VEIDEKKES HMS-UKE I GANG PÅ MUNCHMUSEET!

VEIDEKKES HMS-UKE ER I GANG PÅ MUNCHMUSEET!

BRY DEG – SI IFRA!

Følg oss hver dag gjennom HMS-uka.

I dag starta Veidekkes årlige HMS-uke, og alle over 7 000 ansatte, samt like mange samarbeidspartnere er i gang med et ekstra fokus på HMS. På Munchmuseet, hvor 70 av disse medarbeiderne holder på å bygge råbygget, skal vi hver dag gjennom hele uka ha et ekstra fokus og engasjement rundt arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hovedtema i år er hvordan vi i fellesskap skal unngå de alvorligste ulykkene.

Våre mål er skadefritt Veidekke og flere gode arbeidsår for alle.

I dag møttes alle på prosjektet kl. 7.00 og hadde en times samling rundt temaet «Hvordan si ifra». I tillegg hadde vi en ekstra vernerunde som du kan lese mer om nedenfor.

Målet for HMS-uka og dagens tema

Anleggsleder Børge Vold Iversen åpner HMS-uka

I dag var temaet for morgenmøtet «Hvordan si ifra», og hvordan vi i fellesskap skal unngå de alvorligste ulykkene. Anleggsleder Børge Vold Iversen åpnet HMS-uka med å orientere om Veidekkes viktigste prioritet innen HMS, målet om null alvorlige skader. Skal vi greie dette, er vi avhengige av at vi alle sier ifra når vi oppdager situasjoner som kan medføre skade. Børge fortalte at det er dette vi skal fokusere på denne uka. Målet for HMS-uka 2017 er å

  • hvordan vi sier ifra
  • hvordan vi responderer når andre sier ifra til oss
  • trene på hvordan vi responderer når andre sier fra til oss

Etter åpningsfilmen «Bry deg – si ifra» diskuterte alle som arbeider på prosjektet viktige spørsmål knyttet til temaet.

Diskusjon rundt tema fra åpningsfilmen «Bry deg – si ifra»

 

BESØK AV KONSERNSJEF, REGIONSLEDER OG HMS-SJEF

Vi på Munchmuseet var noen av de heldige som fikk besøk på første dag. Etter orientering om prosjektet og befaring av anlegget, var det klart for allmøte for alle på prosjektet.

Klar for befaring av råbygget på Munchmuseet; f.v. HMS-leder Geir Boman, Regionsleder Anlegg Øivind Larsen, Konsernsjef Arne Giske, Anleggsleder Børge Vold Iversen og HMS-sjef Odd Inge Aaheim

Befaring av det såkalte podium hvor det bygges trappehus i betong og monteres stål

I del 2, den nordre del av høybygget, pågår betongarbeider med dekker og vegger

Befaring av del 1, søndre del i høybygget, f.v. undertegnede prosjektleder Bente Lillestøl, HMS-sjef Odd Inge Aaheim, HMS-leder Geir Boman, regionsleder Øivind Larsen og konsernsjef Arne Giske (Foto: Børge Vold Iversen)

Konsernsjef Arne Giske åpnet allmøtet, og snakket om det viktige arbeidet med HMS for å oppnå null alvorlige skader. Da må alle bidra, si ifra og være gode kollegaer som er sikkerhetsbarrierer for hverandre.

Fullt hus under allmøtet, der Arne Giske understreket viktigheten av at vi som kollegaer er viktige sikkerhetsbarrierer for hverandre.

Regionsleder Anlegg Øivind Larsen var tydelig på at for at vi skal forbedre oss, må vi utfordre oss selv, vi må utenfor komfortsonen både på å være tydelige og vennlige og si ifra, og ta imot med takk, for at våre kollegaer bryr seg. Slik vil vi lykkes med å få til god sikkerhetstilstand.


DAGENS VERNERUNDE MED  TEMA SJEKK AV SIKKERHET MED BETONGARBEIDER INNE I BYGGET Betongformann Rune Alvseike

Hver dag denne uka har vi en ekstra vernerunde med utvalgt område og tema. I dag var det betongformann Rune Alvseike fra Veidekke som sto for opplegget. Han hadde med seg fagarbeider Fridtjof Daatland og lærling Kim E. S. Eriksen fra Veidekke, samt Patric Kvalvåg fra Cervix, De fulgte opp arbeider i Del 1, dvs. syddelen av det høye bygget, der vi arbeider med dekker og vegger, og nå holder på med 6. og 7. etasje. Følgende ble gjennomgått:

  • Gjennomgang med ny kranfører i kran 3 som ikke har vært her før. Ikke kjent med forskjellige nummer og plasser, så vi må ha tålmod og la han bli husvarm!
  • Sjekk av dekkereis som Cervix setter opp. Det blir brukt både seler og verneutstyr! Bra!
  •  Cervix må ha fokus på å sette opp adkomst med trappetårn for adkomst opp på Bubbledeck som kommer på onsdag.
  •  To nye mann fra Romerike Armering står i lift og meisler frem lentonkoblinger etter glid. Bruker hørselvern og anna verneutstyr!
  •  Ryddighet kjempebra!

Prosjekt Nytt Munchmuseum M003 Råbygg

Prosjekt M003 Råbygg på Munchmuseet er et prosjekt med mye aktivitet på et relativt lite område; tomta er omgitt av vann på tre sider, og det er mye arbeid i høyden. Det er derfor stor fokus på et ryddig og velorganisert riggområde og risikovurderinger. Det er rundt 50 fagarbeidere og 20 funksjonærer på prosjektet. Det er et godt samarbeid om HMS med byggherre Oslo kommune, og byggeledelse ÅF Advansia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *