BIAKSIALE HULDEKKER SOM MILJØTILTAK

Biaksiale huldekker er et av flere miljøtiltak i Future Built prosjektet Munchmuseet

Det Nye Munchmuseet er et Future Built prosjekt, noe som innebærer at det er satt spesielle og strenge krav til miljøarbeidet på prosjektet. Dette omfatter både materialer, byggemetoder og senere drift av bygget. Et ledd i arbeidet med materialer er valget av biaksiale huldekker som en del av konstruksjonen. Med slike dekkeelementer brukes opptil 35 % mindre betong. I tillegg blir det lavere vekt, uten vesentlig reduksjon i bæreevne og stivhet.

De biaksiale dekkene på Munchmuseet har spennvidde på 18 meter. De er delt inn i midtfelt på 13 meter, og 2 felt på sidene på 2,5 meter. Elementskjøten er i nullpunktet for momentkurva av dekkene.

Elementene, som er produsert av BubbleDeck, er bygd opp med et ferdig støpt plattendekke i underkant. I tillegg er det armering i bunn og topp. Selve miljødelen omfatter store plastkuler som er fylt med luft. Disse ligger mellom de to armeringslagene, og støpes inn i betongen som støpes ut når dekkene er montert på anlegget.

Dekkeelementene kommer ferdig armert med underkantarmering og nett i overkant. Nettet i overkant holder også plastkulene på plass. Når elementene ankommer, blir det lagt inn armering som legges i skjøtene mellom elementene. I tillegg legges et ytterligere armeringstoppnett.

Betongens E-modul, som sier noe om betongens motstandsevne mot elastisk deformasjon, er viktig pga. at det er store spenn, og at det dermed er nok stivhet for å overholde toleranser. Noe av det som bestemmer betongens E-modul er tilslaget, steinen, i betongen.

Elementene legges på ferdig montert reis, og støpes ut etter at armering er ferdig.

Dekkene forbindes til øvrig konstruksjon med skrujernskoblinger. Den ene delen var allerede montert i veggene under glidestøpen av høyhuset. Motsatsen skrus inn og bindes fast til øvrig armering. Det var under gliden stor fokus på å plassere skrujernskoblingene nøyaktig, for å unngå avvik på armeringa som ble montert.

Det er brukt BubbleDeck i dekkene over plan 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, samt noe av plan 14 som er takplan.

Stikker Morten Gammelby sjekker overhøyder og plassering av dekkene

Over og under: Dekkene ble heist fra bil på plass på reisen. Byggherren benyttet anledningen til å servere kaffe og boller til naboer, samt informere om prosjektet

Driftsleder for betong Jan Einar Skindalen og driftsleder for stål Lars Andersen

Prosjektsjef for blant annet Munchmuseet, Roar Tverå, besøker prosjektet og ser på de biaksiale dekkene

Prosjektleder Bente Lillestøl i Veidekke og prosjektleder Anders Fjeld fra ÅF som har byggeledelsen for Oslo kommune

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *