HMS-uka dag 2 – Lær av hendelser

LÆRING AV GODE EKSEMPLER OG HENDELSER

På HMS-ukas andre dag, hadde vi morgenmøte med gjennomgang av gode eksempler og hendelser for å lære av disse, og samtidig øke forståelsen av å si fra.

Dagens verter for morgenmøtet, HMS-leder Geir Boman (til høyre) og verneombud Tommy Grundvik, hadde forberedt en del eksempler fra prosjektet, der gruppene skulle kommentere hva som var bra, og hva som skulle vært gjort bedre.

IMG_7519

Dette skapte gode diskusjoner  rundt bordene, og mange gode innspill til vurdering og læring som hver enkelt tar med seg i videre arbeid.

IMG_7507

IMG_7517

___________________________________________________________________________

DAGENS EKSTRA VERNERUNDE MED TEMA JOBBE TETT PÅ HVERANDRE av Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen

Temaet var hvordan jobbe veldig tett på andre aktører når det rammes stålrør som er 711 med mer med kran og fallodd, og kranen kommer nær der det forskales og støpes på kaia som bygges på anleggets vestside, Kai Vest.

20160531_124738

De som var med på dagens ekstra vernerunde

Det er viktig å ha en ryddig arbeidsplass når det er trangt om plassen, og utstyr som ikke er i bruk må derfor kjøres vekk på lager. Dette ble gjennomgått på vernerunden.

20160531_125741

Her er det tatt bilde av ting som må flyttes for å etablere ny gangvei

Det blir også laget ny gangvei til Kai Vest for å slippe å gå forbi kranen.

___________________________________________________________________________

Ordinær vernerunde også gjennomført i HMS-uka

All oppførelse av bygg og anlegg er prosjekter hvor det er mange ulike aktiviteter som utføres på samme område og til samme tid. Det er ofte store maskiner, kraner, mye utstyr og mange mennesker. Slike aktiviteter vil da være forbundet med risiko. Hver eneste dag arbeider med er å redusere denne risikoen så mye som mulig.

Vi arbeider med å redusere risiko i

  • prosjekteringsfasen; ved å konstruere bygget så “byggbart” som mulig
  • planleggingsfasen; ved å planlegge de ulike aktiviteter isolert sett, men ikke minst i forhold til hverandre, slik at de kan utføres på en sikkert og effektiv måte
  • utførelsesfasen; der vi gjennomgår aktivitetene sammen før de starter, og hver enkelt person har sin spesielle aktivitet som skal utføres og tilpasses de andre

Vi har blant annet morgenmøter hver dag for å planlegge dagen og gode tiltak for å jobbe sikkert, ukentlige HMS-kvarter, sikker jobb analyser og ukentlige vernerunder der vi gjennomgår hele anlegget med spesielt blikk på sikkerhet, miljø og helse.

Og i dag var dagen for vår ukentlige vernerunde, og ettersom vi var heldige og hadde en del besøk, ble det ekstra mange som deltok.

IMG_7520

IMG_7526

HMS-leder Geir Boman orienterer før vernerunden. Til venstre driftsleder Jan Einar Skindalen og til høyre anleggsleder Børge Vold Iversen. I tillegg hadde vi besøk fra Kynningsrud Fundamentering.

IMG_7529Da vi har sjø på tre sider av anlegget, inngår båtbruk som en dagligdags del av jobben. Her er det hovedverneombud Oddgeir Mølslett som fører båten på vernerunde sammen med Driftsleder Grunn Jostein Bakka

I HMS-uka er vi også glade for å få besøk av både kolleger fra Veidekke og våre samarbeidspartnere.

IMG_7537

Mange fra Kynningsrud Fundamentering som har grunnentreprisen sammen med Veidekke deltok på dagens vernerunde

I dag var Direktør Forretningsutvikling Trond Bølviken fra Veidekke Entreprenør på besøk, og var med Lars Marius Holestøl og undertegnede på en runde ute på byggeplassen i sola.

IMG_7541

På fredag vil prosjektingeniør og trainee Naim Khattak oppsummer sin HMS-uke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *