MUNCHMUSEET KANDIDAT TIL VEIDEKKES MILJØPRIS 2017

Munchmuseet kandidat til Veidekkes Miljøpris 2017

Mangfoldig arbeid med Miljø på Munchmuseet

 • FutureBuilt prosjekt som reduserer klimagassutslippene
 • Sjøarbeider med siltgardin, turbiditetsmålinger og vannanalyser
 • Akerselvens utløp med fiskevandring og lysforhold
 • Masseutskifting av forurensede masser fra sjø og grunn
 • Håndtering av ren leire og slam fra boring
 • Kulturminner og arkeologer
 • Miljøkrav til materialer, produkter, maskiner, utstyr og transport
 • Håndtering av støv og støy, og hensyn til naboer
 • Stor grad av kollektiv transport til jobb

Grunnarbeidene på Munchmuseet sett fra krana. Utgraving og behandling av forurensede masser og vannhåndtering var noen av mange miljøoppgaver

Torsdag 2. november arrangerte Veidekke sin sjette Skandinaviske Miljødag, og konsernets Miljøpris for 2017 skulle deles ut. Her var Munchmuseet med sine to entrepriser, Grunnarbeider og Råbygg, en av 12 kandidater. Og her var vi i godt selskap med 11 andre spennende prosjekter.

Konserndirektør Hege Dillner presenterer de 12 kandidatene til Miljøprisen i sitt innledningsforedrag

De 12 kandidatene til Miljøprisen 2017

 1. Baksalen skole i Hammerfest
 2. CS Logistics AB
 3. Teknisk stab Veidekke Industri
 4. Industriell tilrettelegging av massivtre i boliger på Nye Lilleby
 5. Hoffmanns Anlægsenhed
 6. Ny Horten videregående skole
 7. Småhuskonceptet Veidekke FLEX
 8. Barkarbystaden – förskola
 9. Justvik skole i Kristiansand
 10. Otto Nielsens veg 12 i Trondheim
 11. Vallø prosjektet
 12. Nytt Munchmuseum M002 Grunnarbeider og M003 Råbygg

Alle de tolv kandidatene hadde stand i kantina før prisutdelinga

Munchmuseet hadde stand som kandidat, f.v. Anleggsleder Børge Vold Iversen, driftsleder grunn Jostein Bakka og undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl 

Veidekke delte i år ut Miljøprisen for femte gang, og vinneren av Veidekkes Miljøpris 2017 er… Ny Horten videregående skole!

Ny Horten videregående skole fikk årets Miljøpris utdelt av konsernsjef Arne Giske og Konserndirektør for miljø Hege Dillner

En velfortjent vinner, som oppfylte mange av kriteriene som vektlegges under bedømmingen av aktuelle kandidater:

 • Et forbilde ved å vise best på miljø i praksis
 • Nytenkende
 • Muligheter for erfaringsoverføring til andre prosjekter og enheter, også på tvers av landegrensene
 • Reelle miljøforbedringer
 • Verdiskapende samspill med andre aktører som kunder og leverandører
 • Bærekraftig ved at de sosiale og økonomiske aspektene også er vurdert
 • Vise til reduserte klimagassutslipp og gode initiativ knyttet til togradersmålet

Det er tydelig at Veidekke lever opp til vår policy om Best på miljø i praksis! Så mange gode og ulike miljøtiltak, som er en reell del av selve bygget eller anlegget, eller prosessene rundt det å få en god gjennomføring og et godt og miljøvennlig produkt.

I tillegg var årets konferanse svært bra, med både interne og eksterne innlegg om gode eksempler på miljø som en sentral del av både virksomhet og økonomi. All honnør til arrangørene Hege Dillner og Hege Hansesveen i spissen for Skandinavisk Miljøgruppe og Skandinavisk Innkjøpsgruppe.

Bilder av noen av arbeidene ifm. miljø som ble utført på Munchmuseets grunnentreprise

Riving og sortering av gamle kaikonstruksjoner

Det ble etablert molo for blant annet å ivareta fiskevandring i Akerselva

Prøvetaking og håndtering av ren og forurenset masse fra boring av peler 

Sedimentasjonsbasseng for vannhåndtering

Siltgardin for å indre partikler utenfor byggeområdet, samt lede fisken trygt opp og ned Akerselva i gyteperiodene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *