen på Munchmuseet

Noen av våre samarbeidspartnere var tilstede med stands på Betongdagen

Betongkonferansen avsluttes alltid med en trivelig middag

PREG på Munchmuseet med Betongpris og kandidat til Miljøpris

Med både Veidekkes Skandinaviske Betongpris og som kandidat til Miljøprisen har Veidekke har satt PREG på Munchmuseet, og levd opp til våre verdier

 • Profesjonell – etterstrebes i alle ledd og aktiviteter
 • Redelig – en selvfølge
 • Entusiastisk – mye godt håndverk og arbeidsglede bak prisene
 • Grensesprengende – skumbetong, glid, skråbetong og mye mer

Munchmuseet var i år nominert til Miljøprisen og fikk Betongprisen!

MUNCHMUSEET KANDIDAT TIL VEIDEKKES MILJØPRIS 2017

Munchmuseet kandidat til Veidekkes Miljøpris 2017

Mangfoldig arbeid med Miljø på Munchmuseet

 • FutureBuilt prosjekt som reduserer klimagassutslippene
 • Sjøarbeider med siltgardin, turbiditetsmålinger og vannanalyser
 • Akerselvens utløp med fiskevandring og lysforhold
 • Masseutskifting av forurensede masser fra sjø og grunn
 • Håndtering av ren leire og slam fra boring
 • Kulturminner og arkeologer
 • Miljøkrav til materialer, produkter, maskiner, utstyr og transport
 • Håndtering av støv og støy, og hensyn til naboer
 • Stor grad av kollektiv transport til jobb

Grunnarbeidene på Munchmuseet sett fra krana. Utgraving og behandling av forurensede masser og vannhåndtering var noen av mange miljøoppgaver

Torsdag 2. november arrangerte Veidekke sin sjette Skandinaviske Miljødag, og konsernets Miljøpris for 2017 skulle deles ut. Her var Munchmuseet med sine to entrepriser, Grunnarbeider og Råbygg, en av 12 kandidater. Og her var vi i godt selskap med 11 andre spennende prosjekter.

Konserndirektør Hege Dillner presenterer de 12 kandidatene til Miljøprisen i sitt innledningsforedrag

De 12 kandidatene til Miljøprisen 2017

 1. Baksalen skole i Hammerfest
 2. CS Logistics AB
 3. Teknisk stab Veidekke Industri
 4. Industriell tilrettelegging av massivtre i boliger på Nye Lilleby
 5. Hoffmanns Anlægsenhed
 6. Ny Horten videregående skole
 7. Småhuskonceptet Veidekke FLEX
 8. Barkarbystaden – förskola
 9. Justvik skole i Kristiansand
 10. Otto Nielsens veg 12 i Trondheim
 11. Vallø prosjektet
 12. Nytt Munchmuseum M002 Grunnarbeider og M003 Råbygg

Alle de tolv kandidatene hadde stand i kantina før prisutdelinga

Munchmuseet hadde stand som kandidat, f.v. Anleggsleder Børge Vold Iversen, driftsleder grunn Jostein Bakka og undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl 

Veidekke delte i år ut Miljøprisen for femte gang, og vinneren av Veidekkes Miljøpris 2017 er… Ny Horten videregående skole!

Ny Horten videregående skole fikk årets Miljøpris utdelt av konsernsjef Arne Giske og Konserndirektør for miljø Hege Dillner

En velfortjent vinner, som oppfylte mange av kriteriene som vektlegges under bedømmingen av aktuelle kandidater:

 • Et forbilde ved å vise best på miljø i praksis
 • Nytenkende
 • Muligheter for erfaringsoverføring til andre prosjekter og enheter, også på tvers av landegrensene
 • Reelle miljøforbedringer
 • Verdiskapende samspill med andre aktører som kunder og leverandører
 • Bærekraftig ved at de sosiale og økonomiske aspektene også er vurdert
 • Vise til reduserte klimagassutslipp og gode initiativ knyttet til togradersmålet

Det er tydelig at Veidekke lever opp til vår policy om Best på miljø i praksis! Så mange gode og ulike miljøtiltak, som er en reell del av selve bygget eller anlegget, eller prosessene rundt det å få en god gjennomføring og et godt og miljøvennlig produkt.

I tillegg var årets konferanse svært bra, med både interne og eksterne innlegg om gode eksempler på miljø som en sentral del av både virksomhet og økonomi. All honnør til arrangørene Hege Dillner og Hege Hansesveen i spissen for Skandinavisk Miljøgruppe og Skandinavisk Innkjøpsgruppe.

Bilder av noen av arbeidene ifm. miljø som ble utført på Munchmuseets grunnentreprise

Riving og sortering av gamle kaikonstruksjoner

Det ble etablert molo for blant annet å ivareta fiskevandring i Akerselva

Prøvetaking og håndtering av ren og forurenset masse fra boring av peler 

Sedimentasjonsbasseng for vannhåndtering

Siltgardin for å indre partikler utenfor byggeområdet, samt lede fisken trygt opp og ned Akerselva i gyteperiodene

VEIDEKKES SENIORKLUBB PÅ MUNCHMUSEET

Hvem er samlet på tolvte betongdekke?

Så mange kjekke, som er vant til å sjekke,

med erfaring fra prosjekt i en årrekke

Jo, Seniorklubben til Veidekke!

Alle fra Veidekkes Seniorklubb samlet foran det nye Munchmuseet

Onsdag 25. oktober var vi så heldige å ha besøk av mange kjente som har jobbet i Veidekke tidligere. Da hadde Veidekkes Seniorklubb tatt turen til Bjørvika og det nye Munchmuseet. For oss som jobber her til daglig, var det ekstra artig å vise fram hva vi holder på med til våre egne, som noen av oss også har jobbet med i flere sammenhenger før, og som selv har vært med på mange spennende og krevende oppgaver gjennom årene.

Hele gjengen på vei over Oda Kroghs bro, på vei inn på det nye Munchmuseet (over). Alle må registreres med navn hos Securitasvakt Mette før de går inn på anlegget (under).

Det er en aktiv gjeng som besøkte Munchmuseet en fin onsdag i oktober. Med sine mange års erfaring fra mange ulike anlegg og jobber i Veidekke, var det en interessert og spørrelysten gjeng vi hadde på besøk. De kunne konstatere at mye er som før, men også at nyvinninger og nye metoder er på vei inn. Spesielt ble nevnt bruk av 4D-modeller for å følge opp framdrift, BIM-modeller, skanning av konstruksjoner og elektroniske sjekklister med bruk av nettbrett og apper i bygging og rapportering.

Befaring av kai mot vest og forsiden av bygget med rulletrapper og det fireetasjes podiumet (Foto: Livia Prestros)

Alle de 30 besøkende fikk både en presentasjon av Veidekkes arbeider på prosjektet inne først. Her ble de orientert om grunnarbeidene som ble gjennomført med riving, graving, spunt, pele- og betongarbeider fra august 2015 til november 2016. Og i tillegg ble det gjennomgått de arbeidene som pågår med råbygget, som i hovedsak består av plasstøpt betong og stål.

En interessert gjeng som innehar mange mange års erfaring fra Veidekke og byggebransjen

Anleggsleder Børge Vold Iversen (over) og undertegnede, prosjektleder Bente Lillestøl (under, foto: Børge Vold Iversen), presenterte prosjektet for de 30 besøkende

Etter gjennomgangen inne, delte vi oss i tre grupper, og gikk befaring rundt hele byggeplassen, der høydepunktet bokstavelig talt var dagens toppetasje, der det i dag foregår arbeider på plan 12.

Barcode blir ikke så stort sett fra 12. etasje der noen av de som arbeider med å føre opp det nye Munchmuseet sammen med mange av dem som var med på våre tidligere prosjekter

En av gruppene ser på støp av biaksiale dekker sammen med kontraktsingeniør Livia Prestros og prosjektleder Bente Lillestøl (foto: Livia Prestros)

En annen av gruppene ble vist rundt av anleggsleder Børge Vold Iversen og økonom Glenn Nielsen (Foto: Børge Vold Iversen)

Den tredje gruppen ble vist rundt av driftsleder betong Jan Einar Skindalen og logistikkformann Naim Khattak.

På plan 12 pågår betongarbeider med skrådelen, der vi holder på å bygge den andre av fire etasjer som skrår 20 grader vestover. Og vi har da to etasjer igjen til toppen. I tillegg er det fireetasjes bygget rundt høybygget i ferd med å ferdigstilles. Bygget skal ha tett tak rundt juletider i 2017.

Det nye Munchmuseet sett mot nord og Barcode. Det gjenstår to etasjer til vi er på toppen (Foto: Livia Prestros)

Støp av det biaksiale dekket i plan 12 pågår

Noen av Veidekkes jernbindere tar en liten pause i sola under arbeidet med den sørlige delen av skrådelen i plan 12

To dager etter Seniorklubben var på besøk, hadde undertegnede besøk av min mor. Og inspirert av de 30 som var her før, ble hun med helt til toppen av bygget selv om hun ikke akkurat elsker høyder. Og angra ikke på det, da hun så utsikten fra det som blir Munchmuseets framtidige restaurant.

Mamma, Berta Randi Lillestøl (t.v.), synes det var artig å se utover hele byen fra 12. etasje av det nye Munchmuseet. T.h. undertegnede, prosjektleder Bente Lillestøl.

Berta Randi Lillestøl foran det nye Munchmuseet som tar form