En plan for alt

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PRAKSIS av Anleggsleder Børge Vold Iversen

Noe av det viktigste på ethvert byggeprosjekt er å ha en tydelig og gjennomarbeidet plan for hvordan og når de ulike arbeider skal utføres. På ethvert prosjekt er det mange ulike aktiviteter som skal utføres. Og det aller meste som skal utføres har avhengigheter til noe som må være ferdig før man kan sette i gang, og også til etterfølgende aktivitet.

Faseplanmøter er en viktig del for å håndtere dette.

På Veidekkes prosjekter er det krav til utarbeidelse av faseplan, der man ser 5-8 uker frem i tid. I ansvarsmatrisen er det anleggsleder som har ansvaret for denne planen i samarbeid med prosjektleder og driftsledere eller formenn. Som et ledd i strategien om økt fokus på Involverende Planlegging (IP), så man at det er mer hensiktsmessig å samle alle funksjonærene og basene for en felles utarbeidelse av planen.

IMG_6344

Anleggsleder Børge Vold Iversen styrer gjennomføringa av faseplanmøtet. Til høyre følger Marius Østberg Olsen med på opphenging av lapper med aktiviteter.

FD-01.04 IP plakat- sikker og effektiv driftVeidekkes IP-plakat for Involverende planlegging for sikker og effektiv drift

For at alle skal føle eierskap og involvere seg i planen bruker vi den såkalte «lappeteknikken». Den går ut på at alle skal skrive sine aktiviteter på lapper som henges opp på veggen inndelt i ukenummer. Hvert fag (betong, grunn, boring etc.) får utdelt hver sin farge på lappene slik at disse blir lett gjenkjennelig når alle lapper er på plass. Vi merker også alle aktivitetene som krever Sikker Jobb Analyser (SJA) før oppstart med et utropstegn.

Ifølge Veidekkes IP-plakat illustrert ovenfor er det viktig å få inkludert basene i fremdriftsplanleggingen. På bilde under ser vi bas Kjell-Ove Herstad fra Hallingdal bergboring henger opp første lapp på prosjektets fjerde faseplanmøte.

IMG_5356

IMG_6343Kjell-Ove Herstad fra Hallingdal Bergboring orienterer om sine aktiviteter. Anleggsleder Børge Vold Iversen stående til høyre.

For hver lapp som blir hengt opp må den som «eier» aktivitetene si hva de har skrevet på lappen før de henger den opp. Når de har hengt opp alle går de igjennom hva de ser på som de mest kritiske aktivitetene. Når alle lappene er oppe, blir aktivitetene lagt inn i MS Project for oppfølging.

Eks project

Eksempel på printscreen fra MS project

Utvidet faseplanmøte blir avholdt ca. hver 8. uke. der vi lager nye faseplaner, mens vi ukentlig har framdriftsmøte der vi avstemmer den planen vi har laget. Planen blir løpende oppdatert og de aktivitetene vi ikke blir ferdige med i løpet av inneværende periode tar vi med oss inn i neste periode. På hver lapp blir det påført hvor lenge den respektive aktiviteten varer og hvilke avhengigheter den har. Dette er en god måte å avdekke eventuelle avhengigheter som ikke er fanget opp på anbudsstadiet, og som gir utslag på kritisk linje. Kritisk linje er den rekken av aktiviteter som direkte påvirker sluttdatoen for prosjektet.

IMG_6348

Driftsleder for betong Jan Einar Skindalen henger opp lappene med betongaktivitetene

IMG_5351

Faseplanmøtet skaper mange gode diskusjoner mellom de ulike fagene om best mulig gjennomføring

Det er enighet om at dette er en bra og informativ måte å jobbe på som gir et bra bilde av hva som skal utføres i neste periode. På bildet under står en stolt gjeng foran den nye plan som skal følges til punkt og prikke de neste 9 ukene.

IMG_5380

Viktige aktører i planlegging og oppfølging av drifta, fra venstre: Driftsleder Pel og spunt Kenneth Fredriksson, Prosjektingeniør Marius Østberg Olsen, Stikningsleder Ole Alexander Vanebo, Prosjektingeniør Naim Gul Khattak, Driftsleder Betong Jan Einar Skindalen, Bas boring Kjell-Ove Herstad og Driftsleder Grunn Jostein Bakka

En viktig forutsetning for å ha en sikker og effektiv framdrift, er et godt organisert anleggsområde. Her revideres riggplanen som følge av nye faser og aktiviteter på byggeplassen.

IMG_6551

Lars Andersen, til venstre, og Jan Einar Skindalen i ferd med å reorganisere riggplanen for prosjektet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *