HMS-UKA DAG 2 – EN GOD KOLLEGA ER VIKTIG!

 HMS-UKA DAG 2 – EN GOD KOLLEGA ER VIKTIG!

HMS GJENNOM INVOLVERENDE PLANLEGGING

 

MORGENMØTE MED FOKUS PÅ INVOLVERENDE PLANLEGGING OG KOLLEGER SOM VIKTIGE SIKKERHETSBARRIERER

HMS-ukas andre dag starta med det daglige morgenmøtet. I dag holdt i tre runder, kl. 06.00, kl. 07.00 og kl. 14.00, da det er skiftarbeid på enkelte av arbeidene på plassen. Hovedtema var fortsatt «Hvordan si ifra», men i dag med spesielt fokus på Involverende Planlegging og viktigheten av å være en god kollega.

 Undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl hadde i morgenmøtet fokus på Involverende Planlegging og det å være en god kollega (Foto: Helga Synnøve Kjos-Hanssen)

Inspirert av prosjektsjef Roar Tverå, gjennomgikk Bente Lillestøl bakgrunnen for, og opplegget for Involverende Planlegging. Et opplegg der planlegginga av prosjektets gjøremål involverer alle på prosjektet, med ulike planleggingshorisonter ved ulike roller. Og alle plannivåer inkluderer risikovurdering og HMS.

HMS-leder Geir Boman og bas Steinar Dorgli i samtale om hva det vil si å være en god kollega foran gjengen som starta på jobb kl. 07.00

Gruppearbeid med spørsmål «Hva legger du i en god kollega?»

Tavla ble fyllt av gode og viktige aspekter ved en god kollega, noe mange også opplever på prosjektet

 

ORDINÆR UKENTLIG VERNERUNDE

Hver tirsdag har prosjektet vernerunde, der hele byggeplassen gjennomgås spesielt med henblikk på sikkerhet og helse.

 Klar for vernerunde, f.v. Johan Hallin fra Cervix, Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Jan Einar Skindalen og Geir Boman fra Veidekke, og Tom-Arild Sørum og Anders Fjeld fra byggeledelse ÅF Advansia

 Fin sikring etter innheising av store stålbjelker

Cervix arbeider med montasje av rekkerverk, iført fallsele og med sperring foran inngangen

 

HMS I FOKUS MED CERVIX

Vi jobber også mye med å inkludere våre samarbeidspartnere, og det ble derfor i løpet av dagen også holdt egen gjennomgang av sikkerhetsspørsmål med underentreprenør for dekkereis, Cervix.


DAGENS VERNERUNDE MED FOKUS PÅ BETONG- OG STÅLARBEIDER I PODIUM Betongformann Remi Barylak Larsen

Også i dag var det en ekstra vernerunde med et spesielt tema. I dag var det betongformann Remi Barylak Larsen i Veidekke som planla og gjennomførte denne. Her er Remis oppsummering av det som ble gjort sammen med 5 mann fra Veidekke og 2 fra Veidekkes underentreprenør på stål, Promostal.

Deltakere på Remi B. Larsens vernerunde var f.v. Geir Boman fra Veidekke, Stanislovas Vencius fra Promostal, Marcin Maciejec og Sigmund Rodal fra Veidekke,  Andrezej Pruszynski fra Promostal og Geir Ølstad fra Veidekke.

Jeg lagde noen spørsmål som vi gikk i mellom på plassen, stilte spørsmål og svar:

Hvordan gjøre jobben sikkert?

  • Respektere sperringer!
  • Holde det ryddig!
  • God kommunikasjon!

Hva må til for å få best mulig fremdrift?

  • Promostal må få kjappe svar på spørsmål til Veidekke
  • Veidekke må ha utstyr og matrialer til rett tid

Når er det størst fare ifm. arbeidsoppgavene mellom Promostal og Veidekke?

  • Løfting av store/små bjelker og systemflak til forskaling
  • Jobbing i forskjellige høyder med lift eller stillas

Hvordan løser Veidekke/Promostal arbeidsoppgaver mellom seg på arbeidsplassen når begge parter har en stor jobb side ved side?

  • God kommunikasjon er viktig!
  • At det er god planlegging og eventuelt Sikker Jobb Analyse på jobbene

HMS-uka gjennomføres også på Veidekkes naboprosjekt B4 Munch Brygge hvor Stor-Oslo Eiendom er byggherre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *