Fra Trainee til Lederassistent

Da er Veidekkes to kontrakter på prosjekt nytt Munchmuseeum snart over. Veidekke har både hatt grunnentreprisen, og råbyggentreprisen og jeg har vært så heldig å ha vært en del av det helt fra starten av. Prosjekt nytt Munchmuseeum var mitt første prosjekt da jeg startet i Veidekke som Trainee. Det har siden oppstart vært en lærerik og spennende reise. Jeg har utviklet meg sterkt faglig, og lært mye om samspill og prosjektarbeid.

Les hele saken →

MUNCHMUSEET VANT VEIDEKKES BETONGPRIS! JIPPI!

Munchmuseet tildelt Veidekkes Skandinaviske Betongpris 2017!

Gratulerer til alle på prosjekt Nytt Munchmuseum for fabelaktig utført betongarbeid! Dette resulterte i Veidekkes Skandinaviske Betongpris. Og det ligger mange timers innsats med planlegging, tilrettelegging og utførelse bak resultatet, både fra Veidekke og våre mange dyktige samarbeidspartnere. Takker hver og en for det arbeidet som er gjort!

Les hele saken →

MUNCHMUSEET KANDIDAT TIL VEIDEKKES MILJØPRIS 2017

Munchmuseet kandidat til Veidekkes Miljøpris 2017

Mangfoldig arbeid med Miljø på Munchmuseet

  • FutureBuilt prosjekt
  • Sjøarbeider, vannhåndtering og fiskehensyn
  • Masseutskifting av forurensede masser fra graving og boring
  • Kulturminner og arkeologer
  • Miljøkrav til materialer, produkter, maskiner, utstyr og transport
  • Håndtering av støv og støy, og hensyn til naboer
  • Stor grad av kollektiv transport til jobb
Les hele saken →

Stødig og sikkert med kunnskap og kikkert!

Stødig og sikkert med kunnskap og kikkert!

Står huset på riktig sted? Hvor skal pelen bores? Hvor skal utsparinga settes i gliden? Og hvor kommer innerveggen i 3. etasje? Dette er spørsmål som daglig besvares av våre tre stikningsingeniører, der de utgjør en svært viktig jobb med å markere hvor konstruksjoner skal bygges, og sjekker at toleranser overholdes under og etter utførelse.

For å finne ut hvordan dette gjøres, har vi snakka med Andreas, Nicklas og Morten om “En stikningsingeniørs hverdag på det nye Munchmuseet”.

Les hele saken →