GLIDEN GODT I GANG!

GLIDEN GODT I GANG!

Oppskriften på en god glid

  • planlegging type solid
  • på HMS er vi rigid
  • utførelse med stor flid
  • og mange mange flinke individ

Etter måneder med planlegging og fire ukers intenst arbeid med montasje av glideformer og nedre armering av betongveggene for det nye Munchmuseet, var det onsdag 16. november klart for start av den døgnkontinuerlige glidestøpen!

img_3316Gliden hadde onsdag 23.11.16 nådd godt og vel 12 meter

img_3317

img_1471-rune-saetraOmrisset av gliden, samt armering og utsparinger som skal støpes inn sett fra en av tårnkranene. Foto: Kranfører Rune Sætra i Veidekke.

img_1558Nattstemning på gliden

PLANLEGGING OG MONTASJE

Planlegging

Når gliden først er i gang, pågår denne uavbrutt inntil planlagt høyde er nådd. Det vil si at alt av tegninger, materialer og innstøpingsgods må være på plass før start. Da gliden starta i november, hadde både entreprenør Veidekke, glideleverandør Interform, byggherre Oslo kommune med byggeledelse ÅF Advansia og byggteknisk rådgiver Multiconsult arbeidet siden juni med å planlegge og tilrettelegge for den komplekse gliden.

Dette er en av de mer komplekse glider på land, og her er noe av det som skal støpes inn; 3 300 m3 betong som tilsvarer 550 lass fra NorBetong, dette pumpes til forma av T.O. Bull og omslutter 650 tonn armering fraktet fra Smith Stål til anlegget på lekter. I tillegg er det utallige utsparinger prefabrikert av Interform, over 21 000 skrujernskoblinger fra HRC, skjøtejernskassetter fra Haucon, og stålplater for senere stålkonstruksjoner fra Pretec, samt en mengde elektroinstallasjoner. Alt inn til riktig tid og på riktig sted. Det krever god planlegging, nøyaktig produksjon og leveranse fra alle aktører!

fullsizerender-oyvind-borstadDagen før glidestart var det gjennomgang før oppstart. En blid gjeng fra entreprenør og byggherre er klar for start, f.v. Eivind Heimdal fra Veidekke, Tom-Arild Sørum fra byggeledelse ÅF, Tormod Skofterud Veidekke, Svein Vika  ÅF, Svein Perlestenbakken og Stig Terje Johnsen fra Interform, Nils Smeland Multiconsult, Trond Skalle, Tone, Karianne Tvedt og Geir Stensland ÅF, Bente Lillestøl Veidekke, Bjørn Madsen ÅF og Jan Einar Skindalen Veidekke. Foto: Øyvind Børstad.

Montasje av glideformer og rigging

Midt i oktober startet arbeidene med å montere glideformer og nedre armering av betongveggene for det nye Munchmuseet. Her er noen glimt fra arbeidet som ble utført av glideleverandør Interform.

img_2836Oppkanter for glideform er forskalt, og første armerte vegg er på plass

img_2907Driftsleder Betong hos Veidekke, Jan Einar Skindalen, ser på den første veggen som ble armert

img_3044Kraftig armering i den nedre delen av byggets yttervegger

img_3028Glideformene monteres på plass

img_2970Veidekkes Tormod Skofterud planlegger sammen med Interforms Frank Tallaksrud

img_3102Glideåk, vannwater og bruk for betongrørgata monteres (over og under)img_3152

img_3147Klargjøring av riggområdet i solnedgang. Gangtunneler heises på plass.

img_3182Siste klargjøringer av glideform dagen før start

img_3192Byggherren ved Svein Vika og Trond Skalle, nr. 2 og 3 f.v. på forma sammen med Interforms Reidar Stedjan før start

FØRSTE BETONG I FORMA 16.11.16

Etter oppstartskurs for alle på gliden, der Veidekkes prosjektleder Bente Lillestøl og Interforms prosjektleder Svein Perlestenbakken og anleggsleder Stig Terje Johansen orientering om prosjektet med gliden, samt holdt HMS-kurs, var om lag 50 personer på første skift svært klar for å komme i gang.

img_1575Nytt skift på oppstartskurs

img_1456-eivind-heimdalOnsdag 16.11.16 klokka 18 ble første betong mottatt, målt og funnet riktig god for å starte fyllinga av glideforma. Foto: Eivind Heimdal.

img_3209Første skift er i gang med betongarbeidene. Her fylling av vegger i senterkjernen med kran og tobb

img_3338Interform har mange dyktige med lang erfaring med glid, her er f.v. skiftleder Reidar Stedjan, anleggsleder Stig Terje Johnsen og Hans Nordgaard Tveit

img_3207Veidekkes f.v. Alf Egil Mathisen, Patrik Caldersparr, Ismet Skoko, Fritz Beuchel og Kurt Helge Natvik er klar for glid

MANGE AKTIVITETER

På en glide er mange aktiviteter som skal utføres, og det er viktig at alle finner sin plass, og utfører oppgavene til rett tid for å få med alle elementer. Her er noen bilder fra en del av det som gjøres på glideforma.

Betongarbeider

Betongarbeidene på glideforma består i hovedsak i å støpe ut og vibrere betongen. For å forsyne glideforma med betong brukes både pumpe og kran og tobb. Fra tobben fylles betongen rett i forma. Pumpa pumper betongen inn i et rørgatesystem som fører til betonglommer i hjørnene av gliden. Derfra fraktes betongen til forma med trillebår.

img_33023 000 m3 betong leveres fra NorBetong på Sjursøya til pumpa fra T.O. Bull med en frekvens på 1-2 biler i timen.

img_3246Pumpe, tobb og betonglomme for betongtransport

 

img_3348Pumpa forsyner betonglommene oppe på gliden via et system av rørgater som er konstruert av Interforms Malvin Molvik (under). Fra betonglommene fraktes betongen til forma med trillebår (over).img_3283

img_1497Etter at betongen er helt i forma, vibreres den sammen med forrige lag

img_1494Tomasz Klimas og Fritz Beuchel fra Veidekke er med på betongarbeidene

img_3363Geir Ølstad arbeider med betong på glideforma og Rune Alsveike er skiftleder, begge Veidekke

img_3367Veidekkes Willliam Pesâmaa er klar for nattskift med betongarbeid

img_3271 Veidekkes V-teknikk har fulgt opp betongen. Her er Eivind Heimdal og Andreas Sjaastad klar for betongprøving.

Armering

Før gliden er ferdig skal 650 tonn armering heises opp, plasseres og bindes. Dette er et krevende arbeid, som fordrer presisjon og nøye oppfølging av tegninger. I tillegg skal en mengde skjøtejern plasseres i etasjeskillene der dekkene kommer.

img_3217Interforms Hallgeir Mjelde studerer tegninger, mens jernbindere monterer armering og skrujernskoblinger (over og under)img_3297

img_3294En hel lekter full av armering og skrujernskoblinger som skal inn i den 59 meter høyde gliden. Det er egne bakkemenn som har oversikt over og håndterer alt som skal inn i gliden.

img_1492Byggherrens Otto Håra og Interforms Hallgeir Mjelde ser på armeringa

img_3335Skiftleder for Veidekke, Jesper Simonsson, sammen med byggeleder Bjørn Madsen og controller Sigurd Olsson fra ÅF.

img_3375 I 4 etasje skal det monteres en hel mengde med 32 mm skrujernskoblinger. Otto Håra fra ÅF til venstre sjekker utførelse og tegninger sammen med Gunder Vågø fra Interform til høyre.

img_3373Det er strenge krav til toleransene på skrujernskoblingene, og de monteres på flattstål for å øke stabiliteten.

img_3372Byggherren ved Otto Håra og Jard Bringedal fra ÅF sjekker armeringa

Forskaling og utsparinger

img_3252Veidekkes Fritz Beuchel og Fridtjof Daatland tilpasser utsparinger for vinduer

img_3334

Et anselig antall utsparinger er prefabrikkert av Interform. I bakgrunnen ligger skjøtejernskassetter og innstøpingsgods som skal inn i betongveggene.

img_3343

Veidekkes Kim Eriksen, Grzegorz Spalony, Glenn-Erik Persson og Alexander Larsen foran en av de større utsparingene 

Elektroinstallasjoner

img_3301 Skiftleder for Veidekke, Kevin Lärke, i midten, gjennomgår elektroinstallasjonen med elektroleverandør Arkell

img_3347Montasje av elektorinstallasjoner

Glidekjøring

En helt essensiell oppgave på gliden er glidekjøringa. Hele glideforma beveger seg oppover på jekkestål som er montert inne i glideåkene. Hele systemet styres med hydrauliske jekker, og farten avpasses etter betongens herdefront. Det er også viktig å hele tiden ha oversikt over forma, slik at hele forma beveger seg oppover i samme hastighet.

img_3187Et glimt inn bua med “det aller helligste” ifølge glidekjører Frank Tallaksrud i Interform. Herfra styre hele glideforma.

img_3266Dagen etter start kunne en skimte den første betongen komme ut under glideforma

img_3331Glidekjører for Interform, Jon Sigvald Tjelmeland, ved jekken med jekkestålet og vannwateren som brukes for å kontrollere at alle jekker har samme høyde.

Stikning

Med en så komplisert glid med mye armering, innstøpingsgods og utsparinger, må disse settes inn nøyaktig der de skal være, så stikkeroppgaven er en viktig forutsetning for god kvalitet på arbeidet. Både Interform og Veidekke har stikkere på hvert skift som følger opp alle glidelistene og tegningene.

img_1490 Veidekkes Nicklas Simensen merker på armeringa hvor innstøpingsgodset skal plasseres

img_1578Stikningsleder for Interform Gert Flach i arbeid

Arbeider på hengestillas under forma

Under selve glideforma er det montert en hengestillas. Fra denne utføres arbeider på den ferdige betongen. Hovedarbeidet er å pigge fram skrujernskoblinger og skjøtejernskassetter som skal brukes i etableringen av dekkene etter gliden. Stålplater og elektrokomponenter må også frilegges. Fra hengestillasen flikkes også evt. sår i betongen.

img_3285Hengestillas under glideforma

img_3383Anders Flisram og Jan Roald Bjerkås Knudsen fra Veidekke studerer tegninger for å vite hvor de skal pigge fram innstøpingsgodset

img_3291Skjøtejern pigges fram under forma

Kontinuerlig HMS-arbeid og ryddighet

Det er mange personer som jobber sammen på glideforma, og den beveger seg oppover i høyden. At alle arbeider sikkert og godt sammen er da viktig. En forutsetning for å ha et godt og sikkert arbeidsmiljø er også å til enhver tid ha det ryddig og framkommelig på forma. Dette legges det stor vekt på.

img_3339Det er viktig å ha orden og ryddighet  på forma, her rengjøres plattformen (over og under)img_3325

img_3355

Prosjektleder i ÅF Øyvind Bjørstad, kvalitet- og HMS-sjef Geir Boman i Veidekke og HMS-leder i ÅF Geir Stensland hjelper til med å passe på at alt er i orden på glideforma

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *