HMS-uka dag 3 – Tema ekstrem ryddighet, sikkerhetstilstand og riggforhold

RYDDIGHET EN FORUTSETNING FOR SIKKER OG EFFEKTIV DRIFT

På HMS-ukas tredje dag har vi arbeidet med et tema vi allerede har hatt godt bekjentskap til her på Munchmuseet. Med vann på tre kanter av byggetomta, mange maskiner i form av borerigger, kraner, hjullastere, gravemaskiner og annet utstyr, er dette en utfordring vi arbeider med hver dag.

IMG_7564

Veidekke valgte for noen år tilbake å innføre begrepet Ekstrem ryddighet. Prosjektleder Bente Lillestøl innledet til gruppearbeidet sammen med verneombud Tommy Grundvik med å gjennomgå bakgrunnen for Veidekkes krav om blant annet ekstrem ryddighet, som var Neste generasjon HMS-arbeid med tydelige mål om Skadefritt Veidekke og Flere gode arbeidsår for alle, risikovurderinger og kompetansekrav til alle på byggeplassene.

7 forutsetningerSammen med verneombud Tommy Grundvik gjennomgikk Lillestøl gruppeoppgaven, der 7 bilder fra ulike byggeplasser skulle vurderes ift. ryddighet og sikkerhetstilstand. Det ble diskutert godt rundt bordene, som ga gode vurderinger og nyttige innspill fra gruppene. Deretter ble tiltak som er igangsatt på byggeplassen gjennomgått med status og videre arbeid; ryddig riggplass med tydelige gangsoner og arbeidssoner, egen riggmann og faste anhukere.

___________________________________________________________________________

DAGENS VERNERUNDE MED TEMA GANGVEIER OG ADKOMSTER Driftsleder pel/spunt Kenneth Fredriksson

Vernerunde med betong basar och basar før fundamentering.

Diskuterade igenom gångvägar och adkomst till respektive arbetsområde. Det fungerar tillfredställande per i dag. Beslutade att spärra av bakom beltekran før all gång trafik, och leda gång trafiken runt tornkran och in mellan sjön och tornkran.

IMG_0996

Sperring bak beltekran

IMG_0993

Området ryddes for gangvei

Kom överens om att hålla båtar och flåter ryddiga, och lyfta utstyr på land når vi er klara för dagen. Vi fyller ut med stenmassor i sjön och etablerar en ny plats för båtar, med en liten flytbrygga framför tornkran, och en trapp upp på land.

___________________________________________________________________________

Byggherren deltar aktivt i vårt HMS-arbeid på prosjektet, noe som er med på å bringe oss framover. Byggeledelsen var tilstede på morgenmøtet, i dag med prosjektsjef Jard Bringedal og byggeleder Bjørn Heyerdahl Madsen. Bringedal understreket det viktige arbeidet med god planlegging og koordinering av de ulike aktiviteter på anlegget.

IMG_7567

I dag hadde vi besøk fra regionledelsen i Region Anlegg, samt to av våre hovedtillitsvalgte. Regionleder Nils Hæstad understreket viktigheten av å bruke plansystemet vårt, og risikovurdere i alle faser, helt til en siste sjekk før man starter med arbeidet.

IMG_7574

Regionsdirektør Nils Hæstad poengterte at HMS er så viktig fordi det først og fremst handler om verdier og respekten for individet. Ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert.

HMS-leder Odd Inge Aaheim var tydelig på at vi må håndtere både å jobbe med sikkerhet, men også ha med helseaspektet, og viktigheten av et godt arbeidsmiljø.

IMG_7566 Her er HMS-sjef Odd Inge Aaheim til venstre under gruppearbeidet med vurdering av ryddighet på ulike bilder.

Etter fellesmøtet på morgenen, deltok regionledelsen på de ulike morgenmøter hvor dagens arbeid ble gjennomgått. Deretter gjennomgikk de prosjektets spesifikke HMS-kurs “Modul 2”, anført av HMS-leder Geir Boman. Dette er et kurs som omhandler byggeplassen og alle krav og forhold her, og som alle som skal arbeid på byggeplassen må ta før start.

IMG_7589

Besøk av regionsledelsen i Anlegg, f.v. Regionsdirektør Nils Hæstad, HMS-leder Geir Boman, konserntillitsvalgt Odd Olsen, Strategisjef Per Haugen, HMS-sjef Odd Inge Aaheim, hovedtillitsvalgt for Entreprenør Inge Ramsdal, anleggsleder Børge Vold Iversen og avdelingsleder Hans Christian Andersen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *