FRA LÆRLINGER TIL FAGARBEIDERE!

FRA LÆRLINGER TIL FAGARBEIDERE!

Da har Munchmuseet fått to nye fagarbeidere, Anders og Simen, etter meget godt gjennomført fagprøve.

Torsdag 29. juni 2017 var det to spente lærlinger som mottok sensor for vurdering av sin utførte oppgave for å bli fagarbeider. Da hadde Anders Flisram og Simen Nordnes arbeidet siden mandag samme uke med sin fagprøve.

Anders Flisram og Simen Nordnes tok fagrprøven og besto med glans 29. juni 2017

OPPGAVEN VAR Å LAGE BETONGDEKKE

Oppgaven Anders Flisram og Simen Nordnes skulle gjennomføre var å etablere dekke til teknisk sjakt i plan 4 på det nye Munchmuseet. De skulle da først planlegge arbeidet, både med hensyn til materialbruk, logistikk, framdriftsplan og sikkerhet, der det skulle lages en Sikker Jobb Analyse for arbeidene.

Innenfor døråpningen til høyre ble fagprøven gjennomført. Det var ikke det lettest tilgjengelige stedet på prosjektet. Men det behersket Anders og Simen godt.

 Anders og Simen godt i gang med armeringa av dekket

Når dette arbeidet var gjort, kunne selve det praktiske arbeidet starte. Dette besto i å bygge dekkereis, dvs. understøttelse for bjelker og finerplater som forskaling for betongdekket som skulle støpes på. Deretter å kappe og binde armering, sette inn beskrevne utsparinger, og til sist klargjøre for støp. Og framdriftsplanen var godt planlagt, for de to lærlingene var ferdige med arbeidene i god tid før fristen gikk ut. Og fikk svært gode tilbakemeldinger på sine arbeider.

Over: Simen arbeider med tilpasning inne i enden av dekket. Det var trangt med mange tilpasninger til vegger og hjørner på dekket.               Under: Anders armerer motsatt ende av dekket

Ferdig armert dekke og klart til støp

Og to nye fagarbeidere ble det! Både Anders og Simen besto prøven med glans og kunne fornøyde se fram til litt nye dager på jobb, i alle fall med ny tittel og enda flere erfaringer og kunnskaper med seg.

Det er ikke hver dag vi får nye fagarbeidere, så det ble feiret med kake

Til sammen har Veidekke da gjennomført 4 fagprøver på prosjekt Nytt Munchmuseum siden starten høsten 2015. I dag har vi to lærlinger som har igjen en tid før de tar fagprøven, det er Kim Eriksen og Sindre Tveter.

Veidekkes Sindre Tveter har vært skoleelev på prosjektet i vår, og starter nå sin lærlingeperiode

Kim Eriksen til venstre har vært lærling på Munchmuseet for Veidekke et års tid

OSLO KOMMUNE SATSER PÅ LÆRLINGER

Oppdragsgiver Oslo kommune har høye og gode ambisjoner for fagarbeiderutdanninga, og har som krav at entreprisene på Munchmuseet skal ha minst 2 lærlinger i hver entreprise. I sine nye retningslinjer har de økt dette til at 10 % av fagarbeiderne skal være lærlinger. Dette er godt i tråd med Veidekkes ambisjoner om å satse på lærlinger som rekruttering til nye fagarbeidere.

Oslo kommune er også med i Varde-prosjektet. Et Vardeprosjekt er et større nybygg eller rehabilitering i offentlig regi, og Munchmuseet er da et av disse. Alle lærefag som deltar i prosjektet skal ha med lærling.  Vardeprosjektet kan legge til rette for utplassering av elever og studenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *