HMS-UKA – DAG 3 – VERNEOMBUDETS DAG

HMS-UKA – DAG 3 – VERNEOMBUDETS DAG

EN VIKTIG RESSURS FOR ALLE PÅ PROSJEKTET

Tredje dag av HMS-uka starta med morgenmøte kl. 07.00. Kveldsskiftet hadde samme gjennomgang klokka 14.00. HMS-leder på prosjektet, Geir Erling Boman, førte oss gjennom denne timen som besto ordinært HMS-kvarter med tilbakemelding på gode arbeider og punkter til forbedring fra gårsdagens vernerunde. Deretter var hovedfokus på verneombudet og også de største farene på prosjektet.

HMS-leder Geir Boman i samtale med verneombud Kjell Arne Austgulen om verneombudets rolle, noe Kjell Arne kjenner godt etter 20 år med denne rollen

Byggherre Oslo kommune, representert ved byggeledelse ÅF Advansia deltar på mange av aktivitetene i HMS-uka. I dag var prosjektsjef Jard Bringedal tilstede og orienterte både om deres rolle og forventninger til HMS-arbeidet. Han understreket viktigheten av at alle tar ansvar, og berømmet samtidig innsatsen som gjøres, og viktigheten av å ha gode verneombud som brukes godt.

Prosjektsjef Jard Bringedal i ÅF Advansia understreket viktigheten av at alle tar sitt ansvar for HMS-arbeidet, samt gjennomgikk byggherrens rolle og ansvar.

I morgenmøtet var vi både innom verneombudets oppgaver og rolle, og diskuterte hvordan vi best kan bruke dem på prosjektet. Det var også gruppeoppgave med å identifisere de største risikoer på prosjektet per i dag.

Plakatene som oppfordrer til Si alltid ifra», «Vær tydelig og vennlig» og «Ta imot med takk» henger rundt på anlegget, her også i engelsk og polsk versjon 

Temaet verneombud ble også fulgt opp senere på dagen, da HMS-leder Geir Boman samlet alle verneombud på anlegget for felles gjennomgang og utvikling.

Stålkonstruksjonen som vi ramme inn adkomsten med rulletrapper er på vei opp. Stålet produserer og monteres av polske Promostal.

Som i går, hadde vi også i dag møte med en av våre underentreprenører, og i dag var det Promostal som produserer og monterer alt stålet på prosjektet.


DAGENS VERNERUNDE MED FOKUS PÅ STÅLARBEIDENE Driftsleder Stål Lars Andersen

Driftsleder Stål Lars Andersen i Veidekke (til venstre) sammen med en del fra Promostal som utfører stålarbeidene

F.v. Driftsleder Stål Lars Andersen fra Veidekke sammen med Paweł Rydzewski, prosjektleder Stanislovas Vencius og daglig leder Miroslava Gerasimovic i Promostal Norge

Både Veidekkes betongarbeidere og Promostals stålfolk samlet for diskusjon rundt prototype på underbygning for TRP-plater som skal støpes ut til dekker. Det er svært viktig med samarbeid mellom disse to fagene på prosjektet.


MUNCH BRYGGE

Ved siden av Munchmuseet har Veidekke og Kynningsrud grunnarbeidene på byggingen av nærings- og boligprosjektet Munch Brygge. Kynningsrud hadde i dag møte og befaring på prosjektet.

I dag var det støp av betongplate på naboprosjektet Munch Brygge, der Veidekke og Kynningsrud har grunnarbeidene for Stor-Oslo Eiendom

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *