En Trainees inntrykk av HMS uka 2016

“SIDEN JEG STARTET I VEIDEKKE KAN JEG IKKE HUSKE Å HA HØRT PÅ ET ENESTE FOREDRAG AV LEDERNE PÅ TRAINEE-SAMLINGER, PÅ PROSJEKT ELLER PÅ KURS UTEN AT HMS IKKE HAR VÆRT NEVNT”

Da var Veidekkes HMS uke 2016 på prosjekt Nytt Munchmuseum overstått. Det har vært 4 innholdsrike dager med høyt fokus på HMS. Dette er den første HMS uken jeg har vært med på, og det er artig å se så mye engasjement rundt HMS i Veidekke. I løpet av de siste dagene har ledelsen i Veidekke, byggherren og leverandører deltatt og bidratt til økt fokus på HMS.

bilde1
Regionsdirektør Nils Hæstad forteller om viktigheten av HMS og et skadefritt Veidekke.

I de to sommerjobbene jeg tidligere har hatt i bygg- og anleggsbransjen har HMS naturligvis vært en sentral del av jobben. Det var stort fokus på riktig bruk av vernetøy, at ingen skulle skade seg etc. Det som er minst like viktig, er forutsetningene for en sikker og effektiv drift. Da må man vite noe om hva som skjer rundt deg. Risiko er sannsynlighet x konsekvens, og nøkkelen er å etablere barrierer som reduserer sannsynligheten og/eller konsekvensen for at en ulykke skal inntreffe. Hvis man systematisk og aktivt jobber med risikovurderingen på et prosjekt vil det sannsynligvis gi mindre risiko for skader, og tryggere arbeidsoperasjoner. Det er nettopp dette det jobbes med i Veidekke, og siden prosjektstart har jeg vært med på flere møter innad i prosjektet og med byggherren for å redusere risiko. Siden jeg startet i Veidekke kan jeg ikke huske å ha hørt på et eneste foredrag av lederne på trainee-samlinger, på prosjekt eller på kurs uten at HMS ikke har vært nevnt. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at HMS var et grunnleggende element i Veidekkes prosjekter, og at det jobbes på alle fronter for at alle skal komme seg trygt hjem.

Siden mandag i forrige uke har vi på prosjektet startet dagen med utvidet morgen møte hvor vi har gått igjennom ulike temaer knyttet til HMS. Vi har lært av tidligere hendelser, jobbet en del med måten man sier ifra på når man observerer et avvik, og vi har diskutert rundt sentrale forutsetninger som Veidekke har som krav i sine prosjekter hva gjelder ryddighet, sikkerhets tilstand og rigg forhold. Involverende planlegging som er Veidekkes arbeidsmetode går ut på skape en arbeidsflyt gjennom sunne aktiviteter. En aktivitet er sunn når den kan utføres uhindret – det vil si effektivt, med riktig kvalitet og på en måte som ivaretar helse og sikkerhet.

bilde2
En engasjert prosjektleder som forteller om krav til ryddighet og sikkerhetstilstand.

I HMS uka har vi hatt utvidet morgenmøter. Morgenmøtene er siste utsjekk før arbeidsdagen starter. I møtene er det krav om at man går igjennom risikoer knyttet til alvorlige skader og dødsfall. Når jeg deltar på morgenmøtene kvikner jeg til fordi jeg får nyttig informasjon om dagens kommende aktiviteter, og risiko knyttet til arbeidsoperasjonene som skal utføres. Etter morgenmøtene hadde vi en ekstra vernerunde senere på dagen hvor hver av de 4 driftslederne tok for seg risiko/HMS knyttet til deres fag. Jeg synes det var nyttig å få være med på vernerundene til de andre driftslederne som holder på med boring, peling og graving/fylling. Man lærer om andre fag, samtidig som at man lærer om risikoene knyttet til de respektive fagene. Det var bra det var satt av tid slik at man fikk stilt spørsmål på ting man lurte på. Det var mye jeg ikke engang tenkte over som jeg ble gjort oppmerksom på etter å ha deltatt på de andre vernerundene.

bilde3
Fra vernerunden hvor vi går igjennom risiko knyttet til arbeid nær vann og tunge løft av betongelementer.

Vanligvis har vi vernerunde en gang i uken som flere deltar på. Denne uken fikk vi besøk av Kynningsrud og Nordic Crane. For meg er vernerunden en fin måte å få en oppdatering på HMS’en, men også på de andre fagene.

bilde4
Vi var mannsterke på vernerunden og fikk besøk av Kynningsrud og Nordic Crane.

SYLVE står for Systematisk Læring i Veidekke Entreprenør, og på onsdag 1. Juni gikk anleggsleder Børge Iversen gjennom hvordan vi kunne installere den nye SIMPLI appen på telefonen. Det gikk ikke helt smertefritt hos alle helt i starten når appen skulle installeres, men med litt hjelp fikk mange installert den etter hvert … 🙂

bilde5
Anleggsleder Børge Iversen introdusere SIMPLI appen til prosjektet

På bordet jeg satt på fikk vi testet appen, og vi fikk sendt avgårde noen testavvik . Det var god stemning, og selv om de de fleste har vært ansatt lenger enn meg i bygg- og anleggsbransjen, var det morsomt å være den som lærte bort det å installere og bruke appen.

bilde7
God stemning fra morgenmøte, og testing av den nye appen.

Er det noe jeg tror vi alle på prosjektet sitter igjen med etter HMS uka så er det det å bry seg, og si ifra. På sluttgjennomgagen av HMS uka hadde flere av oss inkludert meg selv på prosjektet et inntrykk av at terskelen for å si ifra hadde gått ned, og at du gjør kollegaen din en tjeneste ved å si ifra. Det er ikke alltid hva du sier, men måten du sier det på som er det viktigste! Etter mange gode forslag kom vi frem til at en fin måte å si ifra på var å for eks. spørre: «Syntes du det du gjør nå er trygt». Selv om de fleste på prosjektet kjenner hverandre er det hyggelig og bli bedre kjent med de man ikke har snakket med så mye tidligere. Det er interessant å høre på historier fra de som har holdt på lenge. For meg som er ny var jeg i starten  usikker på hvordan jeg skulle tre frem når jeg så et avvik, jeg pleide alltid å tenke “De har jobbet i bransjen så lenge….”, jeg synes HMS uken var nyttig fordi det gir en felles oppfatning om hva som er “greit” og ikke.

Vi fikk også noen nye «HMS kopper» som skapte noen små diskusjoner rundt lunsjbordet 🙂

bilde6

Ett bilde som ble vist på slutten av presentasjonen til alle lederne våres i Veidekke var at ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert. Når lederne sier at man har fullmakt til å stoppe en anleggsplass/arbeidsoperasjon når man ser et stort HMS avvik får man inntrykk av de virkelig bryr seg om HMS’en.

bilde8

Det viktige nå er at vi sammen bidrar til å løfte HMS’en både på prosjektet og i Veidekke, selv etter at denne HMS uken er ferdig. Jeg synes det jobbes bra med HMS på dette prosjektet. Anleggsledelsen er opptatt av HMS, og det er moro å være med og bidra til en tryggere arbeidsplass 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *