MUNCHMUSEET PÅ SKRÅ OPPE I DET BLÅ

FØRSTE STØP PÅ SKRÅDELEN
Da er arbeidene med den skrå delen av Munchmuseet, som ærbødig bøyer seg mot Operaen, i gang.

Munchmuseet slik det vil ta seg ut når det er klart for åpning i 2020.(Illustrasjon: Oslo kommune)

STØP AV FØRSTE SKRÅVEGG

Onsdag 9. august 2017 ble første skråvegg for knekken på høybygget på Munchmuseet støpt. Dette foregikk i silende regn og vind. Veggene ble støpt med selvkomprimerende betong fra NorBetong som ble fraktet opp i forma med tobb. Og dette ble gjort både riktig og bra, for da veggen ble avforskalt dagen etter, var det fine overflater som kom til syne.

Bas Fritz Beuschel (t.h.) og driftsleder betong Jan Einar Skindalen sjekker før første skråveggstøp

Første støp av skråvegg 9. august, i silende regn. Skrukoblingene for dekkearmeringa sitter tett.

Anleggsleder Børge Vold Iversen (t.h.) i prat med bas Fritz Beuschel ved den nystøpte skråveggen i plan 9

TIL TOPPS TIL JUL
I perioden fra august 2017 og fram mot jul i år skal de resterende fire etasjene på Munchmuseet bygges i betong og stål. Den øverste delen av Munchmuseet har et ærbødig bukk mot Operabygget, og bøyer seg fra plan 9 20 grader mot vest. På østsida av bygget, mot Ekeberg, starter knekken i konstruksjonen i plan 9, mens den på vestsida mot Operaen starter fra plan 10. Både betong- og stålkonstruksjon har samme helning. I den øvre delen av bygget vil det blant annet bli restaurant med fabelaktig utsikt både østover og vestover i byen.

Stålet monteres med 20 graders helning, her fra vestsida mot Operaen

Driftsleder Jan Einar Skindalen (t.h.) ser over den skrå klatreforskalinga med bas Jan Ole Nilsen

Armering av skråvegg

Skillevegger i plan 9 med Sørenga i sør

Det er Peri som leverer den manuelle klatreforskalinga som brukes på skrådelen av Munchmuseet.

FRA GLID TIL SKRÅDEL

Etter å ha gjennomført glidestøp av alle ytterveggene på høydelen på Munchmuseet på 33 døgn, fra 16. november til 19. desember 2016 (se andre blogginnlegg), har det siden januar 2017 vært arbeidet innvendig i den 60 meter høye betongkassen. Det er støpt dekker og innervegger plan for plan oppover, til støp av siste dekke i plan 9 var komplett i juni 2017. I disse konstruksjonene er det en blanding av plasstøpte dekker og såkalte biaksiale huldekker.

Over og under: Mange av Veidekkes fagarbeidere som har arbeidet med dekker og innervegger hele våren, og nå starter arbeidet med skrådelen

BIAKSIALE HULDEKKER FRA BUBBLEDECK

Fire av planene er hittil støpt med de biaksiale huldekkene, som er ferdige elementer bestående av en betongplate med påmonterte armeringsnett og plastkuler. Disse monteres på dekkereis, og full dekketykkelse støpes etter montasje. Dekkene tar store spenn, og er lettere enn vanlige dekker, samtidig som de sparer betong, og dermed har en god miljøprofil. De biaksiale huldekkene er på Munchmuseet levert av BubbleDeck. Alle dekkene over plan 9 er biaksiale huldekker. Det kommer snart et eget blogginnlegg om de biaksiale huldekkene.

Dekkereis klar for montasje av biaksiale huldekker fra Bubbledeck

STIKNING

En viktig del av arbeidene på en byggeplass, er nøyaktig og riktig plassering. Det sørger Veidekkes stikkere for. Her er Morten Gammelby i ferd med å sette ut akser i plan 9 av bygget.

 FØRSTE STØP AV DEKKE OVER PODIUM

Første støp av dekke over podium ble utført torsdag 10. august 2017. Podium er det fire etasjes bygget som omkranser høyhuset mot nord og vest, og som blir inngangsparti og vestibyle for museet. Fra toppen av dekkene skal Skandinaviska Glassystem, som nylig har startet fasadearbeidene på Munchmuseet, montere fasadene på den hvite stålkonstruksjonen, såkalt Dynamisk del. Som ferdig takflate skal det på podium etableres sedumtak, som er et miljøvennlig tak med tørkesterke sedumplanter.

Dekke over podium i 4. etasje, med god utsikt mot Barcode i nord

Støp av første dekke over podium 10. august 2017

BYGGET TAR FORM

Over og under: Både rulletrapper og trappehus i det fire etasjes podium er på plass, og bygget begynner å ta form

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *