Stødig og sikkert med kunnskap og kikkert!

Stødig og sikkert med kunnskap og kikkert!

Står huset på riktig sted? Hvor skal pelen bores? Hvor skal utsparinga settes i gliden? Og hvor kommer innerveggen i 3. etasje? Dette er spørsmål som daglig besvares av våre tre stikningsingeniører, der de utgjør en svært viktig jobb med å markere hvor konstruksjoner skal bygges, og sjekker at toleranser overholdes under og etter utførelse.

For å finne ut hvordan dette gjøres, har vi snakka med Andreas, Nicklas og Morten om “En stikningsingeniørs hverdag på det nye Munchmuseet”.

Ingen dager er like, det kan både stikningsleder Andreas Mendyk, og stikningsingeniørene Nicklas Simensen og Morten Gammelby konstatere. Som stikningsingeniør på det nye Munchmuseet opplever man stadig nye og spennende utfordringer. Både faglige og praktiske.

Både stikningsleder Andreas Mendyk og stikningsingeniør Nicklas Simensen har vært med på prosjektet fra start, og vært viktige bidragsytere til en god kvalitet på utførte arbeider 

Stikningsingeniør Morten Gammelby startet på prosjektet på slutten av grunnarbeidene, og følger sikkert opp arbeidene videre i råbygget

Viktig med godt samarbeid med drifta

De tre forteller at deres arbeidshverdag hovedsakelig følger driften ute på byggeplassen, og fortsetter “På bakgrunn av pågående og planlagte aktiviteter foretas det innmålinger og konstrueres nødvendige data som lastes inn i kikkerten vi benytter ute. På denne måten blir de konstruksjonene man ser inne på tegninger og 3D-modeller satt til live ute på plassen”. Dette fordrer at stikkerne må jobbe tett med både funksjonærer som planlegger mye av arbeidet og fagarbeiderne som utfører arbeidet ute på anlegget. Dette for at de sammen sikrer at det endelige produktet tilfredsstiller de krav vi har til kvalitet.

Her arbeider Andreas Mendyk sammen med Herulf Utti og Gamal Osman

Fastmerker og utstikking

Så hvordan gjøres dette i praksis? De tre kan fortelle at ute på anlegget er det etablert et nettverk av punkter med kjente koordinater, også kjent som Fastmerker, og forklarer videre “Ved å måle til disse får vi bestemt posisjonen til kikkerten, slik at vi videre kan plassere, «stikke ut», det som er nødvendig for fagarbeiderne”.

I den mest intense perioden høsten 2016, med arbeider med bunnplater og klargjøring for glid, arbeidet også Zdenek fra Exact på prosjektet, her sammen med Nicklas Simensen

Morten Gammelby under arbeidene med bunnplate og vegger

Andreas Mendyk måler inn arbeider på Kai Vest 

Disse tre stikkerne har fulgt Veidekkes arbeider med Munchmuseet helt siden grunnarbeidene, og det har vært allsidige oppgaver. Det som skal settes ut kan være alt fra senterpunktet til en stålpel, plasseringen av en boltegruppe til hjørnepunkter og støpehøyde på en vegg.

Noe av det første arbeidet som ble startet på grunnarbeidene høsten 2015 var boring av peler. Dette var en nitidig jobb, der våre stikningsingeniører sto og målte og rettledet under store deler av nedboringa på mange av pelene, i lange perioder og all slags vær. Her er det Ole Alexander Vanebo, som var stikningsleder på anlegget i starten, som følger opp en pel boret av Hallingdal Bergboring.

Glidestøp og stikning

Også under gliden som ble gjennomført i løpet av 33 døgn i november og desember 2016, hadde stikkerne en svært viktig rolle. Når lister og tegninger med alt av armering, innstøpingsgods og utsparinger var ferdige, var det stikkernes oppgave å merke av nøyaktig hvor dette skulle plasseres, og kontrollere etter montasje.

Før gliden startet, var stikningsgjengen og noen av oss andre på befaring på glid i Porsgrunn. F.v. er Morten Gammelby, Nicklas Simensen, Ole Alexander Vanebo, Jan Einar Skindalen, Naim Khattak, Andreas Mendyk og Anders Bodeng.

Nicklas Simensen i ferd med å merke ut for installasjoner i gliden

Under hele glideperioden hadde Veidekke to stikkere på jobb, som sammen med Interforms stikkere fulgte opp millimeter for millimeter

Nytt måleutstyr

“På det nye Munchmuseet har vi tatt i bruk noe av det nyeste måleutstyret som finnes på markedet. Et praktbygg stående på 311 peler og dimensjonert for å stå i 200 år krever høy nøyaktighet,” forteller de tre.

Nå er stålarbeidene på Munchmuseet i gang, og her følger Andreas Mendyk og Morten Gammelby opp at søylene kommer på riktig sted

For innmåling erdet også brukt skanning, som nøyaktig viser posisjonen til alle punkter på konstruksjonen som måles inn. Dette er blant annet brukt på spunten og glidekonstruksjonen.

Kikkerten som benyttes når de stikker ut eller måler inn. Foto: Stikningsingeniørene.

Her ser du et av fastmerkene som benyttes på anlegget. I tillegg befinner det seg flere på bygningene rundt i Bjørvika. Foto: Stikningsingeniørene.

Andreas Mendyk med målebok og prisme ved utsetting for vegger

Bilde over og under: Her, markert med oransje, ser du hjørnene på veggen stukket ut. Dette gjør at jernbinderne enkelt kan plassere jernene sine slik at de passer med veggen som kommer oppe det ferdigstøpte dekket. Foto: Stikningsingeniørene.

“Vår jobb er bygget på, og avhengig av, god kommunikasjon og planlegging. Et godt samarbeid mellom de forskjellige fagene på byggeplassen er en forutsetning som gjør at vi klarer å levere et godt resultat. Vi er utrolig fornøyde med resultatet slik det fremstår per dags dato og ser fram til flere utfordringer”, avslutter våre tre stødige stikningsingeniører. Og vi kan skrive under på at her er det nøyaktighet og presisjon som til enhver tid er i høysetet, og som sammen med gode kunnskaper og stor innsats har vært med å sikre kvaliteten på bygget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *