HMS-UKA – DAG 4 – INVOLVERING, SIKRING OG GRILLING

HMS-UKA – DAG 4 – INVOLVERING, SIKRING OG GRILLING

Det pågår betongarbeider inne i høybygget, og trappehusene og stålet er på vei opp på vestsiden av bygget

Dagens morgenmøte fulgte opp temaet fra tirsdag med involverende planlegging. Da med spesiell fokus på bas- og lagsmøter, og hva den enkelte kan gjøre for å få til involvering på en god måte. Det ble også lagt vekt på å gjennomgå de sju forutsetningene Veidekke har for en effektiv og sikker drift; forutgående aktivitet, informasjon, materialer, mannskap, utstyr, plass og ytre forhold.

Anleggsleder Børge Vold Iversen på dagens tredje morgenmøte, med noen av dem som arbeider kveldsskift

God stemning under gruppeoppgavene der alle lagde sine personlige forbedringsmål innen HMS

Det var i dag også utedag for funksjonærene på anlegget. Alle var ute og fant minst 5 gode eksempler på godt HMS-arbeid, og 5 HMS-avvik. Samtidig ble anledningen benyttet til å lære mer om ulike arbeider av fagarbeiderne.

God ryddighet i 6. etasje i nordre del i høyhuset

God sikring av arbeidene


DAGENS VERNERUNDE MED TEMA SIKRING MED REKKVERK PÅ TOPP GLID Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen

Arbeidene med dekker og vegger inne i høyhuset er i ferd med å nå topp glid i 8. etasje. Montasje av biaksiale hulldekker av typen Bubbledeck startet i dag, og det var da nødvendig å ha sikring rundt hele området.

Montasje av biaksiale hulldekker, Bubbledeck, i 8. etasje av høybygget

Dette ble gjort ved å montere rekkverk rundt området med dekkeelementer. Til rekkverk ble det brukt Burtonrør. Det ble gjennomført en Sikker Jobb Analyse for å utføre arbeidet.

Ved montasje av rekkverkene ble det brukt fallsele

Viktige momenter var å avsperre under for å unngå fare med fallende gjenstander. Det er viktig at alle hiv surres godt, såkalt snaring av last. Når det jobbes i området med montasje av rekkverk brukes det fallsele som festes i dekkeelementene.

Klart til montasje av Combisafe-grinder

Det monteres Combisafe-gjerder på burtonrørene, dvs. tette flettverksgjerder. Det er svært viktig at de under montasje kommuniserer godt. Alle som deltok i montasjen hadde på forhånd gjennomgått fallsikringskurs.

De gule Combisafe-grindene monteres på rekkverket av Burtonrør

Etter hvert som det legges ut videre dekkeelementer, monteres rekkverk fortløpende. I tillegg tas en ekstra sjekk av topp vegg for å sikre at det ikke ligger noe der som kan utgjøre fare.

Stemningsbilde over Bjørvika, med betongformann Rune Alvseike som tar en sjekk


GRILL-LUNSJ I SOL

Etter at HMS-uka var gjennomført og evaluering foretatt, var det tid for lunsj med grillmat fra Strøm Larsen. Og det ble en trivelig lunsj i sola. Her følger noen stemningsbilder.

Prosjektsekretær Marit K. T. Lie styrer med mange oppgaver for tilrettelegging på prosjektet, også arrangering av grill-lunsj 

Rundt 100 personer som legger ned mye arbeid med å bygge det nye Munchmuseet koste seg i sola

Vi fikk trivelig besøk av byggeledelsen ved f.v. Bjørn Heyerdahl Madsen, Bjarne Fossum og Anders Fjeld fra ÅF Advansia

Stig Storø fra Veidekke, Miroslava Gerasimovic fra Promostal og Lars Andersen fra Veidekke kom sent fra møte og fikk restene, men var like blide

 

VERNERUNDE FOR ANLEGGSLEDER OG VERNEOMBUD

Da vi har en del som arbeider skift på anlegget, var HMS-ukas aktiviteter lagt til mandag til torsdag. Imidlertid vil anleggsleder Børge Vold Iversen og verneombud Kjell Arne Austgulen gå en egen vernerunde fredag 2. juni.

 Anleggsleder Børge Vold Iversen og verneombud Kjell Arne Austgulen

 

B4 MUNCH BRYGGE

 B4 Munch Brygge sett fra 6. etasje på Munchmuseet

På naboprosjektet til Muchmuseet, der Veidekke og Kynningsrud har grunnarbeidene, har det vært god aktivitet under HMS-uka. Byggeplassen er ryddig og velorganisert.

 Munchmuseet sett fra B4 Munch Brygge

Driftsleder Jostein Bakka (t.v.) på Munch Brygge var også driftsleder for grunnarbeidene på Munchmuseet. Her står han sammen med anleggsleder Børge Vold Iversen på Munchmuseet og anleggslederassistent Cathrine Johnsen på Munch Brygge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *