Tusen tonn stål er i mål

Intervju med Driftsleder stål Lars Andersen Tekst og foto av Bente Lillestøl

På det nye Munchmuseet har gliden og skrådelen i betong fått mye oppmerksomhet. Men det er langt fra bare betongen som tar opp alle lastene. Stålet er en helt essensiell del av bygget, både som bærekonstruksjon og visuelt. For å lære litt mer om dette, har vi tatt en prat med Veidekkes Driftsleder for stålarbeidene, Lars Andersen, som begeistret meddeler «Det har vært veldig morsomt å være med på et så spektakulært og spennende prosjekt».

Dynamisk del mellom høybygget og podium skal bringe publikum inn til utstillingsarealene og restaurantene i høybygget

Stål som bærende element i alle hoveddeler av bygget

Kort fortalt, hva er det som er bygd i konstruksjonsstål på Munchmuseet, og hvilken funksjon skal denne stålkonstruksjonen fylle?

Lars er rask til å skissere opp de ulike delene av bygget hvor stålet spiller en rolle. Han forteller at Veidekke har bygget tre hoveddeler i stål; adkomsthallen publikum først vil møte, det såkalte podium, fronten på høybygget som kalles dynamisk del og stålet i selve høydelen som heter statisk del. Podium, er adkomsthallen med kino, informasjon, flerbrukssal for blant annet konserter, bibliotek og kafé. «Dette er den mest kompliserte delen av stålkonstruksjonen hvor store bjelker er boltet til stålet i dynamisk del. Dette er også den mest synlige delen.» forklarer Lars, og fortsetter «Dynamisk del følger betongen oppover i høydelen. Dette er delen som bringer publikum til de ulike utstillingsetasjene med rulletrapper. Stålet er bærende konstruksjoner, og også opplegg for rulletrapper. I denne delen er det synlige stålrammer, og hvor publikum vil ha fantastisk utsikt mot Operaen og Havnelageret».

Driftsleder Stål Lars Andersen skuer utover montert stål og Operaen

Veidekke har også montert stålprofiler i den øverste delen av høydelen, den såkalte statisk del, der det skal være restaurant. Disse stålprofilene holder taket oppe og gjennom konstruksjonen åpnes bygget visuelt mot fjorden. «Alt stålet er bærende konstruksjonsstål. I podium er det lange dragere som bærer og har samvirke med betongen. Dette for å skape en åpen og luftig hall.» forteller Lars.

Stålet begynner å reise seg i dynamisk del til venstre, og grunnlaget for Kai Vest er lagt til høyre i bildet

Tusen tonn stål

Hvor mye konstruksjonsstål er det i det nye Munchmuseet?

«Veidekke har levert litt mer enn 1 000 tonn konstruksjonsstål. Dette er om lag 33 fulle semitrailere om alt kom med slike biler. Noen av trailerne var spesialtransport på grunn av svært lange bjelker» sier Lars.

Stålkonstruksjonen i den såkalte dynamisk del til venstre, samt de lengste bjelkene som var klare for montasje sommeren 2017

På spørsmål om hvordan dette stålet er brannbeskyttet, svarer Lars «Alt konstruksjonsstål er brannbeskyttet. På Munchmuseet er alt synlig stål brannbeskyttet med keramisk maling. Dette gjøres i hovedsak på fabrikk ved produksjon. Alt stål som ikke blir synlig når bygget er ferdig, er beskyttet med mineralull som er boltet til stålet av Firesafe, som er Veidekke og Promostals underentreprenør».

Promostal med stål fra Polen til Norge

Og da kommer vi inn på Promostal, som er en viktig aktør i forbindelse med stålet på det nye Munchmuseet. Veidekke har nemlig fått hele stålkonstruksjonen levert av sin underentreprenør Promostal. Promostal er et polsk firma etablert i 2008 og med hovedkontor og fabrikk i Bialystok. Med sine rundt 200 ansatte har de stått for produksjon, levering og montasje av stålkonstruksjonen på det nye Munchmuseet.

F.v. Stanislovas Vencius, Miroslava Gerasimovic, Jerzy Kiersnowski og Agnieszka Stanislawczyk styrte Promostals stålarbeider

Lars forteller at Veidekke i desember 2016, under produksjon av første leveranser, sammen med byggherren var på befaring på Promostals fabrikk i Byalistok. «På Promostals fabrikk sveises stålplater sammen til de ferdige profilene, før de leveres til lakkering med antikorrosjon og brannmaling der det skal være. Etter lakkering transporteres stålet til Norge på semitrailere via Sverige, før det leveres rett til byggeplassen i Bjørvika i Oslo» orienterer Lars, og understreker at det på grunn av trang byggeplass midt i sentrum har vært viktig med en nøye planlagt montasjeframdrift og logistikk slik at alle elementer har kommet til rett tid, såkalt just-in-time leveranser.

Store fagverk under montasje i podium

Helse, miljø og sikkerhet i alle deler av arbeidet

«Det har vært en utfordrende byggeplass med mange aktører og mye samtidig arbeid både høyt og lavt» forteller Lars. Prosjektet har arbeidet mye med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og Lars har vært en viktig bidragsyter her, sammen med mange andre, deriblant HMS-ansvarlig Geir Boman, som har gjort en flott jobb, både med norsk-, engelsk- og polsktalende personer. Entreprisen har ingen skader med fravær under byggeperioden. Promostal har også arbeidet mye i Skandinavia, og dette reflekteres både i deres arbeid med HMS på fabrikk og på byggeplassen.

Przemysław Kilian og Stanislovas Vencius fra Promostal på kranselaget

«Ved montasje av tunge elementer på en trang byggeplass er HMS alltid viktig. Promostal viste tidlig i prosjektet at de tok denne oppgaven svært seriøst, og har hele tida hatt en god kommunikasjon med Veidekkes arbeidere som har resultert i null skader og godt arbeidsmiljø.» berømmer Lars, og legger til «Promostal har flinke formenn, baser og fagarbeidere, og de har hatt en egen HMS-representant».

Krevende arbeider med mange lifter og arbeid i høyden er godt ivaretatt av alle arbeiderne på prosjektet

Munchmuseet er både høyt og skrått, og ikke som alle andre bygg. Men hva er spesielt med stålkonstruksjonen her?

Lars er kjapp med å forklare at Munchmuseet skiller seg fra de fleste andre bygg nettopp ved at det har en skrå del. «Dette har medført morsomme utfordringer» smiler han og forklarer «Her må knutepunkter sveises uten at tilkomst kan understøttes direkte nedenfra. Også i adkomsthallen, som kalles podium, hvor store stålbjelker skal boltes mot søylene i dynamisk del er det minimal understøttelse i ferdig konstruksjon. Dette er en krevende jobb som har vært mulig ved et godt samarbeid mellom Veidekke og byggherren med sin rådgivende ingeniør Multiconsult».

Å sikre at stålet monteres på riktig sted er en viktig oppgave som er fulgt opp av Veidekkes stikkere

Stål som arkitektoniske elementer

Hvordan vil stålet prege det ferdige Munchmuseet?

Lars mener at stålkonstruksjonen vil prege det nye Munchmuseet ved at det vil være synlig både i høydelen gjennom glassfasaden og fra innsiden. Det vil også være synlig i adkomsthallen hvor om lag 18 meter lange stålsøyler vil danne skille mellom inngang og kunsthallene i høydelen. «Som nevnt vil det i en stor del av restaurantene være stål som er synlig. Der er det stålrammer og vinduer mot fjorden med spektakulær utsikt» forteller Lars entusiastisk, og legger til «En annen stålkonstruksjon som er levert av Lonbakken er en rømningstrapp i den sydlige delen av bygget». Denne trappa er et lite smykke i sin utforming, der den helt hvit snor seg opp langs hele høydelen av bygget. Det er også to mindre ståltrapper, blant annet en i restauranten, som gir en fin silhuett mot utsikten.

Spektakulær utsikt fra Munchmuseets øverste etasje

Konturene av restauranten i øverste etasje mot sør er på plass, inkludert stål fra Promostal og trapp produsert av Lonbakken

Rømningstrappa mot sør av bygget er en flott konstruksjon produsert av Lonbakken

Stål og betong hånd i hånd

Men stålet har ikke kunnet bygges uavhengig av øvrige fag. «Stålkonstruksjonen er blitt montert fortløpende etter at betongen er støpt. Dette har medført viktig samarbeide med mine gode kolleger på betong. For å bygge stålkonstruksjonen har vi også vært avhengig av vår stillasleverandør PERI, som har vært en god hjelp til å planlegge og bygge opp til 60 meter høye stillaser» forteller Lars, og legger til at Cervix har utført selve bygginga av stillasene.

Arbeidene med stålmontasjen er gjort både fra lifter og stillaser

Bindeledd og koordinator

Lars Andersen kom etter noen år med jobb innen økonomi hvor han har sin bakgrunn, til Veidekke som trainee. Han har tidligere erfaring med både samferdselsprosjekter og bygg inkludert stål og tekniske arbeider. På Munchmuseet har han vært med fra start, og arbeidet med kvalitetssikring på entreprisen med grunnarbeidene.

Hva har vært din hovedjobb i bygginga av råbygget?

«Min hovedjobb som driftsleder har vært å være et bindeledd mellom stålentreprenør Promostal og betongavdelinga til Veidekke, samt byggherrens prosjekterende som har levert arbeidsunderlag til Veidekke. Det har vært viktig for meg å levere ting til riktig tid, til riktig kvalitet og riktig kostnad» understreker Lars, som da har hatt et nært samarbeid med blant andre Driftsleder betong Jan Einar Skindalen, anleggsleder Børge Vold Iversen, og planlegger Stein Ottar Aarøe.

F.v. Anleggsleder Børge Vold Iversen og Driftsleder Stål Lars Andersen

F.v. Planlegger Stein Ottar Aarøe og Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen har også arbeidet tett med stålarbeidene

Bygginga av stål og betong er koordinert under hele byggeperioden

Spektakulært og spennende prosjekt

På spørsmål om hva som har vært det mest spennende med jobben, nøler han ikke «Det har vært veldig morsomt å være med på et så spektakulært og spennende prosjekt. Det har også vært morsom å være leder for et så dyktig firma som Promostal, og jobbe sammen med en svært dyktig gjeng i Veidekke». Han presiserer også det viktige samarbeidet med byggherren og deres byggtekniske rådgiver «Det ble tidlig bestemt at det var nødvendig med et godt samarbeid mellom Promostal og Multiconsult, slik at stålkonstruksjonen kunne produseres med best mulig kvalitet på en best mulig måte. Så det har vært tett kontakt gjennom prosjektet». Veidekke har gjennom prosjektet også samarbeidet med Dr. Ing. Aas-Jakobsen som har bistått med planlegging av prosjekteringa. Og Promostal har hatt med seg Sweco som har bistått med egenprosjektering av knutepunkter i flerbrukssalen «Disse har gitt gode bidrag til arbeidet med stålkonstruksjonen» berømmer Lars.

Råbygget på det nye Munchmuseet

Og hva har vært det mest utfordrende med jobben?

«Jobben som driftsleder for stål på det nye Munchmuseet har også vært krevende med en stram framdriftsplan hvor planlegging og koordinering mellom de forskjellige aktørene har vært utfordrende» sier Lars, «men morsomt» legger han raskt til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *